Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Тема 1. Концепція стратегічного менеджменту

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Становлення та розвиток теорії стратегічного менеджменту

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 2. Сучасна концепція стратегічного менеджменту та її значення

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 3. Послідовність переходу підприємства до стратегічного управління

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Тема 2. Зміст стратегічного менеджменту

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Суть та принципи стратегічної діяльності

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 2. Зміст стратегічного управління

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 3. Поняття стратегії та їх види

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Тема 3. Процес стратегічного менеджменту

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Стратегічне планування та управління як складові процесу розробки стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 2. Процес розробки стратегії та характеристика його етапів

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Тема 4. Розробка цілей та формулювання місії

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Зміст поняття "дерева цілей"

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 2. Методи побудови "дерева цілей"

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 3. Алгоритм формування місії підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1-й етап - формулювання цілей

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 2-й етап - визначення пріоритетів цілі

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 3-й етап - перевірка цілей на позитивність

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 4-й етап - створення внутрішнього зворотного зв'язку

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Тема 5. Оцінка внутрішніх можливостей підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Підходи до аналізу внутрішніх можливостей підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 2. Загальна економічна оцінка діяльності підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 3. Аналіз маркетингової діяльності підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Маркетинг

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Розробка нових товарів

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Реклама, просування і збут продукції

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Маркетингова активність підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 4. Аналіз виробничої діяльності підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Виробництво

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 5. Аналіз фінансової діяльності підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Фінанси

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 6. Аналіз персоналу підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 7. Аналіз рівня організаційної культури

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Культура підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Тема 6. Оцінка зовнішнього середовища підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Структурування зовнішнього середовища підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 2. Оцінка мезосередовища підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Приклад з практики. Назва та класифікація товару

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Ідея створення товару

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Основні споживацькі сегменти

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Технологія виробництва

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Упаковка та дизайн

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Асортимент

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Канали збуту

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Післяпродажний сервіс

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Аналоги на ринку

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Ключові фактори ринкового успіху товару

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Ринковий попит

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 2. Еластичність попиту

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 3. Фактична частка ринку, що належить даному підприємству

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Обсяги продажу

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Суб'єкти галузі

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Ціна

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Організація збуту

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Стимулювання збуту

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 3. Оцінка макросередовища

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Створення зони стабільності

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Управління за слабкими сигналами

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Розподіл ризику

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Система резервів

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Активна ринкова позиція

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Самовдосконалення

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Пошук гаранта

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Тема 7. Аналіз альтернатив розвитку та вибір стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Оцінка сильних та слабких сторін підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 2. Стадії і фактори вибору базової стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 3. Стратегічна сегментація зовнішнього оточення

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 4. Концепція базової стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Матриця "ріст/частка" (BCG)

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Матриця "привабливість галузі/позиція в конкуренції"

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Приклад з практики

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Тема 8. Розробка організаційної структури управління

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Роль організаційної структури в реалізації стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 2. Види організаційних структур, їх переваги та недоліки

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 3. Оцінка відповідності оргструктури сформованій стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Тема 9. Реалізація стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Оптимізація організаційної структури підприємства

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 2. Виконання управлінських функцій з метою реалізації стратегії

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Тема 10. Інструментарій стратегічного менеджменту та методологія його застосування

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Статистичні методи

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Дослідження загальної тенденції розвитку (тренду)

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Формули для розрахунку ліній тренда

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Моделювання

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 2. Економіко-математичні методи

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Математичне програмування

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Динамічне програмування

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Концептуальний підхід

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Загальні характеристики

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Цілочисельне програмування

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Поняття та галузь застосування

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Приклад застосування

 • Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - Література