Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - ПЕРЕДМОВА

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 2. Облік доходів і видатків

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 4. Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 5. Облік матеріальних необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 6. Облік нематеріальних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 7. Облік запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 8. Облік виробничих витрат

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 9. Облік власного капіталу

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 10. Облік фондів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 11. Облік результатів виконання кошторису

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 12. Інвентаризації в системі бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 1. Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Визначення бюджетної системи України та її принципів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Характеристика бюджетних установ та організацій, функції та завдання бюджетних установ, правові засади створення бюджетних установ, порядок реорганізації та ліквідації бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Предмет та метод бухгалтерського обліку в бюджетних установах, завдання бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Суть і основи організації бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їх складання

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Документування господарських операцій бюджетних установ, облікові регістри та техніка облікової реєстрації

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Сутність форм бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Система розпорядників бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Синтетичний та аналітичний облік отриманих асигнувань

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Види доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Формування спеціального фонду за джерелами надходжень

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Синтетичний та аналітичний облік доходів спеціального фонду

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 7. Облік видатків бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Характеристика видатків бюджетних установ, склад і класифікація видатків бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік касових та фактичних видатків, облік видатків загального та спеціального фондів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Поняття кошторису доходів і видатків та його види

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Порядок складання проектів кошторисів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Порядок розгляду і затвердження кошторисів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Порядок внесення змін до кошторисів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Види готівкових форм розрахунків бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Порядок надходження та використання готівкових коштів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Використання бюджетними установами РРО

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Синтетичний та аналітичний облік касових операцій в національній валюті

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Відображення в обліку операцій в іноземній валюті

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік інших коштів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Порядок відкриття рахунків в органах ДКУ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Синтетичний та аналітичний облік коштів на реєстраційних рахунках в органах ДКУ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Порядок відкриття і ведення спеціальних реєстраційних рахунків в органах ДКУ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах ДКУ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними дебіторами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік короткострокових векселів одержаних

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік розрахунків із замовниками за науково-дослідні роботи

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік розрахунків з різними дебіторами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 13. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Поняття та завдання обліку розрахунків з підзвітними особами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Порядок витрачання коштів на господарські потреби

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік розрахунків з підзвітними особами за службовими відрядженнями

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Поняття кредиторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними кредиторами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік розрахунків за виконані роботи

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік розрахунків за іншими операціями і кредиторами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Класифікація податків і платежів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Розрахунки за податками і платежами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Оподаткування надмірно витрачених підзвітних сум

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Синтетичний та аналітичний облік податків та платежів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 16. Облік на позабалансових рахунках

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Характеристика та призначення позабалансового обліку

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облікова реєстрація об'єктів позабалансового обліку

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Позабалансовий облік необоротних активів та запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Позабалансовий облік непередбачених та списаних активів та зобов'язань

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Позабалансовий облік гарантій та забезпечень

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Позабалансовий облік матеріальних цінностей, закуплених шляхом централізованого постачання

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Позабалансовий облік списаних активів та зобов'язань

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Позабалансовий облік бланків суворої звітності

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Договірне регулювання трудових відносин

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Оперативний облік персоналу

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік використання робочого часу працівників бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Форми і системи оплати праці

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Структура фонду оплати праці

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Порядок нарахування заробітної плати та грошового забезпечення

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Синтетичний та аналітичний облік нарахування заробітної плати та грошового забезпечення

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік відпусток, облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності, облік матеріальної допомоги

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 21. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Види, характеристика та розміри стипендій учням, студентам, аспірантам, докторантам

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Синтетичний та аналітичний облік зі стипендіатами

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 22. Облік розрахунків зі страхування

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Суть страхування, його види та характеристика розрахунків з органами соціального страхування

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Характеристика, склад та класифікація необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Оцінка необоротних активів бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Проведення переоцінки (індексації) необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Знос необоротних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 24. Облік основних засобів бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Визнання, класифікація та оцінка основних засобів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік надходження і наявності основних засобів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік відновлення основних засобів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік зносу основних засобів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік вибуття основних засобів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Документальне оформлення руху нематеріальних активів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Склад, класифікація та оцінювання запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Методи та завдання обліку запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Документування операцій з обліку запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облікова реєстрація запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Аналітичний і синтетичний облік запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 27. Облік запасів бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік надходження запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Складський облік запасів на складах та його зв'язок із обліком в бухгалтерії

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік вибуття запасів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Склад та оцінка медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік надходження медикаментів до аптек бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Відображення операцій з обліку медикаментів у бухгалтерії бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Синтетичних та аналітичних облік медикаментів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 29. Облік продуктів харчування

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Склад, класифікація, оцінка та завдання обліку продуктів харчування

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Складський облік надходження продуктів харчування

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Відображення операцій з обліку продуктів харчування у бухгалтерії бюджетних установ на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Склад та характеристика виробничих витрат бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Особливості наукового виробництва і задачі обліку витрат на НДР за договорами із замовниками

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Порядок складання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Склад і класифікація витрат на НДР

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР, облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконані НДР

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 32. Облік власного капіталу

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Склад та характеристика власного капіталу

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік фондів у необоротних активах

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік фондів у малоцінних та швидкозношуваних предметах

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Облік курсових різниць та результатів переоцінок

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Порядок здійснення річних заключних оборотів

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Місце та роль інвентаризації в діяльності бюджетної установи

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Порядок оформлення проведення інвентаризацій в бюджетних установах

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ

 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Перевірка та оформлення результатів інвентаризації