Міжнародні фінанси - Рогач О. І

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 35. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ЛІЗИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ВИДИ ЛІЗИНГУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ВАЛЮТНІ УМОВИ МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - КОНВЕНЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ПЕРЕВАГИ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 36.ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ І ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Інтернет-банкінг

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Електронні платіжні системи

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Інтернет-трейдинг

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Інтернет-страхування

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА СТРУКТУРУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Частина 9. Механізм регулювання світових фінансових потоків

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 37. МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ: КООРДИНАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ТА ПІДХОДІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародний контроль за рухом капіталу

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Організація економічного співробітництва й розвитку

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Світова організація торгівлі: торгівля послугами та пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Двосторонні інвестиційні угоди

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ГЛОБАЛЬНІ ПОДАТКИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Податки як інструмент регулювання міжнародних потоків капіталу

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Податки як інструмент регулювання виробничо-комерцтноі діяльності, що має глобальні наслідки

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 38. МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - СТАНДАРТИ ВАПЮТНО-ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РЕГУЛЯТИВНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ СТАНДАРТИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Базельський комітет з банківського нагляду

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Базельський комітет із платіжних систем та розрахунків

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Комітет з питань глобальної фінансової системи

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМІСІЙ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВИМ РИНКОМ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 39. УРЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОЇ КРИЗИ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ЗОВНІШНЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ПОКАЗНИКИ, СУБ'ЄКТИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ПІДХОДИ КРЕДИТОРІВ ТА БОРЖНИКІВ ДО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ЗАБОРГОВАНОСТІ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Підхід кредиторів

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Підхід боржників

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - МЕХАНІЗМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Поняття і напрями реструктуризації боргу

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Вторинний ринок зовнішніх боргів

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Реорганізація офіційного боргу

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Проблема заборгованості найбідніших країн на сучасному етапі

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Частина 10. Проблеми і перспективи інтеграції України в систему світових фінансів

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 40. ПРЯМЕ ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК РУШІЙ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНУ ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 41. УКРАЇНА І МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ ДОНОРАМИ НА ДВОСТОРОННІЙ ТА БАГАТОСТОРОННІЙ ОСНОВІ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - МІЖНАРОНДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ГРУПА ВСЕСВІТНЬОГО БАНКУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Напрями діяльності Групи Всесвітнього банку в Україні

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Огляд основних проектів Всесвітнього банку в Україні

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Стратегія допомоги Україні Групою Всесвітнього банку на 2001-2003 рр

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародна фінансова корпорація

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Багатостороння агенція з гарантування інвестицій

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ Й РОЗВИТКУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 42. УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ДИНАМІКА ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ З РОСІЄЮ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - КРЕДИТУВАННЯ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ПОЗИКИ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ КАПІТАЛУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Реструктуризація боргів

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Рух капіталів

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Висновки

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Термінологічний словник

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ВСТУП

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Частина 1. Світова і фінансова система

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ГЕНЕЗИС МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародні фінансові операції античної доби

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Митно-тарифні фінансові механізми

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Започаткування міжнародних фінансових відносин на території сучасної України

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Особливості міжнародних фінансових відносин доби Середньовіччя

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародні фінансові відносини індустріальної цивілізації

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародні фінанси на рубежі XXI ст

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Класифікація фінансових операцій

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - СУТНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ЧИННИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - КООРДИНАЦІЯ ПОЛІТИКИ КРАЇН У ГЛОБАЛЬНОМУ ФІНАНСОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 3. СВІТОВА ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Сутність та характерні риси

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Структурні елементи світового фінансового ринку

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародні валютні ринки

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародні ринки боргових зобов'язань

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародні ринки титулів (прав) власності

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародні ринки похідних фінансових інструментів

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СПРАВА

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Фінансова система ТНК

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Модель фінансової системи

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Ключові властивості фінансової системи

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - МІЖНАРОДНІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Особливості портфельних інвестицій

