Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 1.1. Сутність і функції фінансів підприємств

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 1.2. Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 1.3. Організація фінансової роботи на підприємстві

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 2. ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 2.1. Поняття капіталу. Власний і позиковий капітал підприємства

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 2.2. Статутний фонд як джерело фінансово-господарської діяльності підприємства

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 2.3. Формування та рух коштів статутних фондів підприємств

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3.1. Поняття необоротних активів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 1. Податкова класифікація

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 2. Бухгалтерська класифікація

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3. Економічна класифікація

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3.2. Знос і амортизація основних засобів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3.3. Нематеріальні активи та їхня амортизація

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3.4. Переоцінка та індексація вартості основних засобів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3.5. Сутність і склад капітальних інвестицій та джерел їхнього фінансування

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 3.6. Показники стану та ефективності використання основних засобів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 4. ОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ЇХНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 4.1. Економічна сутність оборотних активів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 4.2. Класифікації оборотних коштів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 4.3. Функції і принципи організації оборотних активів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 4.4. Нормування власних оборотних активів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 4.5. Аналіз ефективності використання оборотних активів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 4.6. Джерела формування оборотних активів підприємства

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 5. СКЛАД ВИТРАТ І ДЖЕРЕЛА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 5.1. Поняття витрат. Джерела фінансування витрат

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 5.2. Класифікації витрат

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 5.2.1. Бухгалтерська класифікація витрат

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 5.2.2. Економічні класифікації витрат

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 5.2.3. Податкова класифікація витрат

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 6. ДОХОДИ ТА ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 6.1. Склад і характеристика валових доходів підприємств

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 6.2. Види цін та методи ціноутворення

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 6.3. Методи планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 6.4. Визначення фінансових результатів діяльності підприємства

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 6.5. Методи планування прибутку та рентабельності. Розподіл і використання чистого прибутку підприємствами

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 7. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 7.1. Класифікації податків і зборів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 7.2. Загальнодержавні податки і збори

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 7.2.1. Непрямі податки

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 7.2.2. Пряме оподаткування

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 7.2.3. Ресурсні платежі

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 7.2.4. Спрощені системи оподаткування

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 7.3. Місцеві податки та збори

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 7.4. Відповідальність за сплату податків і зборів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 7.5. Податкове планування

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 8. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 8.1. Поняття фінансового стану підприємства. Прийоми та методи фінансового аналізу

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 8.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 8.3. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 8.3.1. Показники для аналізу фінансової стійкості

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 8.3.2. Показники для аналізу ліквідності (платоспроможності)

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 8.3.3. Показники для аналізу рентабельності

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 8.3.4. Показники для аналізу оборотності активів (ділової активності)

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 8.3.5. Показники для аналізу майнового стану

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 9. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 9.1. Зміст, завдання і методи фінансового планування

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 9.2. Поточне фінансове планування

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 9.3. Оперативне фінансове планування

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 9.4. Бізнес-план

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 10.1. Сутність розрахункових відносин і принципи їхньої організації

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 10.2. Види банківських рахунків та порядок їхнього відкриття

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 10.3. Характеристика форм безготівкових розрахунків

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 10.4. Операції підприємств з векселями

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 10.5. Зміст та організація готівкових розрахунків

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 11. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 11.1. Форми та види кредитів

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 11.1.1. Податкова класифікація видів кредиту

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 11.1.2. Класифікація видів кредиту за організацією кредитних відносин

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 11.1.3. Класифікація видів кредиту за критерієм податкових наслідків кредитних відносин

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 11.2. Методи банківського кредитування та процес кредитування

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 11.3. Кредитні обмеження

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 11.4. Нарахування відсотків за користування кредитом

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 11.5. Сутність і види лізингу

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - Тема 12. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ І БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 12.1. Поняття банкрутства

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 12.2. Фінансова санація

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 12.3. Процедура ліквідації

 • Фінанси підприємств - Ярошевич Н. Б. - 12.4. Система раннього попередження та реагування