Соціальне страхування - Кропельницька С. О

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - ВСТУП

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 1.1. Необхідність та економічний зміст соціального страхування

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 1.2. Фінансовий механізм регулювання соціального страхування

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 1.3. Фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 2.1. Історія становлення і розвитку системи соціального страхування

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 2.2. Модель Бісмарка і план Беверіджа

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 2.3. Сутність та форми соціального страхування

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 2.4. Типологія зарубіжних систем соціального страхування

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 2.5. Концептуальні аспекти формування та напрями використання фондів соціального страхування

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - ТЕМА 3. ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК У СТРУКТУРІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 3.1. Суть єдиного соціального внеску. Платники єдиного соціального внеску

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 3.2. Реєстрація та облік платників єдиного соціального внеску

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 3.3. База для нарахування єдиного соціального внеску

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 3.4. Ставки єдиного соціального внеску: нарахування та утримання

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 3.5. Порядок сплати єдиного соціального внеску. Звітність платників єдиного соціального внеску

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 3.6. Відповідальність за порушення законодавства про єдиний соціальний внесок

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 4.1. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: необхідність, економічний зміст та основні поняття

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 4.2. Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 4.3. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням з тимчасової втрати працездатності

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 4.3.1. Допомога з тимчасової втрати працездатності: умови надання, тривалість виплати, порядок розрахунку

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 4.3.2. Допомога з вагітності та пологів

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 4.3.3. Допомога при народженні дитини

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 4.3.4. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 4.3.5. Допомога на поховання

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - ТЕМА 5. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 5.1. Система медичного страхування

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 5.2. Обов'язкове медичне страхування

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 5.3. Добровільне медичне страхування

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - ТЕМА 6. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 6.1. Страхування від нещасного випадку на виробництві: завдання, принципи та особливості

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 6.2. Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - Джерела формування доходів ФСС НВВ

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 6.3. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі настання нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 6.3.1. Коротка характеристика страхових виплат за видами

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 6.3.2. Порядок призначення та здійснення страхових виплат

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - ТЕМА 7. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 7.1. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 7.2. Доходи бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 7.3. Видатки бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 7.3.1. Характеристика матеріального забезпечення та соціальних послуг

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 7.3.2. Умови, розмір і тривалість виплати допомоги з безробіття застрахованим особам

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 7.3.3. Характеристика інших виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 7.3.4. Забезпечення незастрахованих осіб

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - ТЕМА 8. ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 8.1. Теоретичні основи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 8.2. Джерела формування доходів бюджету Пенсійного фонду

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 8.3. Видатки Пенсійного фонду та їх характеристика

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 8.4. Поняття та види пенсій. Порядок розрахунку пенсії

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - ТЕМА 9. НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 9.1. Сутність недержавного пенсійного забезпечення. Поняття та особливості функціонування недержавного пенсійного фонду

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 9.2. Види недержавних пенсійних фондів

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 9.3. Обслуговування недержавних пенсійних фондів та управління ними

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 9.4. Інвестиційна декларація НПФ: сутність, складові частини та порядок реєстрації

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 9.5. Види та механізм здійснення пенсійних виплат недержавними пенсійними фондами

 • Соціальне страхування - Кропельницька С. О. - 9.6. Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення