Організація бізнесу - Скібіцький О. М

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Вступ

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1. ЗАКОНИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТА ВЗАЄМОДІЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ І ДЕРЖАВИ

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.1. Ринок, його сутність та структура

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Функція інформаційна

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Функція посередницька

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Функція ціноутворення

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Функція регулююча

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Функція санації

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Суб'єкти ринку

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Об'єкти ринку

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.2. Економічні закони, що регулюють ринок

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Закон вартості

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Закон додаткової вартості (основний економічний закон капіталізму)

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Закон конкуренції

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Закон переливу капіталу

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Закон зростання витрат

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Граничні показники

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Закон спадної віддачі

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.3. Еластичність попиту і пропозиції

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.3.1. Попит і закон попиту

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Фактори, які впливають на попит

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Неокласичний підхід (А. Маршалла)

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.3.2. Пропозиція і закон пропозиції

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.3.3. Співвідношення попиту і пропозиції

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Взаємодія попиту та пропозиції

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Фактори, що впливають на ціноутворення

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Теорія ціни за Марксом

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.4 Конкуренція в бізнесі

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.4.1. Поняття і види конкуренції

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Види конкуренції

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Типи конкуренції

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.4.2. Конкурентоспроможність та конкурентні переваги фірми

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.4.3. Визначення конкурентного статусу фірми

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.4.4. Стратегія конкурентної боротьби (вибір позиції у конкуренції)

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Основні причини втрати конкурентоспроможності

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.4.5. Стратегічний вибір підприємства

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.5. Регулююча роль держави в ринковій економіці

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.5.1. Необхідність державного регулювання в ринковій економіці

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Факти неподільності

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.5.2. Функції держави в ринковій економіці

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.5.3. Діяльність держави щодо забезпечення економічної рівноваги

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1. Операції на відкритому ринку

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2. Регулювання відсоткової ставки

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.5.4. Антимонопольне регулювання

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.5.5. Регулююча діяльність держави в соціальній сфері

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.5.6. Межі й перспективи регулюючої діяльності держави

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.5.7. Державне регулювання економічної безпеки підприємств

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1.6. Державний менеджмент

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Висновки

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2. ПРИРОДА ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2.1. Сутність та зміст підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2.2. Функції та рушійні сили підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1. Власну особистість

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2. Досвід та вміння

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3. Загальну економічну ситуацію

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4. Обраний ринок

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5. Насиченість конкурентами

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 6. Доступ до ресурсів

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2.3. Умови та принципи підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2.4. Суб'єкт підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2.5. Права та обов'язки підприємців

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Права підприємця

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Обов'язки підприємця

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2.6. Сутність і структура економічної власності

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Основні типи та форми власності підприємств

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2.7. Управління власністю компаній

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2.8. Управління якістю власності в галузі

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3.1. Організаційні одиниці підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3.2. Основні види підприємствах класифікація та організаційно-правові форми

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Підприємець - фізична особа

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Юридичні особи (підприємства)

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3.3. Одноосібне володіння, його переваги та недоліки

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3.4. Товариство (партнерство), його особливості

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Переваги партнерства, які має перед одноосібними володіннями

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Товариства з необмеженою відповідальністю

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3.5. Корпоративна форма організації підприємницької діяльності

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Переваги корпорації (акціонерного товариства)

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3.6. Спільні підприємства

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3.7. Франчайзна система

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Основи франчайзингу

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1. Умови оплати франчайзингу

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2. Межі франчайзингу

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3. Будівлі, устаткування та умови поставок

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4. Умови роботи

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5. Припинення й поновлення франчайзингу

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 6. Інше

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4. МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.1. Місце і роль малого підприємництва в економіці

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.2. Економічна сутність і функції малих підприємств

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Функції малого підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.3. Державна політика у сфері малого підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Цілі та завдання державної політики у сфері малого підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Принципи державної підтримки МП

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1. Бюджетна (митна, тарифна) політика

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2. Інституційно-інвестиційна державна політика

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3. Державна адміністративна політика

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4. Державна політика в сфері трудових відносин і соціального забезпечення

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5. Муніципальна державна політика регіону

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 6. Політика в сфері оподаткування

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.4. Стратегія та основні напрямки і заходи підтримки малого і середнього бізнесу

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.4.1. Складові стратегії розвитку МП

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Цільова орієнтація

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.4.2. Загальна підтримка МП

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.4.3. Спеціальна підтримка МП

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.4.4. Основні напрями підтримки малого та середнього підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1. Фінансово-кредитна підтримка

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2. Кадрове забезпечення

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3. Інформаційне забезпечення

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4. Нормативно-правова підтримка малого підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5. Зниження рівня адміністративних перешкод

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 6. Заходи з розвитку матеріально-технічної бази МП

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 7. Забезпечення доступу МП до сучасних технологій та "ноу-хау"

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 8. Розвиток кооперації великих та малих підприємств

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 9. Підтримка розвитку дрібномасштабних ринків товарів та послуг, ринків субпідряду

