Економіка торгівлі - Марцин B. C

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - ПЕРЕДМОВА

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - ВСТУП

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Економіка торгівлі як галузева економічна наука

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Предмет курсу, його завдання в підготовці економічних кадрів, формуванні в них сучасного економічного мислення

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Зміст, структура, послідовність вивчення та зв'язок курсу з іншими економічними дисциплінами

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Порядок вивчення і форми навчальної роботи над курсами

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Розділ І ТОРГІВЛЯ В ПЕРІОД РОЗБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 1. Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення торгівлі в народногосподарському комплексі країни

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 1. Суть, природа торгівлі та її місце в народному господарстві держави

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Економічні передумови виникнення і розвиток торгівлі. Торгівля як форма товарного обігу

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Місце торгівлі в розвитку товарно-грошових відносин у період функціонування ринку

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Торгівля як галузь господарювання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 2. Торгівля в системі ринкових відносин

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Органи керівництва торгівлею

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Організаційні форми торгівлі

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Функції торгівлі й товарного обертання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 3. Вплив торгівлі на розвиток виробництва в ринкових умовах господарювання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Торгівля - зв'язкова ланка між виробництвом і споживанням

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Удосконалення взаємовідносин торгівлі з виробництвом

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Роль торгівлі у формуванні розумних потреб споживачів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 2. Споживчий ринок товарів і послуг

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 1. Ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Товарні ринки як економічна категорія

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Характеристика ринку товарних ресурсів в Україні

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Проблеми становлення національного ринку

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 2. Споживання і купівельна спроможність населення

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Споживач - центральна фігура у ринкових відносинах. Споживання і потреби, їх суть і економічна характеристика

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Основні тенденції розвитку народного споживання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Попит і товарна пропозиція. Попит як форма прояву потреби, як елемент ринку

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Фактори, що впливають на попит і пропозицію

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 3. Товарні ресурси предметів споживання. Ціна як елемент взаємодії пропозиції та попиту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Поняття товарних ресурсів, класифікація, джерела їх створення (формування)

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Баланси ресурсів товарів народного споживання, їх роль у прогнозуванні та плануванні внутрішнього ринку товарів народного споживання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Ціна як важіль економічного впливу на розвиток економіки

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 3. Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Особливості функціонування роздрібних торгових підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Підприємства, засновані на приватній власності

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Підприємства, що засновані на колективній власності

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Підприємства, засновані на загальнодержавній власності

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Підприємства, засновані на комунальній власності

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Стан, розміщення, розвиток та ефективність використання підприємств роздрібної торгівлі

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Спеціалізація торгової мережі як шлях до ефективної боротьби за покупця

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 4. Товарооборот торгових підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Соціально-економічна характеристика роздрібного товарообороту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Сутність значення товарообороту підприємства як економічної категорії та показника діяльності

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Склад і структура роздрібного товарообороту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 5. Товарооборот роздрібних торгових підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 1. Взаємозв'язок ринку споживчих товарів та товарообороту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Місце роздрібного товарообороту в процесі ринкових відносин

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Основні тенденції розвитку товарообороту в умовах переходу до ринку

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Класифікація товарообороту роздрібних торгових підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Показники роздрібного товарообороту, їх взаємозв'язок та місце у плані економічного і соціального розвитку підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 2. Фактори, що визначають обсяги, структуру та перспективи розвитку роздрібного товарообороту підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Класифікація факторів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Характеристика окремих факторів, що визначають обсяги та структуру роздрібного товарообороту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Вплив факторів на обсяг реалізації товарів та управління роздрібним товарооборотом

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Використання результатів вивчення факторів у процесі управління товарооборотом

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 3. Обгрунтування обсягу роздрібного товарообороту на плановий період, вибір пріоритетної мети, аналіз обсягу і структури реалізації товарів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Вихідні передумови, принципи та порядок розробки стратегії розвитку товарообороту підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Аналіз обсягу та структури товарообороту підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Методика аналізу роздрібного товарообороту підприємства та характеристика його іміджу

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 4. Планування показників роздрібного товарообороту підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Обгрунтування планового обсягу реалізації товарів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Методи планування роздрібного товарообороту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Асортиментна політика торгового підприємства та методичні основи формування асортименту товарів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Поточне планування та стратегічне регулювання асортиментної структури роздрібного товарообороту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 5. Характеристика товарних запасів та основні етапи їх формування

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Суть та склад товарних запасів торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Показники, що характеризують стан товарних запасів торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 6. Нормування і планування товарних запасів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Необхідність, принципи та значення нормування товарних запасів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Планування обсягу товарних запасів, оперативне регулювання та контроль за утворенням товарних запасів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 6. Оптова торгівля як форма товарного обігу

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Місце оптової торгівлі у формуванні товарного забезпечення та її організаційна побудова

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Передумови та зміст стратегії формування товарного забезпечення оптової торгівлі

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Планування обсягу та структура надходження (закупівлі) товарів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Порядок узгодження та укладання угоди на закупівлю товарів і контроль за виконанням договорів та надходженням товарів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 7. Товарооборот оптових підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Суть, функції оптового товарообороту, його стан та напрями розвитку

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Показники оптового товарообороту та мета їх аналізу. Методика аналізу плану оптового товарообороту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Особливості та вихідні передумови планування оптового товарообороту

