Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - ВСТУП

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - ЧАСТИНА 1. ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ І КРИТЕРІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА З ПРИРОДОЮ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 1. АНТРОПОГЕННИЙ І ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 1.1. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 1.2. Поняття екосистеми, навколишнього середовища, соціотехносфери

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 1.3. Біосфера і концепція ноосфери В. І. Вернадського

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 1.4. Види і масштаби забруднення навколишнього середовища

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 1.5. Глобальні наслідки забруднення довкілля

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 1.6. Парниковий ефект

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 2. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА Й ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 2.1. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 2.2. Пріоритети екобезпеки. Екобезпека та екостратегія

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 2.3. Критерії екобезпеки

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 2.4. Зони екологічного лиха

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 2.5. Типи аварійних ситуацій

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - ЧАСТИНА 2. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 3. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ЇХНЯ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 3.1. Природні ресурси та природні умови

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 3.2. Функції і показники економічної оцінки природних ресурсів та умов

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 3.3. Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного потенціалу

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 3.4. Методи економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 4.1. Методи визначення економічних збитків від забруднення навколишнього середовища

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 4.2. Основи плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 4.3. Визначення розмірів платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 4.5. Визначення розмірів платежів за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 5.1. Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 5.2. Народногосподарський підхід в обгрунтуванні природоохоронних заходів

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 5.3. Визначення чистого економічного ефекту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 5.4. Поняття загальної (абсолютної) економічної ефективності