Політична економія - Щетинін А. І

 • Політична економія - Щетинін А. І. - ВСТУП

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 1.1. Виникнення й розвиток політекономії

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 1.2. Політекономія як складова частина економічної теорії

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 1.3. Метод політичної економії

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 1.4. Категорія і закони політичної економії

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 1.5. Політична економія та її функції

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЦТВО МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ І ПОСЛУГ. ПРОДУКТ І ХАРАКТЕР ПРАЦІ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 2.1. Поняття виробництва та його фактори. Продуктивні сили

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 2.2. Суспільне виробництво. Суспільний продукт та його форми

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 2.3. Виробничий потенціал суспільства і межа виробничих можливостей

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 3.1. Економічні потреби, їх суть і структура

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 3.2. Закон зростання потреб і механізм його дії

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 3.3. Економічні інтереси, їх сутність і структура

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 3.4. Економічні суперечності, їх характер та класифікація. Суперечності - джерело розвитку

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УСТРІЙ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЗАКОНИ ЇЇ РОЗВИТКУ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 4.1. Економічна система і її суть

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 4.2. Виробничі відносини в економічній системі

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 4.3. Відносини власності як визначальний елемент системи економічних відносин

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 4.4. Розвиток відносин власності в сучасних умовах

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 5. ТОВАРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. ТОВАР І ГРОШІ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.1. Натуральне виробництво і його особливості

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.2. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.3. Товар і його властивості. Закон вартості і його роль у розвитку товарного виробництва

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.4. Теорії вартості

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.5. Еволюція форм вартості і виникнення грошей

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.6. Гроші, їх суть і функції

 • Політична економія - Щетинін А. І. - Засіб обігу

 • Політична економія - Щетинін А. І. - Засіб нагромадження