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Причини зростання міжнародних портфельних інвестицій

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 4. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ЕТАПИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Система золотого стандарту

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Бреттон - Вудська валютна система

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Ямайська валютна система

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 5. ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО. ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ІНСТИТУЦЮНАЛІЗАЦІЯ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Валютна інтеграція в Європі: історичний аспект

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Економічне підгрунтя

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Етапи європейської валютної інтеграції

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Структура Європейської системи центральних банків

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Грошово-кредитна політика Європейського центрального банку

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - КРИТЕРІЇ ВАЛЮТНО ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародна фінансова інтеграція

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Оптимальні валютні зони як теоретична основа регіональних валютних угруповань

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Валютно-фінансова конвергенція - умова макроекономічної стабільності

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - РОЛЬ ЄВРО В МІЖНАРОДНІЙ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Нова складова міжнародної валютної системи

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Інституційні рамкові умови

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародне визнання

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Валюта розрахунків

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Валюта міжнародних депозитів та інвестицій

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Резервна валюта центральних банків

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Валюта прив'язки, або "якоря"

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Передумови перетворення евро на ключову валюту

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розмір та структура економіки

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Масштаби зовнішньої торгівлі та структура державних фінансів

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Структура ринку капіталів та характеристика його ліквідності

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Внутрішня стабільність валюти (цінова стабільність)

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Форми застосування валютного контролю

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Причини зовнішньої нестабільності євро (1999-2001 рр.)

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 6. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - СТИСЛА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - КОНЦЕПЦІЯ РЕЗИДЕНТНОСТІ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Структура платіжного балансу

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Рахунок поточних операцій

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Товари

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Послуги

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Доходи

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Поточні трансфери

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Рахунок операцій з капіталом

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Рахунок фінансових операцій

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗАПИСУ ОПЕРАЦІЙ У ПЛАТІЖНОМУ БАЛАНСІ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - КОНЦЕПЦІЯ ВИМІРУ ЗАГАЛЬНОГО САЛЬДО ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Частина 2. Світовий фінансовий ринок

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 7. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ РИНКИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНИХ РИНКІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Поняття валютного ринку

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Обсяги операцій на міжнародних валютних ринках

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Передумови створення валютних ринків

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Види операцій на валютних ринках

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Механізм діяльності валютних ринків

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Функції валютних ринків

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ВИДИ ВАЛЮТНИХ РИНКІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародні, регіональні та національні валютні ринки

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Організовані та неорганізовані валютні ринки

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Спеціалізація валютних ринків

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - УЧАСНИКИ ВАЛЮТНИХ РИНКІВ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Комерційні банки

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Фірми

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Центральні банки

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Брокерські (маклерські) фірми

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Міжнародна асоціація учасників валютного ринку

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Поняття та види валютних позицій

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Сучасні тенденції розвитку валютного ринку

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 8. РИНКИ ЄВРОВАЛЮТ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ПРИЧИНИ ПОЯВИ РИНКУ ЄВРОДОЛАРА

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЄВРОВАЛЮТНОГО РИНКУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - РИНОК ЄВРОВАЛЮТ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Поняття ринку євровалют

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Чинники привабливості ринку евровалют

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Функції євровалютного міжбанківського ринку

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Джерела попиту та пропозиції на євровалютному ринку

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - СНОВНІ СЕГМЕНТИ ЄВРОВАЛЮТНОГО РИНКУ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Євродепозити

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Єврокредити

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Єврооблігації

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ОПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ЄВРОВАЛЮТ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Класифікація операцій за об'єктами

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Арбітражні операції з евровалютами

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Часова структура і форвардна крива дохідності

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Джерела формування прибутку при операціях з евровалютами

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Особливості ринку євровалют

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - РОЛЬ РИНКУ ЄВРОВАЛЮТ У МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИНАХ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Розділ 9. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ РИНКИ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ФОРМИ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ

 • Міжнародні фінанси - Рогач О. І - Класифікація міжнародного кредиту

 • 1 2 3