Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ВСТУП

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА І. Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 1. Оцінка впливу показників товарного балансу на обсяг товарообороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 2. Оцінка впливу факторів розвитку та використання матеріально-технічної бази на обсяг товарообороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 3. Оцінка впливу фактору забезпеченості трудовими ресурсами на обсяг товарообороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 4. Оцінка впливу факторів на обсяг товарообороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 5. Розрахунок необхідного та можливого товарообороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 6. розрахунок поточної та прогнозної потужності торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 7. Розрахунок планового товарообороту по підприємству на основі економіко-статистичних методів

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 8. Розрахунок планового товарообороту по підприємству на основі економіко-статистичних методів

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 9. Розрахунок планового товарообороту за товарною групою "А" на основі економіко-статистичних методів

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА 2. Управління товарними запасами торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 10. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 11. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 12. Оцінка впливу факторів на динаміку середніх товарних запасів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 13. Оцінка впливу факторів на динаміку швидкості обороту товарних запасів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 14. Обгрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 15. Обгрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (2)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 16. визначений потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів на основі індексного методу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 17. Визначення планового обсягу товарних запасів торговельного підприємства на основі методу пропорційного відхилення

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 18. Визначення потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів на основі розрахунку коефіцієнта еластичності до товарообороту

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 19. Обгрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 20. Обгрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (2)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМАЗ. Управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 22. Аналіз відповідності обсягу надходження товарів товарним потребам торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 23. Аналіз виконання плану поставки товарів на торговельне підприємство

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 24. Оцінка втрат товарообороту та прибутку у зв'язку з недопоставкою товарів на торговельне підприємство

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 25. Оцінка рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 26. розрахунок планового обсягу надходження товарів на торговельне підприємство

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 27. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм максимізації показників рентабельності

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 28. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм досягнення цільової прибутковості товарообороту

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 29. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм забезпечення конкурентоспроможності ціни реалізації товару

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 30. Оцінка доцільності закупівлі товарів у постачальників за критерієм максимізації прибутку від співпраці

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА 4. Управління трудовими ресурсами (персоналом) торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 31. Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 1 період)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 32. Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 2 періоди)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 33. Аналіз втрат товарообороту торговельного підприємства через нераціональне використання робочого часу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 34. аналіз впливу факторів на продуктивність праці працівників торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 36. Оцінка ефективності системи оплати праці, що діє на торговельному підприємстві

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 37. Визначення кількості працівників для штатного розпису на основі методу техніко-економічних розрахунків

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 38. Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 39. Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (2)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 40. Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (3)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 41. Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням зростання середньої заробітної плати

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 42. Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням скорочення чисельності персоналу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 43. визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 44. Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням середньої заробітної плати на підприємствах-конкурентах

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 45. Визначення прогнозного та максимально можливого фонду оплати праці в плановому періоді (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 46. Визначення прогнозного та максимально можливого фонду оплати праці у плановому періоді (2)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 47. Визначення необхідного та максимально можливого фонду оплати праці у плановому періоді (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 48. Визначення необхідного та максимально можливого фонду оплати праці в плановому періоді (2)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА 5. Управління формуванням та розвитком матеріально-технічних ресурсів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 49. Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства (за 1 період)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 50. Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства (за 2 періоди)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 51. Оцінка впливу факторів на фондовіддачу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 52. Обгрунтування планової потреби торговельного підприємства у прирості основних засобів на основі факторно-аналітичного методу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 53. Обгрунтування потреби торговельного підприємства у додатковій торговельній площі у плановому періоді

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 54. Оцінка можливості передання площі в оренду (суборенду) у плановому періоді

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 55. Вибір постачальника торговельного обладнання

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 56. Вибір варіанта придбання необхідного торговельного обладнання

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА 6. Управління поточними витратами торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 57. Оцінка впливу зміни складу та структури товарообороту торговельного підприємства на витрати на збут

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 58. Аналіз впливу зміни швидкості обороту товарних запасів на обсяг фінансових витрат торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 59. Аналіз динаміки та структури операційних витрат торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 60. Розрахунок планового обсягу витрат обігу торговельного підприємства на основі факторно-аналітичного методу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 61. Розрахунок планового обсягу поточних витрат торговельного підприємства на основі факторно-аналітичного методу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 62. Розрахунок планового обсягу витрат обігу торговельного підприємства на основі економіко-статистичного методу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 63. Розрахунок планового обсягу поточних витрат торговельного підприємства на основі економіко-статистпчного методу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 64. Розрахунок необхідного обсягу витрат обігу торговельного підприємства у плановому періоді

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 65. Розрахунок необхідного та максимально можливого обсягу витрат обігу торговельного підприємства у плановому періоді

