Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ВСТУП

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА І. Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 1. Оцінка впливу показників товарного балансу на обсяг товарообороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 2. Оцінка впливу факторів розвитку та використання матеріально-технічної бази на обсяг товарообороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 3. Оцінка впливу фактору забезпеченості трудовими ресурсами на обсяг товарообороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 4. Оцінка впливу факторів на обсяг товарообороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 5. Розрахунок необхідного та можливого товарообороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 6. розрахунок поточної та прогнозної потужності торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 7. Розрахунок планового товарообороту по підприємству на основі економіко-статистичних методів

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 8. Розрахунок планового товарообороту по підприємству на основі економіко-статистичних методів

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 9. Розрахунок планового товарообороту за товарною групою "А" на основі економіко-статистичних методів

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА 2. Управління товарними запасами торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 10. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 11. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 12. Оцінка впливу факторів на динаміку середніх товарних запасів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 13. Оцінка впливу факторів на динаміку швидкості обороту товарних запасів торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 14. Обгрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 15. Обгрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (2)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 16. визначений потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів на основі індексного методу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 17. Визначення планового обсягу товарних запасів торговельного підприємства на основі методу пропорційного відхилення

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 18. Визначення потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів на основі розрахунку коефіцієнта еластичності до товарообороту

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 19. Обгрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (1)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 20. Обгрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (2)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМАЗ. Управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 22. Аналіз відповідності обсягу надходження товарів товарним потребам торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 23. Аналіз виконання плану поставки товарів на торговельне підприємство

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 24. Оцінка втрат товарообороту та прибутку у зв'язку з недопоставкою товарів на торговельне підприємство

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 25. Оцінка рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 26. розрахунок планового обсягу надходження товарів на торговельне підприємство

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 27. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм максимізації показників рентабельності

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 28. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм досягнення цільової прибутковості товарообороту

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 29. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм забезпечення конкурентоспроможності ціни реалізації товару

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 30. Оцінка доцільності закупівлі товарів у постачальників за критерієм максимізації прибутку від співпраці

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - ТЕМА 4. Управління трудовими ресурсами (персоналом) торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 31. Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 1 період)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 32. Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 2 періоди)

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 33. Аналіз втрат товарообороту торговельного підприємства через нераціональне використання робочого часу

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 34. аналіз впливу факторів на продуктивність праці працівників торговельного підприємства

 • Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л. О. - Задача 36. Оцінка ефективності системи оплати праці, що діє на торговельному підприємстві