Проектний аналіз - Митяй О. В

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - ВСТУП

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА КУРСУ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 1.1. Предмет і мета проектного аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 1.2. Концепція проектного аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 1.3. Принципи проектного аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Тема 2. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 2.1. Поняття проекту

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 10.1. Сутність маркетингового аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 10.2. Попит на продукцію

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 10.3. Цінова політика

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 10.4. Методи прогнозування попиту

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Тема 11. ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 11.1. Мета технічного аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 11.2. Місце розташування та масштаб проекту

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 11.3. Інші питання технічного аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Тема 12. ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 12.1. Завдання і мета інституційного аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 12.2. Оцінка зовнішніх факторів

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 12.3. Оцінка внутрішнього середовища проекту

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Тема 13. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 13.1. Мета та завдання екологічного аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 13.2. Методики оцінки інвестиційних проектів

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 13.3. Рівень впливу проектів на навколишнє середовище

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Тема 14. СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 14.1. Мета та компоненти соціального аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 14.2. Елементи соціального аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Тема 15. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 15.1. Мета та завдання фінансового аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 15.2. Моделі фінансового аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 15.3. Коефіцієнти у фінансовому аналізі

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 15.4. Класифікація фінансових потоків і відпливів

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 15.5. Джерела фінансування проекту

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Тема 16. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 16.1. Мета і завдання економічного аналізу

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 16.2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 16.3. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - 16.4. Оцінка впливу проекту на економіку країни

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Завдання та форми контролю знань студентів

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Поточний контроль знань студентів

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Поточний контроль систематичності та активності роботи

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Поточний модульний контроль

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Приклад контрольної роботи (перший модульний контроль)

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Приклад завдань для тестування (другий модульний контроль)

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Підсумковий контроль і підсумкове оцінювання знань

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Зразок екзаменаційного білета для студентів денної форми навчання

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - Зразок екзаменаційного білета для студентів заочної форми навчання та приклади завдань, що виносяться на іспит

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Проектний аналіз - Митяй О. В. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК