Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА ПРАКТИКА КРЕДИТУВАННЯ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 1.1. Походження, сутність та концепції виникнення грошей

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 1.2. Форми грошей

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 1.3. Функції грошей та їхня еволюція

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Гроші як засіб обігу

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Гроші як засіб платежу

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Функція грошей як засобу нагромадження і заощадження

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Функція світових грошей

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 2.1. Характеристика і структура грошового обороту

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Суб'єкти грошового обороту

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 2.2. Форми грошового обороту

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Міжбанківські розрахунки

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Міжбанківські розрахунки через центральний банк

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 2.3. Грошова маса та її показники

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Грошова маса

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Швидкість обігу грошей

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 2.4. Закон грошового обігу

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 3.1. Суть і структура грошового ринку та механізм його функціонування

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 3.2. Попит і пропозиція грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Попит на гроші

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Пропозиція грошей та механізм її формування

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 3.3. Характеристика облікового ринку та його особливості

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 3.4. Характеристика та операції міжбанківського ринку

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 4.1. Поняття та елементи грошової системи

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 4.2. Еволюція грошових систем

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 4.3. Форми безготівкових розрахунків

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 4.4. Створення грошової системи України

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 5.1. Інфляція: її сутність, причини, види й типи

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Інфляція попиту

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Інфляція витрат виробництва

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 5.2. Вимірювання інфляції

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 5.3. Розвиток та особливості інфляції в Україні

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 5.4. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 5.5. Грошові реформи та методи їх проведення

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 6.1. Сутність валюти та її конвертованість

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Європейська валютна одиниця

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 6.2. Валютний курс і способи його визначення

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Методика визначення валютних курсів

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 6.3. Валютний ринок: суть та основи його функціонування

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 6.4. Валютна система та її розвиток

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 6.5. Формування валютної системи України

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 7.1. Металістична теорія грошей

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 7.2. Номіналістична теорія грошей

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 7.3. Кількісна теорія грошей

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Кембриджський варіант кількісної теорії грошей

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 7.4. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 7.5. Сучасний монетаризм

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 8. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 8.1. Необхідність та сутність кредиту

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Характеристика та ознаки кредитних відносин

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 8.2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 8.3. Функції кредиту

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 8.4. Форми та види кредиту

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Класифікація державних кредитів

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 8.5. Позичковий відсоток, його сутність та основні види

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 8.6. Поняття про кредитну систему

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 9. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 9.1. Загальна характеристика центральних банків

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 9.2. Функції центральних банків

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 9.3. Національний банк України та його функції

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 9.4. Грошово-кредитна політика НБУ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 9.5. Валютна політика та роль НБУ в її реалізації

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 10. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ЇХ ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 10.1. Еволюція та розвиток комерційних банків в Україні

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 10.2. Класифікація та характеристика комерційних банків

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 10.3. Операції комерційних банків

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Пасивні операції банків

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Активні операції банків

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Комісійно-посередницькі операції банків (банківські послуги)

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 10.4. Основні показники ефективності та прибутковості діяльності банку

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ТА МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 11. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 11.1. Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 11.2. Моделі фінансових відносин

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 11.3. Соціально-економічна сутність та функції фінансів

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 12. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 12.1. Фінансова система України: поняття, структура та загальна характеристика її сфер і ланок

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 12.2. Організаційні основи функціонування фінансової системи України

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 12.3. Суть і значення фінансового контролю

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Види фінансового контролю

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Форми фінансового контролю

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 13. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 13.1. Суть і функції фінансів підприємств

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 13.2. Організаційні основи функціонування фінансів підприємств

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 13.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 13.4. Формування фінансових результатів суб'єктів господарювання

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 14. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА, ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 14.1. Сутність, значення та функції державного бюджету

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 14.2. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 14.3. Бюджетний процес в Україні

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 14.4. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 14.5. Сутність, склад і структура видатків державного бюджету

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 14.6. Принципи і форми бюджетного фінансування

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 14.7. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 15. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 15.1. Економічна сутність і функції податків

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 15.2. Елементи системи оподаткування

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 15.3. Класифікація податків

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 15.4. Податкова політика та податкова система в Україні

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 15.5. Характеристика основних податків податкової системи України

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Пряме оподаткування

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Збір за місця для паркування транспортних засобів

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Туристичний збір

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 16. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 16.1. Економічна сутність і роль державного кредиту

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 16.2. Форми державного кредиту

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 16.3. Класифікація державних позик і джерела їх погашення

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 16.4. Державний борг, його формування і обслуговування

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 16.5. Управління державним боргом

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 17. ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 17.1. Призначення і роль цільових фондів фінансових ресурсів

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 17.2. Характеристика цільових фондів фінансових ресурсів

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Пенсійний фонд

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Фонд соціального страхування від нещасних випадків

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 17.3. Недержавні фінансові фонди

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 18. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 18.1. Особливості фінансових відносин у сфері страхування

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 18.2. Організаційні форми страхових фондів

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 18.3. Страховий ринок

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 18.4. Державне регулювання у сфері страхування

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - Тема 19. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 19.1. Сутність і призначення міжнародних фінансів

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 19.2. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - 19.3. Міжнародний фінансовий ринок

 • Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д. І. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК