Політична економія - Щетинін А. І

 • Політична економія - Щетинін А. І. - ВСТУП

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 1.1. Виникнення й розвиток політекономії

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 1.2. Політекономія як складова частина економічної теорії

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 1.3. Метод політичної економії

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 1.4. Категорія і закони політичної економії

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 1.5. Політична економія та її функції

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЦТВО МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ І ПОСЛУГ. ПРОДУКТ І ХАРАКТЕР ПРАЦІ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 2.1. Поняття виробництва та його фактори. Продуктивні сили

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 2.2. Суспільне виробництво. Суспільний продукт та його форми

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 2.3. Виробничий потенціал суспільства і межа виробничих можливостей

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 3.1. Економічні потреби, їх суть і структура

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 3.2. Закон зростання потреб і механізм його дії

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 3.3. Економічні інтереси, їх сутність і структура

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 3.4. Економічні суперечності, їх характер та класифікація. Суперечності - джерело розвитку

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УСТРІЙ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЗАКОНИ ЇЇ РОЗВИТКУ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 4.1. Економічна система і її суть

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 4.2. Виробничі відносини в економічній системі

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 4.3. Відносини власності як визначальний елемент системи економічних відносин

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 4.4. Розвиток відносин власності в сучасних умовах

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 5. ТОВАРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. ТОВАР І ГРОШІ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.1. Натуральне виробництво і його особливості

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.2. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.3. Товар і його властивості. Закон вартості і його роль у розвитку товарного виробництва

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.4. Теорії вартості

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.5. Еволюція форм вартості і виникнення грошей

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.6. Гроші, їх суть і функції

 • Політична економія - Щетинін А. І. - Засіб обігу

 • Політична економія - Щетинін А. І. - Засіб нагромадження

 • Політична економія - Щетинін А. І. - Засіб платежу

 • Політична економія - Щетинін А. І. - Світові гроші

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 5.7. Закон грошового обігу. Інфляція

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 6.КАПІТАЛ: ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА І НАГРОМАДЖЕННЯ. НАЙМАНА ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 6.1. Перетворення грошей на капітал. Загальна формула руху капіталу і її суперечності

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 6.2. Робоча сила як товар. Процес створення додаткової вартості

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 6.3. Заробітна плата як перетворена форма вартості товару робоча сила

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 6.4. Форми і системи заробітної плати

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 7.ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 7.2. Прибуток як перетворена форма додаткової вартості. Норма і маса прибутку

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 7.3. Середня норма прибутку й утворення ціни виробництва

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 7.4. Теорії прибутку

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 8. РИНОК, ЙОГО СУТЬ І ФУНКЦІЇ. МОДЕЛІ РИНКУ. КОНКУРЕНЦІЯ І ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 8.1. Сутність і функції ринку

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 8.2. Конкуренція і моделі ринків

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 8.3. Класифікація ринків і загальні основи їх функціонування

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 8.4. Інфраструктура ринку

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 9.ДОМОГОСПОДАРСТВО В СТСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 9.1. Домогосподарство і його місце в економічній системі суспільства

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 9.2. Доходи домогосподарств і їх розподіл

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 9.3. Витрати та заощадження домашніх господарств

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 10. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ТОВАРОВИРОБНИК. ВАЛОВИЙ ДОХІД І ПРИБУТОК

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 10.1. Підприємництво, його суть та принципи організації

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 10.2. Підприємство як первинна ланка економіки. Соціально-економічна характеристика підприємства

 • Політична економія - Щетинін А. І. - Індивідуальне підприємство

 • Політична економія - Щетинін А. І. - Приватне підприємство

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 10.3. Продукт підприємства і складові його вартості

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 10.4. Валовий дохід і прибуток

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 11. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА Й ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ. ФОРМИ ПРИБУТКУ, ПРОЦЕНТ І РЕНТА

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 11.1. Аграрна сфера виробництва і її особливості. Форми господарювання в сільському господарстві

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 11.2. Диференційна, абсолютна і монопольна земельні ренти

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 11.3. Реформування сільського господарства в Україні і рентні відносини

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 12. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ. СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ І ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 12.1. Сутність суспільного відтворення і його основні моменти. Суспільний продукт і національний дохід

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 12.2. Суть проблеми реалізації суспільного продукту. Теорія реалізації Ф. Кене

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 12.3. Теорія відтворення К. Маркса

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 12.4. Кейнсіанство і монетаризм як подальший розвиток теорії суспільного відтворення

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 12.5. Національний дохід і його розподіл

 • Політична економія - Щетинін А. І. - Питання для самоконтролю

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 13. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВОЮ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 13.1. Суть і типи економічного зростання, його теорії і моделі

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 13.2. Економічні цикли

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 13.3. Зайнятість, її форми й соціально-економічні наслідки безробіття

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 13.4. Державне регулювання зайнятості і відтворення робочої сили

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 14.ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ. ДЕРЖАВА ТІ ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 14.1. Господарський механізм, його сутність, функції та структура

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 14.2. Теорії державного регулювання економіки

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 14.3. Сучасні моделі соціально орієнтованої (регульованої) ринкової економіки

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 14.4. Основні напрямки державного регулювання економіки

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 15. СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 15.1. Процес зародження капіталістичної формації. Капіталізм вільної конкуренції

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 15.2. Становлення і розвиток монополістичного капіталізму

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 15.3. Державно-монополістичний капіталізм і становлення економіки змішаного типу

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 15.4. Деякі моделі соціально орієнтованої ринкової економіки та їх особливості

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 15.5. Перехідна економіка, її ознаки і моделі

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 16. СУТЬ І СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 16.1. Світове господарство: сутність та структура

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 16.2. Інтернаціоналізація господарських відносин і глобалізація світової економіки

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 16.3. Міжнародна торгівля та її економічні основи

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 16.4. Рух міжнародного капіталу і його форми

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 16.5. Міжнародна міграція робочої сили

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 16.6. Міжнародні валютно-фінансові відносини

 • Політична економія - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 17. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 17.1. Сутність, причини виникнення та класифікація глобальних проблем

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 17.2. Шляхи розв'язання глобальних проблем

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 17.3. Міжнародне співробітництво з подолання загроз планетарного масштабу

 • Політична економія - Щетинін А. І. - 17.4. Україна та її внесок у розв'язання глобальних проблем

 • Політична економія - Щетинін А. І. - Питання до самоконтролю

 • Політична економія - Щетинін А. І. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