Місцеве самоврядування - Камінська Н. В

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - РОЗДІЛ 1. ПРИРОДА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 1. Поняття місцевого самоврядування в сучасній юридичній науці

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 2. Співвідношення громадянського суспільства, держави і місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 3. Основні теорії і моделі місцевого самоврядування в історії політико-правової думки

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 4. Взаємозв'язок категорій "місцеве самоврядування" і "демократія", "місцеве самоврядування" і "місцеве управління"

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 1. Зародження місцевої демократії в умовах еволюції українського суспільства

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 2. Магдебурзьке право в історії української державності

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 3. Радянський період розвитку місцевого самоврядування: уроки для сучасної України

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 4. Розвиток поглядів на місцеве самоврядування в історії української науки

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