Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 1.1. Сутність і функції фінансів підприємств

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 1.2. Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 1.3. Організація фінансової роботи на підприємстві

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 2. ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 2.1. Поняття капіталу. Власний і позиковий капітал підприємства

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 2.2. Статутний фонд як джерело фінансово-господарської діяльності підприємства

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 2.3. Формування та рух коштів статутних фондів підприємств

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3.1. Поняття необоротних активів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 1. Податкова класифікація

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 2. Бухгалтерська класифікація

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3. Економічна класифікація

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3.2. Знос і амортизація основних засобів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3.3. Нематеріальні активи та їхня амортизація

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3.4. Переоцінка та індексація вартості основних засобів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3.5. Сутність і склад капітальних інвестицій та джерел їхнього фінансування

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3.6. Показники стану та ефективності використання основних засобів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 4. ОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ЇХНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 4.1. Економічна сутність оборотних активів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 4.2. Класифікації оборотних коштів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 4.3. Функції і принципи організації оборотних активів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 4.4. Нормування власних оборотних активів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 4.5. Аналіз ефективності використання оборотних активів