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 10. Підтримка створення і розвитку кадрового потенціалу МП

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 11. Підтримка менеджменту, маркетингу і кооперації МП

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 12. Сприяння міжрегіональній і зовнішньоекономічній діяльності

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 13. Сприяння розвитку недержавної інфраструктури підтримки МП

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 14. Сприяння в захисті інтересів МП, безпеці та соціальному захисті підприємців

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 15. Сприяння формуванню сприятливого соціально-психологічного середовища для МП

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.5. Орієнтири вибору політичного курс щодо малого та середнього бізнесу

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.6. Регулювання господарської діяльності малих підприємств

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.7. Розвиток малого підприємництва в галузях

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.7.1. Розвиток малих підприємств в ході реструктуризації галузей промисловості і реформуванні підприємств

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.7.2. Участь малих підприємств у створенні гнучких організаційних структур підприємств

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.7.3. Створення і розвиток нових дрібних підприємств

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.7.4. Розвиток суб'єктів малого підприємництва у сфері агропромислового комплексу

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.7.5. Стратегічна орієнтація на залучення інноваційного потенціалу малого підприємництва та розвиток підприємництв у сфері НДДКР

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.7.6. Розвиток ремісництв і послуг для населення

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.7.7. Розвиток підприємництв у сфері житлово-комунального господарства

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.8. Розвиток малого бізнесу в муніципальних утвореннях

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.8.1. Загальні підходи до взаємодії регіонального і муніципального рівнів підтримки МП

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.8.2. Підтримки малого бізнесу муніципальними утвореннями

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.8.3. Організація роботи органів місцевого самоврядування, сплямованої на реалізацію заходів державної і створення систем муніципальної підтримки малого підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.8.3.1. Організація муніципального моніторингу стану малого підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.8.3.2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку малого підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.8.3.3. Бізнес-карта території

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.8.3.4. Розробки муніципальної програми розвитку малого підприємництва

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4.8.4. Селективна підтримка окремих суб'єктів малого бізнесу

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.1. Сутність корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.1.1. Поняття корпоративного управління й корпоративних прав

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Суть поняття "корпоративні права"

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.1.2. Суб'єкти корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Інвестори як суб'єкти корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Працівники корпоративних структур як суб'єкти корпоративних відносин

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.1.3. Відмінність корпоративного управління від загального менеджменту

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.1.4. Корпоративні організаційні форми бізнесу

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.1.5. Корпоративні ознаки підприємства державного сектора

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Форми державної корпоративної власності

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.1.6. Сутність зовнішньої сфери корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Основні регулятори зовнішньої сфери корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.1.7. Чинники впливу на внутрішню сферу корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.2. Основні риси сучасного корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.2.1. Інсайдерські та аутсайдерські системи управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.2.2. Сутність принципів корпоративного управління ОЕСР

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.2.3. Принципи корпоративного управління. Міжнародної мережі з корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.2.4. Принципи корпоративного управління Європейського Банку Реконструкції та Розвитку

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1. Взаємовідносини з клієнтами

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2. Взаємовідносини з акціонерами

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3. Взаємовідносини з працівниками

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4. Взаємовідносини з постачальниками

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5. Взаємовідносини з громадськістю

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 6. Взаємовідносини з державними органами і місцевою владою

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.2.5. Принципи корпоративного управління Конфедерації Європейських Асоціацій Акціонерів

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.2.6. Національні стандарти США у сфері корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1. Звітність

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2. Прозорість

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3. Справедливість

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 4. Методика голосування

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5. Кодекси принципів

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 6. Стратегічне планування

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.2.7. Англо-американська модель корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.2.8. Західноєвропейська модель корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.2.9. Японська модель корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.2.10. Перехідна модель корпоративного управління

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.3. Поняття відкритого акціонерного товариства. Види акціонерних товариств

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.3.1. Відкрите акціонерне товариство

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.3.2. Власники акціонерного товариства

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Управління акціонерним товариством

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.3.3. Цілі діяльності акціонерного товариства

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Переваги акціонерного товариства

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.4. Статут акціонерного товариства

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Зміст Статуту

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Внесення змін і доповнень у Статут

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.5. Акції та інші цінні папери акціонерного товариства

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Загальні положення про цінні папери

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Акції акціонерного товариства, їхні типи і категорії

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Інші цінні папери акціонерного товариства

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Вимоги, що висуваються до передані акцій

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 1. Вільна передача акцій

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 2. Перехід і реалізація права власності на іменні акції

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3. Реєстр акціонерів

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.6. Інтегровані корпоративні структури

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 5.7. Дотримання співвідношення корпоративних прав та інтересів різних груп акціонерів-інвесторів

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 6. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСНУВАННЯ БІЗНЕСУ

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 6.1. Мета організації власної справи. Визначення місії та формулювання цілей фірми

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Для чого потрібна місія власникам?

 • Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Для чого потрібна місія менеджерам

 • 1 2 3