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА 7. Управління доходами торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 66. Аналіз доходів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 67. Аналіз комерційного доходу торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 68. Оцінка впливу зміна структури товарообороту торговельного підприємства на комерційний дохід

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 69. Оцінка впливу факторів на обсяг комерційного доходу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 70. Розрахунок комерційного доходу без та з ПДВ

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 71. Аналіз динаміки та структури доходів від звичайної діяльності торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 72. Розрахунок можливого обсягу комерційного доходу в плановому періоді на основі економіко-статистичного методу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 73. Розрахунок можливого обсягу комерційного доходу в плановому періоді на основі факторно-аналітичного методу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 74. Розрахунок можливого обсягу комерційного доходу в плановому періоді на основі методу техніко-економічннх розрахунків

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 75. Визначення планового обсягу доходів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 76. Розрахунок можливого та необхідного обсягу доходів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА 8. Управління фінансовим результатом (прибутком) торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 77. Аналіз прибутку торговельного підприємства за напрямами його використання

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 79. Аналіз впливу факторів на рентабельність активів торговельного підприємства (за моделлю Дюпон-каскад)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 80. Оцінка ефективності діяльності торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 81. Розрахунок можливого обсягу прибутку від реалізації товарів у плановому періоді (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 82. Розрахунок можливого обсягу прибутку від реалізації товарів у плановому періоді (2)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 83. Розрахунок можливого обсягу чистого прибутку торговельного підприємства у плановому періоді

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 84. Розрахунок необхідного та можливого обсягу чистого прибутку торговельного підприємства (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 85. Розрахунок необхідного та можливого обсягу чистого прибутку торговельного підприємства (2)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА 9. Управління сплатою податкових платежів на торговельному підприємстві

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 86. Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства, що підлягають сплаті з доходів

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 87. Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства, що входять до складу поточних витрат

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 88. Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства, що підлягають сплаті з прибутку

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 89. Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 90. Обгрунтування доцільності переходу на спрощену систему оподаткування (єдиний податок 6%)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 91. Обгрунтування доцільності переходу на спрощену систему оподаткування (єдиний податок 10%)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 92. Оцінка доцільності запровадження податкової новації (перереєстрація торговельного підприємства в СПД без створення юридичної особи)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 93. Оцінка доцільності запровадження податкової новації.(звільнення та реєстрація як СПД співробітників відділу закупівель)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 94. Оцінка доцільності запровадження податкової новації (звільнення та реєстрація як СПД співробітників відділу маркетингу)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 95. Оцінка доцільності запровадження податкової новації (продаж довіреній особі власника, яка реєструється як СПД, основних засобів підприємства з їх подальшою оперативною орендою

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 96. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 97. Аналіз показників ділової активності торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 98. Розрахунок потреби торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період на основі методу техніко-економічних розрахунків (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 99. Розрахунок потреби торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період на основі методу техніко-економічних розрахунків (2)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 100. Розрахунок необхідного приросту оборотних активів торговельного підприємства на плановий період

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 101. Оцінка ймовірності погашення дебіторської заборгованості торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 102. Оцінка доцільності відволікання коштів у дебіторську заборгованість торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА 11. Управління капіталом торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 103. Аналіз показників фінансової стійкості торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 104. Оцінка типу фінансової стійкості торговельного підприємства за методикою Ковальова В. В

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 105. Оцінка альтернативних можливостей отримання поточного доходу акціонерами торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 106. Розрахунок ефекту фінансового важеля, яким користується торговельне підприємство у звітному періоді

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 107. Розрахунок ефекту фінансового важеля, яким буде користуватися торговельне підприємство у плановому періоді

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 108. Розрахунок ефекту фінансового важеля у звітному та плановому періодах, оцінка досягнення цільового зростання ефекту фінансового важеля

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 109. Вибір варіанта отримання банківського кредиту на основі розрахунку грант-елемента

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 110. Оцінка доцільності укладання кредитної угоди з банком

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 111. Оцінка доцільності укладання кредитної угоди з банком, якщо альтернативним джерелом фінансування с товарний кредит

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 112. Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 113. Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (2)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 114. Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (3)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 115. Розрахунок необхідного та можливого приросту оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 116. Розробка балансу оборотних активів торговельного підприємства на плановий період

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА 12. Управління грошовими потоками торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 117. Оцінка рівномірності грошових потоків торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 118. Розробка платіжного календаря торговельного підприємства (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 119. Розробка платіжного календаря торговельного підприємства (2)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 120. Обгрунтування обсягу залучення додаткових кредитних ресурсів торговельним підприємством у плановому періоді

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 121. Розрахунок обсягу додаткових кредитних ресурсів та витрат, пов'язаних з їх залученням, у плановому періоді (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 122. Розрахунок обсягу додаткових кредитних ресурсів та витрат, пов'язаних з їх залученням, у плановому періоді (2)