Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - ВСТУП

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Розділ 1. Загальні положення організації діяльності та системи обліку підприємств малого бізнесу

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 1.1. Сутність, значення, функції та місце малого бізнесу в умовах розвитку ринкової економіки

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Переваги малого бізнесу

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Недоліки малого бізнесу

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 1.2. Характеристика суб'єктів малого підприємництва згідно законодавства України

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 1.3. Визначення середньооблікової чисельності працюючих на підприємствах малого бізнесу

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 1.4. Визначення обсягу виручки підприємств малого бізнесу для переходу на сплату єдиного податку

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 1.5. Процедура державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Реєстрація новостворених суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 1.6. Порядок розрахунку із споживачами

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Торгівля пивом на розлив

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - В одній торговій точці продається пиво на розлив, в іншій - алкогольні напої

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Торгівля пляшковим, баночним пивом (не на розлив) уроздріб

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Торгівля підакцизними товарами, але не пивом

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Використання розрахункових квитанцій у розрахунках із споживачами

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Розрахунковий документ довільної форми

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Якщо підприємець надає послуги

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 1.7. Принципи формування облікової політики малих підприємств

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 1.8. План рахунків бухгалтерського обліку на малих підприємствах та їх кореспонденція

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 1.9. Форми ведення бухгалтерського обліку

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Журнально-ордерна форма обліку

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Проста і спрощена форми бухгалтерського обліку

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Автоматизована форма бухгалтерського обліку

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Розділ 2. Бухгалтерський облік суб'єктів малого підприємництва

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.1. Загальні питання організації бухгалтерського обліку малих підприємств

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.2. Бухгалтерський облік господарських операцій суб'єктів малого бізнесу

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.2.1. Облік грошових коштів і грошових документів

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Готівкові кошти

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Кошти на рахунках у банках

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.2.2. Облік необоротних активів

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Основні засоби

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Нематеріальні активи

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Амортизація необоротних активів

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Методи нарахування амортизації

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Синтетичний облік необоротних активів

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.2.3. Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Метод середньозваженої собівартості

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Метод ФІФО

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.2.4. Облік праці та її оплати

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Синтетичний облік розрахунків за заробітною платою

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.2.5. Облік витрат на виробництво

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.2.6. Облік доходів і результатів діяльності

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Методологічні принципи формування інформації про доходи

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.2.7. Облік розрахунків

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Методологічні принципи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості і зобов'язань

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Облік з використанням загального плану рахунків і журнально-ордерної форми обліку

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Облік розрахунків з використанням векселів

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Облік з використанням спрощеного плану рахунків і регістрів обліку для малих підприємств

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.3. Узагальнення даних поточного обліку та складання звітності

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.3.1. Поняття, склад та вимоги до річної фінансової звітності

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Основні вимоги до складання фінансової звітності

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.3.2. Баланс

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Актив

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Пасив

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 2.3.3. Звіт про фінансові результати

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Розділ 3. Оподаткування суб'єктів малого бізнесу

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 3.1 Зарубіжний досвід оподаткування підприємств малого бізнесу

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 3.2. Оподаткування суб'єктів малого бізнесу - юридичних осіб

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 3.3 Оподаткування суб'єктів малого бізнесу - фізичних осіб

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 3.4. Фіксований податок

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - 3.5 Фіксований сільськогосподарський податок

 • Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - ЛІТЕРАТУРА