Аудит - Немченко В. В

 • Аудит - Немченко В. В. - Передмова

 • Аудит - Немченко В. В. - Частина 1. Загальні положення

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 1. Сутність та предмет аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 1.1. Розвиток ринкових відносин і передумови та історія виникнення аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 1.2. Контроль в системі управління економікою. Форми контролю

 • Аудит - Немченко В. В. - 1.3. Сутність та місія аудиту в сучасному суспільстві

 • Аудит - Немченко В. В. - 1.4. Предмет і метод аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 1.5. Види аудиту та аудиторських послуг

 • Аудит - Немченко В. В. - 1.6. Стандарти і вимоги до державного і незалежного професійного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - Частина 2. Теоретико-методологічні засади державного фінансового аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 2. Теоретичні засади державного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.1. Сутність державного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.2. Суб'єкти державного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - Контрольно-ревізійна служба України

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3. Стандарти державного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.1. Принципи державного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.2. Стандартні вимоги до вищих органів фінансового контролю та державних аудиторів

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3. Стандарти проведення державного аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.1. Стандарт "Планування"

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.2. Стандарт "Нагляд за проведенням аудиту"

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.3. Стандарт "Аналіз і оцінка системи внутрішнього управління і контролю, яка застосовується на об'єкті, що перевіряється"

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.4. Стандарт "Дотримання законів і нормативних актів"

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.5. Стандарт "Доказова інформація"

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.6. Стандарт "Аналіз фінансових звітів"

 • Аудит - Немченко В. В. - 2.3.3.7. Стандарт "Правила складання звітів"

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 3. Методика проведення органами державної контрольно-ревізійної служби фінансового аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.1. Мета, основні завдання та складові державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.1.1. Загальні положення

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.1.2. Планування державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.1.3. Підготовка програми проведення державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.1.4. Перевірка факторів ризику

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.1.5. Звітування про результати державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.2. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій

 • Аудит - Немченко В. В. - 3.3. Методика організації та проведення державного аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ України

 • Аудит - Немченко В. В. - Дослідження стану внутрігосподарського фінансового контролю

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 4. Методика проведення органами контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності

 • Аудит - Немченко В. В. - 4.1. Аудит ефективності виконання місцевих бюджетів

 • Аудит - Немченко В. В. - 4.1.1. Попередній аудит ефективності виконання місцевого бюджету

 • Аудит - Немченко В. В. - 4.1.2. Проведення аудиту ефективності виконання місцевих бюджетів

 • Аудит - Немченко В. В. - Реалізація результатів аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 4.2. Методологічні основи проведення аудиту виконання бюджетних програм

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 5. Методика проведення рахунковою палатою України аудиту ефективності використання держаних коштів

 • Аудит - Немченко В. В. - 5.1. Загальні положення та суть аудиту ефективності використання держаних коштів

 • Аудит - Немченко В. В. - 5.2. Етапи аудиту ефективності використання державних коштів

 • Аудит - Немченко В. В. - 5.2.1. Планування аудиту ефективності

 • Аудит - Немченко В. В. - 5.2.2. Виконання аудиту ефективності використання державних коштів

 • Аудит - Немченко В. В. - 5.2.3. Звітування про результати аудиту ефективності використання державних коштів

 • Аудит - Немченко В. В. - 5.2.4. Перевірка виконання пропозицій за результатами аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - Частина 3. Незалежний професійний аудит

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 6. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

 • Аудит - Немченко В. В. - 6.1. Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку. Аудиторська палата України. Професійні об'єднання аудиторів

 • Аудит - Немченко В. В. - 6.2. Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

 • Аудит - Немченко В. В. - Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини

 • Аудит - Немченко В. В. - 6.3. Контроль якості професійних аудиторських послуг

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 7. Аудиторські послуги

 • Аудит - Немченко В. В. - 7.1. Перелік видів аудиторських послуг та їх відображення в українському законодавстві

 • Аудит - Немченко В. В. - 7.2. Консультування в різних галузях діяльності

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 8. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності

 • Аудит - Немченко В. В. - 8.1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності

 • Аудит - Немченко В. В. - 8.2. Призначення основних компонентів фінансової звітності та особливості перевірки

 • Аудит - Немченко В. В. - Перевірка правильності складання балансу

 • Аудит - Немченко В. В. - Перевірка правильності відображення в балансі необоротних активів

 • Аудит - Немченко В. В. - Перевірка правильності відображення в балансі фінансових інвестицій

 • Аудит - Немченко В. В. - Перевірка правильності відображення в балансі запасів

 • Аудит - Немченко В. В. - Перевірка правильності відображення в балансі незавершеного виробництва

 • Аудит - Немченко В. В. - Перевірка правильності відображення в балансі готової продукції

