Вексельна справа - Демківський А. В

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ВСТУП

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ЧАСТИНА I. ВЕКСЕЛЬ ТА ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ОСОБЛИВОСТІ ВЕКСЕЛЬНОГО ПРАВА

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Складові системи

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Уніфікація міжнародно визнаних принципів вексельного права

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Розділ 2.СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЯ І ВЕКСЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Економічні передумови появи прообразів векселя

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Італійський етап: зародження основоположних засад вексельного обігу

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Французький історичний етап становлення вексельного обігу

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Німецький етап: удосконалення вексельного права й практики

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Міжнародне співробітництво у справі уніфікації вексельного обігу

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ЕВОЛЮЦІЯ ВЕКСЕЛЬНОЇ СПРАВИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА СРСР

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Особливості економічних умов та боргового права

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Засади вексельного Статуту 1729р

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Основні напрями вдосконалення вексельного права у Статуті 1832 р

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Основні положення Статуту 1902р

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Радянський період нищення вексельного права

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - СТАНОВЛЕННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Розділ 3. РІЗНОВИДИ ВЕКСЕЛІВ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ ДІЇ ТА ОБІГУ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - КЛАСИФІКАЦІЯ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Скарбницькі векселі

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Податкові векселі

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Корпоративні векселі

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Пенсійні векселі

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ВИДАЧА І ПЕРЕДАННЯ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Захист векселя від підробок

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ВИПИСУВАННЯ ПЕРЕКАЗНИХ ВЕКСЕЛІВ, ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ТА ЇХНІЙ ОБІГ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Особливості обігу примірників векселя

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Копії: вимоги до виготовлення та участі в обігу

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Розділ 4. РЕКВІЗИТИ ТА ІНШІ АТРИБУТИ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - СУТТЄВІЙ НЕСУТТЄВІ ЕЛЕМЕНТИ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Зміст і форма реквізитів

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Несуттєві атрибути векселів

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ДОМІЦИЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ОФОРМЛЕННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ПРИЧИНИ НЕДІЙСНОСТІ ВЕКСЕЛЯ ТА ЙОГО РЕКВІЗИТІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Розділ 5. ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕКАЗНИХ І ПРОСТИХ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБІГУ ПЕРЕКАЗНИХ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ФУНКЦІОНАЛЬНІ СХЕМИ ОБІГУ ПЕРЕКАЗНИХ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТИХ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТИХ ВЕКСЕЛІВДЛЯ ОПЛАТИ ВВІЗНОГО І ВИВІЗНОГО МИТА

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - СХЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТИХ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНІ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Розділ 6. ВІДЧУЖЕННЯ ПРАВ ЗА ВЕКСЕЛЕМ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ЗМІСТ, ФУНКЦІЇ ТА ФОРМИ ІНДОСАМЕНТУ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Функції Індосаменту

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Форми індосаменту

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ІНДОСАМЕНТ І ЦЕСІЯ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ФОРМИ ПОСЕРЕДНИЦТВА В АКЦЕПТІ ТА ПЛАТЕЖІ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ ЗА УЧАСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ЧАСТИНА II. МЕХАНІЗМ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Розділ 7. АКЦЕПТНІ ОПЕРАЦІЇ З ВЕКСЕЛЯМИ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, ВИДИ Й ФУНКЦІЇ АКЦЕПТУ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Загальні засади акцептування

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Правові види акцепту

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АКЦЕПТУ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - АКЦЕПТНИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Економічно-правове підгрунтя вексельного кредиту

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Основні форми вексельного кредиту

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Акцептна форма вексельного кредиту

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТУ В НЕАКЦЕПТІ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Відносини опротестування у неакцепті

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Порядок опротестування в неакцепті

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Механізм вексельних повідомлень

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ПРАВО РЕГРЕСУ, ЙОГО СКЛАДОВІ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Розділ 8. АВАЛЬ ТА АВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - СУТЬ АВАЛЮ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - РІЗНОВИДИ АВАЛЮ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - МЕХАНІЗМ АВАЛЬНОГО КРЕДИТУ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - СТРАХУВАННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО АВАЛЮ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Розділ 9. ДИСКОНТУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДИСКОНТНИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ПРОЦЕДУРА ВРАХУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ У БАНКАХ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Функції вексельних підрозділів

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Умови прийняття векселів до дисконту

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Експертиза векселів, прийнятих до врахування

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Платіж за дисконтова ними векселями

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ДИСКОНТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Розділ 10. ЗАСТАВА ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ЕКОНОМІЧНІ ПІДВАЛИНИ ЗАСТАВИ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Розділ 11. ОПЕРАЦІЇ ІНКАСО ВЕКСЕЛІВ У БАНКАХ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ІНКАСО ВЕКСЕЛІВ: РОЛЫ ФУНКЦІЇ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Основоположні засади інкасо

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Особливості інкасо векселів

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ІНКАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - Розділ 12. МЕХАНІЗМ ПЛАТЕЖУ ПОГАШЕННЯ І ОПРОТЕСТУВАННЯ-ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ПЛАТІЖ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОГАШЕННЯ ВЕКСЕЛІВ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ОПРОТЕСТУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ У НЕПЛАТЕЖІ

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Вексельна справа - Демківський А. В. - ЛІТЕРАТУРА