Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - ВСТУП

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - ЧАСТИНА 1. ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ І КРИТЕРІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА З ПРИРОДОЮ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 1. АНТРОПОГЕННИЙ І ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 1.1. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 1.2. Поняття екосистеми, навколишнього середовища, соціотехносфери

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 1.3. Біосфера і концепція ноосфери В. І. Вернадського

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 1.4. Види і масштаби забруднення навколишнього середовища

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 1.5. Глобальні наслідки забруднення довкілля

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 1.6. Парниковий ефект

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 2. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА Й ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 2.1. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 2.2. Пріоритети екобезпеки. Екобезпека та екостратегія

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 2.3. Критерії екобезпеки

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 2.4. Зони екологічного лиха

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 2.5. Типи аварійних ситуацій

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - ЧАСТИНА 2. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 3. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ЇХНЯ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 3.1. Природні ресурси та природні умови

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 3.2. Функції і показники економічної оцінки природних ресурсів та умов

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 3.3. Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного потенціалу

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 3.4. Методи економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 4.1. Методи визначення економічних збитків від забруднення навколишнього середовища

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 4.2. Основи плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 4.3. Визначення розмірів платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 4.5. Визначення розмірів платежів за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 5.1. Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 5.2. Народногосподарський підхід в обгрунтуванні природоохоронних заходів

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 5.3. Визначення чистого економічного ефекту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 5.4. Поняття загальної (абсолютної) економічної ефективності

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 5.5. Показник порівняльної економічної ефективності природоохоронних витрат

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 5.6. Врахування фактора часу при визначенні економічної ефективності

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 5.7. Розрахунок економічного ефекту від скорочення захворюваності населення внаслідок запобігання забрудненню навколишнього середовища

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 5.8. Розрахунок ефективності економії мінеральної сировини

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - ЧАСТИНA 3. СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 6. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 6.1. Предмет екологічного менеджменту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 6.2. Основні принципи й елементи системи екологічного менеджменту (EMS)

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 6.3. Стан екологічного менеджменту в Україні

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 6.4. Міжнародний підхід до екологічного менеджменту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 7.1. Історичні корені і хронологія розвитку Поняття ISO та EMAS

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 7.2. Визначення екологічного менеджменту з позицій міжнародних стандартів

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 7.3. Перспективи розвитку екологічного менеджменту в Україні

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 8. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 8.1. Мета і завдання екологічного менеджменту як наукової дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 8.2. Системний підхід у дослідженні екологічного менеджменту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 8.3. Поняття сталого розвитку. Критерії та принципи. Екологічна домінанта сталого розвитку

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 8.4. Концепція становлення екологічного менеджменту в Україні

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 9. ЗАКОНОДАВЧО-РЕГУЛЮЮЧА БАЗА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 9.1. Законодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджменту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 9.2. Адміністративно-нормативні інструменти екологічного менеджменту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 10. ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК ТА УПРАВЛІННЯ НИМ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 10.1. Стандарти якості навколишнього середовища

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 10.2. Методи визначення екологічного ризику

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 10.3. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - ЧАСТИНА 4. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 11. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 11.1. Екологічна оцінка намічуваної діяльності як інструмент екополітики

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 11.2. Принципи екологічної оцінки

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 11.3. Відмінність екологічної оцінки від інших методів екологічного регулювання. Екологічна оцінка і сталий розвиток

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 11.4. Ухвалення рішення за підсумками екологічної оцінки

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 11.5. Виконавці

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 11.6. Врахування результатів екологічної оцінки при прийнятті рішень

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 11.7. Розгляд альтернатив

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 12.1. Мета і завдання екологічної експертизи

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 12.2. Об'єкти екологічної експертизи

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 12.3. Суб'єкти екологічної експертизи

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 12.4. Форми проведення екологічної експертизи

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 13. МІСЦЕ І РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УПРАВЛІННІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 13.1. Теоретичні основи формування і розвитку екологічного аудиту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 13.2. Методичні принципи екологічного аудиту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 13.3. Досвід формування системи екологічного менеджменту й екологічного аудиту в Україні та за кордоном

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 14. ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 14.1. Основні поняття

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 14.2. Історія виникнення екологічного аудиту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 14.3. Завдання і вигоди проведення екологічного аудиту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 14.4. Послуги, об'єкти і суб'єкти екологічного аудиту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 14.5. Види екологічного аудиту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 14.6. Умови проведення екологічного аудиту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 15. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 15.1. Складання аудиторського висновку

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 15.2. Органи управління в сфері екологічного аудиту

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 15. 3. Сертифікація екоаудиторів

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 15.4. Права й обов'язки екоаудиторів і екоаудиторьских організацій

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 15.5. Екоаудит у сучасній економіці України

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 16. ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 16.1. Умови екологічного страхування

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 16.2. Світовий досвід екологічного страхування

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 16.3. Поняття "забруднення" в екологічному страхуванні, класифікація збитків

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 16.4. Можливості проведення екологічного страхування в Україні

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - ЧАСТИНА 5. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 17. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 17.1. Сутність поняття ресурсозбереження

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 17.2. Безвідходне і маловідходне виробництва

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 17.3. Проблеми економії і раціонального використання природних і матеріальних ресурсів

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 17.4. Утилізація відходів у різноманітних галузях народного господарства

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 17.5. Способи утилізації відходів, методи очищення стічних вод і знешкодження газоподібних викидів в атмосферу

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - РОЗДІЛ 18. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ І ПРОГНОЗУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 18.1. Загальні положення

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 18.2. Методологія оцінки екологічних наслідків сценаріїв еколого-економічного розвитку регіону

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 18.3. Методика екологічної оцінки наслідку техногенного впливу і навантажень на навколишнє середовище регіону

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 18.4. Комплексна оцінка збитку й екологічно прийнятного ризику

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 18.5. Методологія прогнозування еколого-економічного розвитку урбанізованих територій. Аналіз методів прогнозування екосистем

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - 18.6. Прогнозування еколого-економічного розвитку району міста (на прикладі Суворовського району м. Одеси)

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - Необхідні поняття і визначення

 • Екологічний менеджмент - Семенов В. Ф. - Тематика рефератів за курсом "Екологічний менеджмент"