 • Аудит - Немченко В. В. - Перевірка правильності відображення в балансі залишків грошових коштів та дебіторської заборгованості

 • Аудит - Немченко В. В. - Перевірка достовірності відображення в балансі поточних зобов'язання

 • Аудит - Немченко В. В. - Перевірка правильності відображення в балансі власного капіталу

 • Аудит - Немченко В. В. - Перевірка Звіту про фінансові результати

 • Аудит - Немченко В. В. - 8.3. Етапи аудиту фінансової звітності

 • Аудит - Немченко В. В. - 8.4. Методи аналізу фінансової звітності

 • Аудит - Немченко В. В. - 8.5. Зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності

 • Аудит - Немченко В. В. - 8.6. Методика проведення аудиту фінансового стану підприємств

 • Аудит - Немченко В. В. - Оцінка оборотності майна підприємства

 • Аудит - Немченко В. В. - Оцінка виробничого потенціалу

 • Аудит - Немченко В. В. - Оцінка фінансової сталості

 • Аудит - Немченко В. В. - Оцінка ліквідності (платоспроможності) підприємства

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 9. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті

 • Аудит - Немченко В. В. - 9.1. Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику

 • Аудит - Немченко В. В. - 9.2. Сутність аудиторського ризику

 • Аудит - Немченко В. В. - 9.3. Суттєвість та її вплив на аудиторський ризик

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 10. Планування аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 10.1. Сутність та мета планування

 • Аудит - Немченко В. В. - 10.2. Етапи аудиту та їх характеристика

 • Аудит - Немченко В. В. - 10.3. Ознайомлення з бізнесом замовника

 • Аудит - Немченко В. В. - 10.4. Підготовка і складання загального плану та програми аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 10.5. Стратегія аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 11. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

 • Аудит - Немченко В. В. - 11.1. Суть, суб'єкти, види аудиторських доказів

 • Аудит - Немченко В. В. - 11.2. Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання

 • Аудит - Немченко В. В. - 11.3. Помилки та шахрайство. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках

 • Аудит - Немченко В. В. - 11.4. Робочі документи аудитора

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 12. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

 • Аудит - Немченко В. В. - 12.1. Аудиторський висновок та загальні вимоги до нього

 • Аудит - Немченко В. В. - 12.2. Структура аудиторського висновку

 • Аудит - Немченко В. В. - 12.3. Види аудиторських висновків та їх зміст

 • Аудит - Немченко В. В. - Аудиторський висновок про узагальнену фінансову звітність підприємства

 • Аудит - Немченко В. В. - Аудиторська перевірка виконання контрактних угод

 • Аудит - Немченко В. В. - 12.4. Порядок складання та подання аудиторських висновків

 • Аудит - Немченко В. В. - 12.5. Аудиторський звіт

 • Аудит - Немченко В. В. - 12.6. Події після дати балансу в аудиторському висновку

 • Аудит - Немченко В. В. - 12.7. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 13. Система контролю якості професійних аудиторських послуг

 • Аудит - Немченко В. В. - 13.1. Побудова внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг

 • Аудит - Немченко В. В. - Прийняття та збереження клієнтів

 • Аудит - Немченко В. В. - Моніторинг контролю якості

 • Аудит - Немченко В. В. - 13.2. Зовнішній контроль якості аудиторських послуг

 • Аудит - Немченко В. В. - 13.3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності

 • Аудит - Немченко В. В. - 13.4. Огляд європейського досвіду організації контролю якості аудиторських послуг

 • Аудит - Немченко В. В. - Частина 4. Внутрішній аудит

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 14. Внутрішній аудит, його сутність, об'єкти, суб'єкти

 • Аудит - Немченко В. В. - 14.1. Становлення, тенденції розвитку та актуальність внутрішнього аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 14.2. Сутність внутрішнього аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 14.3. Внутрішній аудит у корпоративному управлінні

 • Аудит - Немченко В. В. - 14.4. Місце внутрішнього аудиту в системі контролю

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 15. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 15.1. Прийоми та методи внутрішнього аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 15.2. Принципи внутрішнього аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 15.3. Види внутрішнього аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 15.4. Стандарти внутрішнього аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 15.5. Проведення заходів внутрішнього аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 15.6. Організація служби внутрішнього аудиту (СВА)

 • Аудит - Немченко В. В. - Тема 16. Використання результатів внутрішнього аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 16.1. Узагальнення результатів внутрішнього аудиту

 • Аудит - Немченко В. В. - 16.2. Організація внутрішньої аудиторської перевірки ефективності СВК бізнес-процесів компанії

 • Аудит - Немченко В. В. - 16.3. Проведення аудиторських процедур

 • Аудит - Немченко В. В. - 16.4. Робота СВА з матеріалами аудиту після затвердження остаточної редакції "Аудиторського звіту"