Маркетинг - Бутенко Н. В

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Передмова

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 1. Сучасна концепція маркетингу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Сутність та основні поняття маркетингу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.1. Зміст збутового та маркетингового підходу до управління фірмою

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.2. Функції, принципи та завдання маркетингу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Концепції розвитку маркетингу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Система засобів маркетингу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Приклад 1. Комплекс маркетингу TOB СОЦ "БАГРАТІОН"

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 2. Маркетингове середовище підприємства

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Сутність і структура маркетингового середовища підприємства

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.1. Фактори й показники маркетингового макросередовища

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.2. Фактори та показники маркетингового мікросередовища

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Процес та методи аналізу маркетингового середовища

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Процес аналізу сильних та слабких сторін фірми

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 3. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Маркетингова інформаційна система та її роль на підприємстві

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.1. Основні елементи маркетингової Інформаційної системи

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.2. Види та характеристики маркетингової інформації

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Сутність та необхідність маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2.1. Зміст та принципи проведення маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2.2. Види маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Методика проведення маркетингових досліджень

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3.1. Визначення проблем і формулювання цілей

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Відбір джерел інформації

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Збирання інформації

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3.2. Методи збирання первинної інформації

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Аналіз зібраної інформації

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Презентація отриманих результатів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 4. Поведінка покупців на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Дослідження потреб і типологія споживачів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Типологія споживачів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Мотиваційні чинники, що формують поведінку споживачів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Процес вивчення поведінки покупців

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Моделювання купівельної поведінки організації-споживача

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Моделювання поведінки підприємств-покупців

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 4. Методи визначення місткості ринку

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 5. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Виникнення, сутність і зміст SТР-маркетингу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Фактори та критерії сегментації ринку

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Маркетингові стратегії охоплення ринку. Процес оцінювання цільового сегмента

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 4. Зміст та процедура позиціювання товару на ринку. Стратегії позиціювання

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 6. Маркетингова товарна політика підприємства

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Зміст маркетингової товарної політики. Сутність та класифікація товарів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Види нового товару. Процес створення нового товару

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Генерація ідей

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Відбір ідей

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Розробка та перевірка концепції товару

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 4. Проведення економічного аналізу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 5. Розробка прототипу товару

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 6. Випробування товару у ринкових умовах

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 7. Виробництво та реалізація продукції

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ). Характеристика маркетингових стратегій на окремих етапах ЖЦТ

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Етап впровадження

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Етап зростання

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Етап зрілості

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Етап спаду

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 4. Марочна політика підприємства

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 5. Якість і конкурентоспроможність продукції

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 7. Маркетингова цінова політика підприємства

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Сутність маркетингової цінової політики

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.1. Класифікація цін

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Фактори, які впливають на ціноутворення

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.2. Етапи процесу ціноутворення

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Класифікація маркетингових стратегій ціноутворення

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Стратегії цінового рівня

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Стратегія єдиних (гнучких) цін

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Цінові стратегії в межах товарного асортименту

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Методи ціноутворення

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 8. Розповсюдження товарів і послуг

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Сутність маркетингової політики розподілу. Функції і типи каналів розподілу товарів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Планування системи розподілу товарів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Традиційна система розподілу

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Вертикальні маркетингові системи (ВМС)

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Управління рухом товарів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 9. Маркетингова політика комунікацій

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Сутність та завдання інтегрованих маркетингових комунікацій

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Сутність та види реклами. Джерела поширення реклами

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Поняття та методи оцінки ефективності реклами

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Напрями формування позитивного іміджу фірми

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Методи Public Relations

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 4. Зміст та заходи стимулювання збуту

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 5. Форми особистого продажу товару

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 10. Стратегічне маркетингове планування

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Сутність та послідовність здійснення стратегічного маркетингового планування

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Послідовність здійснення СМП

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Види маркетингових стратегій, їх класифікація

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2.2. Маркетингові стратегії росту

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2.2. Маркетингові конкурентні стратегії

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - Тема 11. Концепція маркетингу взаємовідносин

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1. Теоретичні основи концепції маркетингу взаємовідносин

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.1. Історія виникнення та підходи до визначення маркетингу взаємовідносин

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.2. Принципи та переваги маркетингу взаємовідносин

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 1.3. Інструменти маркетингу взаємовідносин

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2. Лояльність споживача як основа концепції маркетингу взаємовідносин

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2.1. Лояльність і задоволеність споживана

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 2.2. Визначення задоволеності та лояльності споживачів

 • Маркетинг - Бутенко Н. В. - 3. Особливості маркетингу взаємовідносин в Україні