Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ВСТУП

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЯК СФЕРА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВИХ ЗНАНЬ

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 1.1. Види і особливості послуг як об'єкта комерційної діяльності

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 1.2. Місце сервісу в операційній системі підприємства

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 1.3. Класифікація і загальна характеристика послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 1.4. Систематизація послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 2.1. Дозвільні документи на надання послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 2.2. Підприємництво і основні операції з надання послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 2.3. Операції купівлі-продажу послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 2.4. Державне регулювання ринку послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНО СКЛАДНИХ ТОВАРІВ

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 3.1. Основні поняття технічного сервісу та роботи, що виконуються під час його здійснення

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 3.2. Принципи сучасного сервісу

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 3.3. Класифікація сервісу

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Види сервісу за часом його здійснення

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Фірмовий сервіс

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Види сервісу за складом робіт

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 3.4. Життєвий цикл сервісних послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 1. Етап швидкого зростання

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 2. Перехідний період

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 3. Етап зрілості

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 4. Етап спаду

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 4. СИСТЕМА І ВИДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ МАШИН

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 4.1. Завдання і значення технічного обслуговування, ремонту і експлуатації машин

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 4.2. Якість і надійність машин

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 4.3. Несправності та відмови машин

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 4.4. Планово-попереджувальна система технічного обслуговування і ремонту машин

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Системи діагностування технічного стану автомобілів

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 4.5. Діагностичні моделі, параметри і нормативи

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Типи моделей

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Параметри і нормативи

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 4.6. Технологічні процеси ремонту машин

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Режими видів технічного обслуговування та їх коригування

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 5. ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 5.1. Форми і методи організації технічного обслуговування машин

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Методи організації робіт із ТО

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Форми організації виробництва з технічного обслуговування

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 5.2. Схеми організації і управління ремонтним виробництвом

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Методи організації робіт з поточного ремонту машин

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 5.3. Основні показники виробничого процесу

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 5.4. Сіткове планування при організації виробничого процесу

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 5.5. Основні параметри, що визначають організацію виробничого процесу спеціалізованого ремонтного підприємства

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 5.6. Очікувані питомі техніко-економічні показники ремонтного підприємства

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧИХ ДІЛЯНОК РЕМОНТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 6.1. Склад виробничих і допоміжних ділянок

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 6.2. Розподіл трудомісткості за ділянками

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 6.3. Визначення кількості працюючих

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 6.4. Розрахунок кількості і формування робочих місць

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 6.5. Розрахунок і підбір ремонтно-технологічного устаткування

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Устаткування мийної ділянки

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Слюсарно-механічна ділянка

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Ділянка випробування та обкатки двигунів

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 6.6. Визначення площі ремонтного підприємства

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 6.7. Вибір форми організації надання сервісних послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Етапи організаційного становлення служби сервісу

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕМОНТНОГО ГОСПОДАРСТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 7.1. Завдання та склад ремонтного господарства промислового підприємства

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 7.2. Сутність і структура автоматизованих систем управління виробництвом

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 7.3. Система планово-попереджувального ремонту промислового підприємства та її нормативна база

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІЄНТІВ ЗАПАСНИМИ ЧАСТИНАМИ

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 8.1. Особливості запасних частин як товару

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 8.2. Планування потреби в запасних частинах

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 8.3. Планування системи контролю за станом парку запасних частин

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 8.4. Управління запасами за правилом "80-20", запропонованим В. Парето

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 9.1. Правила побутового обслуговування населення

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 9.2. Порядок оформлення і замовлення побутових послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 9.3. Виконання замовлень і реалізація побутових послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 9.4. Експертне оцінювання якості побутових послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Основні етапи проведення експертизи побутових послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Види експертизи побутових послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 9.5. Порядок розрахунків за надані побутові послуги

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 9.6. Порядок оплати вартості побутових послуг. Визначення результативних показників діяльності підприємств сфери побутового обслуговування

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 10.1. Сутність і особливості соціально-культурних послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 10.2. Технологія надання послуг у сфері охорони здоров'я

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 10.3. Надання санаторно-курортних послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 10.4. Технологія надання оздоровчих послуг, а також послуг фізичної культури і спорту

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 10.5. Організація і технологія надання туристичних послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Туристичне агентство

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Туроператорська фірма

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Туристичні корпорації

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Готельні комплекси

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 10.6. Сутність і особливості надання наукових і науково-технічних послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 10.7. Особливості надання освітніх послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 10.8. Форми і методи реалізації послуг у сфері культури

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 11. ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 11.1. Житлово-комунальне господарство і особливості його послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 11.2. Організація і технологія надання комунальних послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 11.3. Реалізація послуг у готельному господарстві

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Основний технологічний процес виробництва готельних послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 12. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 12.1. Особливості і види послуг пасажирського транспорту

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Послуги залізничного транспорту

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Послуги водного (морського, річкового) транспорту

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Послуги повітряного транспорту

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Послуги автомобільного транспорту

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Послуги міського електротранспорту

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 12.2. Державне регулювання транспортних послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 12.3. Види послуг зв'язку та особливості їх надання

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Користування абонементною і поштовою скриньками

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 13. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНИХ ПОСЛУГ

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 13.1. Особливості і основні сектори ринку інформаційно-консультативних послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 13.2. Основні види консалтингових послуг і особливості їх надання

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 13.3. Бізнес-планування як вид консалтингу

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 14. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 14.1. Суть і особливості міжнародної торгівлі послугами

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 14.2. Організація міжнародної торгівлі технологіями

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Ліцензійна форма співробітництва на міжнародному ринку послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Надання ноу-хау і технічного досвіду

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Надання інжинірингових послуг

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 15. СТАНДАРТИ ТА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 15.1. Цілі розробки стандартів обслуговування

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 15.2. Критерії якості роботи організації

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 15.3. Кількісна оцінка рівня обслуговування

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - Система управління та її функції

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - 15.4. Тенденції удосконалення сучасного технічного сервісу

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ЛІТЕРАТУРА