Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Розділ 1. Туризм як соціокультурний феномен

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 1.1. Соціокультурні явища і феномени: сутнісні ознаки

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Основні характеристики соціальних феноменів

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 1.2. Соціокультурні характеристики туризму

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Термінологічний дискурс

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Класифікаційний дискурс

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Структура туризму

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Розділ 2. Людина в сфері туризму

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 2.1. Турист: визначення та соціально-демографічні характеристики

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Поняття "турист"

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 2.2. Людина в туристичній сфері: типи, статуси і ролі

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Структура особистості

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Види статусу

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Соціальна роль

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Спрямованість особистості

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Розділ 3. Туристична поведінка

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 3.1. Поведінка людини: соціологічний дискурс

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Соціальна поведінка людини

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Соціологічні погляди на поведінку людини

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 3.2. Туристична поведінка з позицій плюралістичного підходу

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Умови, що визначають поведінку людини

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Основні біологічні фактори туристичної поведінки

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 3.3. Системно-структурний підхід до розуміння туристичної поведінки людини

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Потреби туриста

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Мотиви туризму

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 3.4. Модель туристичної поведінки

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Теорії щодо поведінки людини-туриста

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Розділ 4. Туристична діяльність

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 4.1. Туристична діяльність

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Соціальна активність

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Людська діяльність

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Туристична діяльність

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 4.2. Структура та функції туристичної діяльності

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Соціальний механізм туристичної діяльності

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Природні та соціальні потреби

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Стимули туристичної діяльності

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Функції туристичної діяльності

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 4.3. Класифікація туристичної діяльності

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Економічна діяльність

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Форми трудової діяльності

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Розділ 5. Інституціональні характеристики туризму

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 5.1. Туризм як соціальний інститут: видові ознаки

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Соціальний інститут туризму

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Функції соціального інституту

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - 5.2. Туризм як господарчий і культурний соціальний інститут

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Видові ознаки соціального інституту

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Сфери діяльності соціального інституту

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Інститут культури

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Економічні соціальні інститути

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Інститут виробництва

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Інститут ринку

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Туристичні товари і послуги

 • Сучасні різновиди туризму - Кляп М. П. - Туризм як культурний феномен