Гроші та кредит - Круш П. В

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - РОЗДІЛ І. ГРОШІ ТА ЇХНЄ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СУТЬ ГРОШЕЙ

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 1. Виникнення грошей

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Економічні концепції

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Еволюційний характер виникнення грошей

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 2. Економічний зміст грошей. Трансформація сутності сучасних грошей

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Сутність грошей

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Гроші та золото

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Трансформація розуміння сутності сучасних грошей

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Економічна роль золота у функціонуванні сучасних грошей

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Роль держави в розвитку грошей

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Гроші як гроші та гроші як капітал

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 3. Розвиток форм грошей. Види грошей у сучасній економіці

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Дійсні гроші

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Замінники дійсних грошей (знаки вартості)

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Кредитні гроші

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Вексель

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Банкноти

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Чек

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Депозитні гроші

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Електроні гроші

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - ТЕМА 2. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 1. Функції грошей

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Функція міри вартості

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Функція засобу обігу

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Функція засобу платежу

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Функцію засобу нагромадження та утворення скарбів

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Функція світових грошей

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 2. Грошовий обіг

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Сутність грошового обігу

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Структура грошового обігу за економічним змістом

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Структура грошового обігу за формую платіжних засобів

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 3. Грошова маса. Закон грошового обігу

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Грошова маса

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Грошові агрегати

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Закон обігу грошей

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - ТЕМА 3. ГРОШОВА СИСТЕМА

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 1. Сутність грошової системи

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Грошова система

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Складові елементи сучасної грошової системи

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Грошова одиниця

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Види та купюрність державних грошових знаків

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Порядок забезпечення грошових знаків

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Емісійна система

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Установлення курсу національної валюти і порядок її обміну на іноземну

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Наявність державних інститутів, які здійснюють регулювання грошового обігу в країні

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Принципи організації грошової системи

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 2. Типи та еволюція грошових систем

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Система металевого обігу

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Системи обігу паперово-кредитних грошей

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 3. Створення та розвиток грошової системи незалежної України

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Етапи формування і розвитку грошової системи незалежної України

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Національна грошова одиниця України

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 1. Економічна сутність грошового ринку

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Грошовий ринок

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Специфіка грошового ринку

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 2. Структура грошового ринку

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Ринок позичкових зобов'язань, цінних паперів, валютний ринок

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Канал запозичень

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Сектор непрямого (опосердкованого) фінансування

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Ринок грошей та капіталів

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Ринок капіталів

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Підринки фондовий, банківських кредитів, послуг не банківських фінансово-кредитних інститутів

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 3. Попит та пропозиція на грошовому ринку

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Попит на гроші

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Пропозиція грошей

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Рівновага на грошовому ринку

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 4. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Заощадження та інвестиції, їхній взаємозв'язок

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Трансформація заощаджень в інвестиції

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - ТЕМА 5. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 1. Валютні відносини. Валюта

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Валютні відносини

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Валюта

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Конвертована валюта

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Повна конвертованість

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Часткова конвертованість

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 2. Валютний курс

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Сутність валютного курсу та його формування

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Види валютних курсів

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Фактори, що впливають на валютний курс

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Національне регулювання платіжного балансу

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Валютний курс та зовнішньоекономічні відносини

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 3. Регулювання валютних курсів

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Основні методи регулювання валютного курсу

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Традиційні методи регулювання валютного курсу

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Суб'єкти регулювання валютних курсів

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - РОЗДІЛ ІІ. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ. КРЕДИТ

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - ТЕМА 6. СУТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТУ

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 1. Економічна суть кредиту

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Кредит як форма руху позичкового капіталу

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Основні ознаки кредитних відносин

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Матеріальне забезпечення функціонування кредиту

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Суб'єкти кредитних відносин

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 2. Роль кредиту в ринковій економіці та базові функції кредиту

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Роль кредиту у відтворювальному процесі

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Роль кредиту в сприянні розвитку НТП, економії витрат обігу у соціальній сфері

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Базові функції кредиту

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 3. Основні принципи організації кредитних відносин

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Поверненість позичальником коштів кредитору в повному обсязі

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Строковість надання коштів кредитором позичальникові

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Платність користування позиченими коштами

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Забезпеченість позички

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Цільове призначення позички

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Диференційований підхід до процесу кредитування

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - ТЕМА 7. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 1. Форми кредиту

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Розуміння форм кредиту

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Товарна форма кредиту

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Грошова форма кредиту

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 2. Види кредиту

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Розуміння види кредиту

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Комерційний кредит

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Державний кредит

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Міжнародний кредит

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Фірмовий кредит

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Банківський кредит

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Урядовий кредит

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Споживчий кредит

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Інші види кредиту

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Лізинговий кредит

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Факторинг

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Іпотечний кредит

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - ТЕМА 8. СУЧАСНА КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 1. Поняття про кредитну систему. Структура сучасної кредитної системи

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Поняття про кредитну систему

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 2. Банківська система як основна частина сучасної кредитної системи

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Національний банк України

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Комерційний банк - головний елемент кредитної системи

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Кредитна діяльність комерційних банків

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 3. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути як відособлена частина кредитної системи

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Економічна суть небанківських кредитно-фінансових інститутів

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Сучасні види небанківських фінансово-кредитних інститутів та їх операції

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - ТЕМА 9. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 1. Зміст і теоретичні концепції грошово-кредитної політики

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Металева грошова система

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Паперово-кредитна грошова система

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 2. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Передавальний механізм

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Кейнсіанський підхід до розуміння передавального механізму

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Монетарний підхід

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 3. Грошово-кредитна політика в Україні

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - ТЕМА 10. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 1. Суть, види та завдання фіскальної політики держави

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Суть фіскальної політики

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 2. Бюджетна система. Державний бюджет, його стан та обмеження

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Поняття про державний бюджет

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Доходи та видатки бюджету

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 3. Державний борг та його вплив на національну економіку

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Державний борг

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 4. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політики держави

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Зв'язок фіскальної та монетарної політики

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Стабілізаційна політика держави

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - ТЕМА 11. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 1. Міжнародний поділ праці. Форми міжнародних відносин. Теорії міжнародної торгівлі

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Світове господарство

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Міжнародний поділ праці

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Міжнародна торгівля

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Теорії міжнародної торгівлі

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 2. Платіжний баланс. Зовнішньоекономічна політика національної економіки

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Платіжний баланс

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Зовнішньоекономічна політика держави

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - 3. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Відкрита і закрита економіка

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків

 • Гроші та кредит - Круш П. В. - РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА