Страхова справа - Вовчак О. Д

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Розділ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 1 ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 1.1. Історичні витоки страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 1.2. Необхідність страхового захисту та його форми

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 1.3. Економічна суть та характерні ознаки страхування як економічної категорії

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 1.4. Принципи та функції страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Страховий інтерес

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 1.5. Роль та значення страхування в системі економічних відносин

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 2 КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 2.1. Основні підходи до класифікації страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 2.2. Класифікація страхування за об'єктами: галузі, підгалузі та види страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 2.3. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов'язкового та добровільного страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 2.4. Системи страхування та франшизи

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 3 ПОНЯТТЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 3.1. Поняття та економічна суть страхових ризиків

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 3.2. Класифікація та характеристика ризиків у страхуванні

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 3.3. Управління страховими ризиками

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 4 СТРАХОВИЙ РИНОК

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 4.1. Поняття страхового ринку та його структура

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 4.2. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 4.3. Стан і перспективи розвитку страхового ринку в Україні

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 4.4. Маркетинг у страхуванні

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 4.5. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 5 СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 5.1. Організаційні форми страховиків

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 5.2. Структура страхових організацій

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 5.3. Об'єднання страховиків та їхні функції

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Тема 6 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 6.1. Необхідність, мета та значення державного регулювання страхової діяльності

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 6.2. Реалізація державної політики у сфері страхування

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 6.3. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - 6.4. Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням

 • Страхова справа - Вовчак О. Д. - Розділ II ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