Місцеве самоврядування - Камінська Н. В

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - РОЗДІЛ 1. ПРИРОДА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 1. Поняття місцевого самоврядування в сучасній юридичній науці

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 2. Співвідношення громадянського суспільства, держави і місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 3. Основні теорії і моделі місцевого самоврядування в історії політико-правової думки

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 4. Взаємозв'язок категорій "місцеве самоврядування" і "демократія", "місцеве самоврядування" і "місцеве управління"

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 1. Зародження місцевої демократії в умовах еволюції українського суспільства

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 2. Магдебурзьке право в історії української державності

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 3. Радянський період розвитку місцевого самоврядування: уроки для сучасної України

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 4. Розвиток поглядів на місцеве самоврядування в історії української науки

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 1. Міжнародно-правові акти у сфері місцевого самоврядування. Особливості впровадження європейських стандартів у законодавство України

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 2. Порівняльно-правове дослідження систем місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 3. Основні засади організації місцевого самоврядування у пострадянських країнах

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 4. Світова практика організації роботи представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 5. Концепція "комунального поліціювання" та доцільність її використання в Україні

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 1. Основи місцевого самоврядування в Україні

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 2. Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 3. Система принципів місцевого самоврядування в Україні

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 4. Державна політика України у сфері місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 5. Гарантії місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - РОЗДІЛ 5. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 1. Функції місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 2. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 4. Актуальні питання реалізації функцій і повноважень місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 1. Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 2. Форми і методи роботи місцевих рад. Організація роботи постійних комісій і депутатів місцевих рад

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - Організація роботи постійних комісій місцевих рад

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - Організація роботи депутатів місцевих рад

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 3. Організація роботи сільських, селищних, міських голів

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 4. Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 5. Організація роботи органів самоорганізації населення

 • Місцеве самоврядування - Камінська Н. В. - § 6. Служба в органах місцевого самоврядування