Економіка торгівлі - Марцин B. C

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - ПЕРЕДМОВА

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - ВСТУП

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Економіка торгівлі як галузева економічна наука

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Предмет курсу, його завдання в підготовці економічних кадрів, формуванні в них сучасного економічного мислення

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Зміст, структура, послідовність вивчення та зв'язок курсу з іншими економічними дисциплінами

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Порядок вивчення і форми навчальної роботи над курсами

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Розділ І ТОРГІВЛЯ В ПЕРІОД РОЗБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 1. Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення торгівлі в народногосподарському комплексі країни

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 1. Суть, природа торгівлі та її місце в народному господарстві держави

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Економічні передумови виникнення і розвиток торгівлі. Торгівля як форма товарного обігу

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Місце торгівлі в розвитку товарно-грошових відносин у період функціонування ринку

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Торгівля як галузь господарювання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 2. Торгівля в системі ринкових відносин

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Органи керівництва торгівлею

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Організаційні форми торгівлі

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Функції торгівлі й товарного обертання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 3. Вплив торгівлі на розвиток виробництва в ринкових умовах господарювання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Торгівля - зв'язкова ланка між виробництвом і споживанням

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Удосконалення взаємовідносин торгівлі з виробництвом

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Роль торгівлі у формуванні розумних потреб споживачів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 2. Споживчий ринок товарів і послуг

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 1. Ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Товарні ринки як економічна категорія

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Характеристика ринку товарних ресурсів в Україні

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Проблеми становлення національного ринку

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 2. Споживання і купівельна спроможність населення

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Споживач - центральна фігура у ринкових відносинах. Споживання і потреби, їх суть і економічна характеристика

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Основні тенденції розвитку народного споживання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Попит і товарна пропозиція. Попит як форма прояву потреби, як елемент ринку

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Фактори, що впливають на попит і пропозицію

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 3. Товарні ресурси предметів споживання. Ціна як елемент взаємодії пропозиції та попиту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Поняття товарних ресурсів, класифікація, джерела їх створення (формування)

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Баланси ресурсів товарів народного споживання, їх роль у прогнозуванні та плануванні внутрішнього ринку товарів народного споживання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Ціна як важіль економічного впливу на розвиток економіки

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 3. Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Особливості функціонування роздрібних торгових підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Підприємства, засновані на приватній власності

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Підприємства, що засновані на колективній власності

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Підприємства, засновані на загальнодержавній власності

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Підприємства, засновані на комунальній власності

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Стан, розміщення, розвиток та ефективність використання підприємств роздрібної торгівлі

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Спеціалізація торгової мережі як шлях до ефективної боротьби за покупця

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 4. Товарооборот торгових підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Соціально-економічна характеристика роздрібного товарообороту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Сутність значення товарообороту підприємства як економічної категорії та показника діяльності

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Склад і структура роздрібного товарообороту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 5. Товарооборот роздрібних торгових підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 1. Взаємозв'язок ринку споживчих товарів та товарообороту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Місце роздрібного товарообороту в процесі ринкових відносин

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Основні тенденції розвитку товарообороту в умовах переходу до ринку