Маркетинг - Бутенко Н. В

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Передмова

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 1. Сучасна концепція маркетингу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Сутність та основні поняття маркетингу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.1. Зміст збутового та маркетингового підходу до управління фірмою

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.2. Функції, принципи та завдання маркетингу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Концепції розвитку маркетингу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Система засобів маркетингу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Приклад 1. Комплекс маркетингу TOB СОЦ "БАГРАТІОН"

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 2. Маркетингове середовище підприємства

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Сутність і структура маркетингового середовища підприємства

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.1. Фактори й показники маркетингового макросередовища

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.2. Фактори та показники маркетингового мікросередовища

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Процес та методи аналізу маркетингового середовища

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Процес аналізу сильних та слабких сторін фірми

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 3. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Маркетингова інформаційна система та її роль на підприємстві

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.1. Основні елементи маркетингової Інформаційної системи

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.2. Види та характеристики маркетингової інформації

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Сутність та необхідність маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2.1. Зміст та принципи проведення маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2.2. Види маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Методика проведення маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3.1. Визначення проблем і формулювання цілей

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Відбір джерел інформації

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Збирання інформації

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3.2. Методи збирання первинної інформації

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Аналіз зібраної інформації

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Презентація отриманих результатів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 4. Поведінка покупців на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Дослідження потреб і типологія споживачів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Типологія споживачів