Аудит - Немченко В. В

 • Аудит - Немченко В. В. - Передмова

 • Аудит - Немченко В. В. - Частина 1. Загальні положення

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 1. Сутність та предмет аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 1.1. Розвиток ринкових відносин і передумови та історія виникнення аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 1.2. Контроль в системі управління економікою. Форми контролю

 • Аудит - Немченко В. В. - 1.3. Сутність та місія аудиту в сучасному суспільстві

 • Аудит - Немченко В. В. - 1.4. Предмет і метод аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 1.5. Види аудиту та аудиторських послуг

 • Аудит - Немченко В. В. - 1.6. Стандарти і вимоги до державного і незалежного професійного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - Частина 2. Теоретико-методологічні засади державного фінансового аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 2. Теоретичні засади державного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.1. Сутність державного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.2. Суб'єкти державного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - Контрольно-ревізійна служба України

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3. Стандарти державного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.1. Принципи державного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.2. Стандартні вимоги до вищих органів фінансового контролю та державних аудиторів

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3. Стандарти проведення державного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.1. Стандарт "Планування"

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.2. Стандарт "Нагляд за проведенням аудиту"

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.3. Стандарт "Аналіз і оцінка системи внутрішнього управління і контролю, яка застосовується на об'єкті, що перевіряється"

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.4. Стандарт "Дотримання законів і нормативних актів"

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.5. Стандарт "Доказова інформація"

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.6. Стандарт "Аналіз фінансових звітів"

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.7. Стандарт "Правила складання звітів"

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 3. Методика проведення органами державної контрольно-ревізійної служби фінансового аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.1. Мета, основні завдання та складові державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.1.1. Загальні положення

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.1.2. Планування державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.1.3. Підготовка програми проведення державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.1.4. Перевірка факторів ризику

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.1.5. Звітування про результати державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.2. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.3. Методика організації та проведення державного аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ України

 • Аудит - Немченко В. В. - Дослідження стану внутрігосподарського фінансового контролю

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 4. Методика проведення органами контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності

 • Аудит - Немченко В. В. - 4.1. Аудит ефективності виконання місцевих бюджетів

 • Аудит - Немченко В. В. - 4.1.1. Попередній аудит ефективності виконання місцевого бюджету