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Нормування товарних запасів і визначення обсягів надходження товарних ресурсів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 8. Товарооборот місцевих ринків

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Суть, об'єктивна потреба та особливості торгівлі на місцевих ринках

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Роль місцевих ринків у суспільному відтворенні й товарообороті країни

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Аналіз обсягів реалізації товарів на місцевих ринках

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Вплив ціни на попит і пропозицію та рівень споживання різних товарів у конкретному регіоні

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 5. Перспективи розвитку товарообороту місцевих ринків

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Розділ ІІІ. ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 9. Персонал торгових підприємств і його матеріальне стимулювання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 1. Ринок праці та його особливості

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Праця як засіб існування і життєва потреба, її соціально-економічна суть

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Особливості поділу праці в умовах переходу до ринку

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Ринок праці як економічна категорія, його кількісний та якісний аспекти. Відкритий і прихований, офіційний та неофіційний ринки праці

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Сегментація ринку праці та проблеми його вдосконалення

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 2. Трудові ресурси (персонал) торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Характеристика персоналу торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Продуктивність праці працівників торгового підприємства, система показників, методи оцінки та резерви зростання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 3. Система організації оплати праці

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Вибір форми та системи організації заробітної плати

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Економічне обгрунтування розмірів тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок та система додаткового стимулювання персоналу. Основні елементи преміювальної системи

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Види заробітної плати та їх характеристика

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 4. Аналіз і планування показників з праці і заробітної плати працівників торгових підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Аналіз формування та використання фонду оплати праці торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Характеристика плану з праці торгового підприємства та методика його розробки

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Особливості коригування чисельності персоналу та планування коштів на оплату праці

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 10. Матеріальні ресурси торгових підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 1. Основні фонди торгового підприємства. Класифікація, оцінка, аналіз

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Поняття основних фондів та їх економічна характеристика

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Класифікація основних фондів та їх структура

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Оцінка та відтворення основних фондів підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 2. Планування розвитку матеріально-технічної бази торгівлі

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Визначення розміру потреби у прирості основних засобів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Форми задоволення потреби у прирості основних засобів, раціоналізація експлуатації основних фондів підприємства та оптимізація термінів їх експлуатації

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Обгрунтування ремонтної політики підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Розділ IV. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 11. Доходи торгових підприємств споживчої кооперації, особливості їх утворення і використання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 1. Доходи торгових підприємств, їх характеристика та резерви збільшення

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Поняття доходів торгових підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Склад та джерела утворення доходів торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Характеристика доходів торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Фактори, які визначають розмір доходів торгового підприємства, резерви їх збільшення

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 2-3. Аналіз, прогнозування і планування доходів підприємств та їх особливості в сучасних умовах

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Стратегія аналізу доходів

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Передумови та методичні підходи до аналізу доходів підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Аналіз доходів підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Методи обгрунтування плану-прогнозу доходів торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 5. Прогнозування і планування доходів торгових підприємств і напрями їх збільшення

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 12. Витрати обігу торгових підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 1. Економічна характеристика витрат підприємств і тенденції їх зміни

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Поняття затрат і витрат обігу торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Класифікація витрат обігу

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Показники, що характеризують витрати обігу

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 2. Регулювання витрат торгового підприємства з допомогою номенклатури статей

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Номенклатура витрат обертання та їх характеристика

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Фактори, що визначають розмір витрат обігу торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Нормування витрат обертання як нормативна база їх прогнозування

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Методичні підходи до розробки планів-прогнозів витрат обертання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 3. Аналіз, прогнозування і планування витрат підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Передумови та методичні підходи до аналізу і планування витрат обігу торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Аналіз витрат обертання торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Прогнозування і планування витрат обертання торгового підприємства (за загальним обсягом і окремими статтями)

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 13. Прибуток і рентабельність підприємств споживчої кооперації

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 1. Прибуток і рентабельність від торгової діяльності

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Економічний зміст прибутку торгового підприємства та джерела його утворення

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Рентабельність торгового підприємства та показники, що її характеризують

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Фактори, що формують прибутки і рентабельність торгового підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Підтема 2. Аналіз і планування прибутків і рентабельності підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Стратегія аналізу і планування прибутку підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Аналіз прибутковості торгового підприємства та оцінка факторів, що впливають на неї

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Обгрунтування прогнозу і плану прибутку підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 4. Розподіл та використання прибутку підприємства. Планування розподілу прибутку

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 14. Економічна ефективність господарської діяльності кооперативних підприємств

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 1. Поняття ефективності господарювання

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 2. Показники ефективності господарської діяльності підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - 3. Оцінка соціальної ефективності

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Розділ V. ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 15. Конкурентне середовище як системна категорія та його складові

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 16. Конкурентна політика та ефективність діяльності торговельного підприємства

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 17. Особливості формування конкурентної політики в період глобалізації

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 18. Механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства та його складові

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 19. Конкуренція як засіб анти монопольного регулювання товарних ринків і місце в ньому держави

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Розділ VI. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 20. Механізм управління сталим розвитком торгівлі

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 21. Реформування торгівлі на основі концепції сталого розвитку

 • Економіка торгівлі - Марцин B. C. - Тема 22. Перспективи інтеграції України до Світової організації торгівлі