Страхова справа - Вовчак О. Д

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Розділ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 1 ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 1.1. Історичні витоки страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 1.2. Необхідність страхового захисту та його форми

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 1.3. Економічна суть та характерні ознаки страхування як економічної категорії

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 1.4. Принципи та функції страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Страховий інтерес

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 1.5. Роль та значення страхування в системі економічних відносин

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 2 КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 2.1. Основні підходи до класифікації страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 2.2. Класифікація страхування за об'єктами: галузі, підгалузі та види страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 2.3. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов'язкового та добровільного страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 2.4. Системи страхування та франшизи

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 3 ПОНЯТТЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 3.1. Поняття та економічна суть страхових ризиків

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 3.2. Класифікація та характеристика ризиків у страхуванні

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 3.3. Управління страховими ризиками

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 4 СТРАХОВИЙ РИНОК

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 4.1. Поняття страхового ринку та його структура

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 4.2. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 4.3. Стан і перспективи розвитку страхового ринку в Україні

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 4.4. Маркетинг у страхуванні

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 4.5. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 5 СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 5.1. Організаційні форми страховиків

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 5.2. Структура страхових організацій

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 5.3. Об'єднання страховиків та їхні функції

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 6 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 6.1. Необхідність, мета та значення державного регулювання страхової діяльності

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 6.2. Реалізація державної політики у сфері страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 6.3. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 6.4. Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Розділ II ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 7 ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 7.1. Економічний зміст та класифікація особистого страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 7.2. Страхування життя та пенсій

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Змішаного страхування життя

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Страхування до одруження

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 7.3. Страхування від нещасних випадків

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 7.4. Медичне страхування та його розвиток в Україні

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 8 МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 8.1. Економічний зміст, об'єкти та види майнового страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 8.2. Основні умови та порядок страхування майна юридичних осіб

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 8.3. Страхування транспортних засобів і вантажів

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 8.4. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 8.5. Страхування майна фізичних осіб

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 9 СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 9.1. Економічна суть, необхідність та особливості страхування відповідальності

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 9.2. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 9.3. Страхування відповідальності перевізників

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 9.4. Страхування професійної відповідальності

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 9.5. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 9.6. Екологічне страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 9.7. Інші види страхування відповідальності

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 10 СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 10.1. Підприємницькі ризики та необхідність їх страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 10.2. Страхування комерційних ризиків

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 10.3. Страхування фінансових ризиків

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 10.4. Страхування кредитних ризиків

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 10.5. Страхування депозитів

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 10.6. Страхування інвестицій

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 11 СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 11.1. Класифікація зовнішньоекономічних ризиків

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 11.2. Страхування вантажів у міжнародних перевезеннях

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 11.3. Страхування валютних та біржових ризиків

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 11.4. Страхування інших зовнішньоекономічних ризиків

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Розділ III ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКІВ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 12 АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ У СТРАХУВАННІ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 12.1. Суть, особливості та завдання актуарних розрахунків

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 12.2. Склад, структура та методика побудови страхових тарифів з майнового страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 12.3. Види страхових внесків (премій, платежів)

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 12.4. Показники актуарних розрахунків, що характеризують фінансову стійкість страхових операцій

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 12.5. Особливості актуарних розрахунків у страхуванні життя

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 13 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 13.1. Необхідність та значення перестрахування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 13.2. Сутність перестрахування та його розвиток в Україні

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 13.3. Методи перестрахування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 13.4. Форми проведення перестрахувальних операцій

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 13.5. Співстрахування та механізм його застосування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 14 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СТРАХОВИКА

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 14.1. Особливості фінансово-економічної діяльності страховика

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 14.2. Склад та економічний зміст доходів страховика

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 14.3. Склад та економічний зміст витрат страховика

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Витрати на проведення страхових операцій

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 14.4. Фінансові результати страховика

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 14.5. Оподаткування страхових компаній

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 15 ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 15.1. Поняття фінансової надійності страховика

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 15.2. Умови забезпечення платоспроможності страховика

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 15.3. Страхові резерви та порядок їх формування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 15.4. Оцінка фінансового стану страховика

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 16 ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І ПЛАНУВАННЯ У СТРАХУВАННІ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 16.1. Основні напрями фінансової стратегії і планування у страхуванні. Формування страхового портфеля

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 16.2. Інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховика

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 16.3. Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура бізнес-плану страховика

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Контрольні запитання

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК