Експериментальна психологія - Максименко С. Д

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - ЧАСТИНА І. КОНЦЕПТУАЛЬНА БАЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ У ЗАГАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.1. Джерела наукового знання

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.2. Експериментування як метод емпіричних досліджень

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.3. Мова науки

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.4. Операційні дефініції і наукові закони

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.5. Теорії. Компоненти теоретичного знання

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.6. Теорія вищого рівня Халла-Спенса

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.7. Процедура наукового дослідження. Типи досліджень

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.8. Принципи експериментально дослідження психіки

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНИЦЬКІ СТРАТЕГІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДУ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 2.1. Дескриптивна, кореляційна та маніпулятивна дослідницькі стратегії

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Дескриптивна стратегія

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Приховане спостереження

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Кореляційна стратегія

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Маніпулятивна стратегія

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 2.2. Передумови становлення й розвиток експериментального методу в психологічних дослідженнях

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Витоки експериментальних досліджень в психологи

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 2.3. Класифікації психологічних методів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Рання класифікація

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Сучасна систематика психологічних методів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ВИД ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКА: ГІПОТЕЗИ, ВИБІРКИ, ЗМІННІ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 3.1. Основні нормативи експериментальної діяльності

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Джерела формулювання наукових гіпотез

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Теоретична та експериментальна гіпотези

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Психологічні і статистичні гіпотези

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Відбір досліджуваних

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 3.2. Поняття змінної у психологічному дослідженні

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Типи шкал

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Незалежна змінна

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Залежна змінна

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Множинні вимірювання залежної змінної

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Типи відношень між залежною та незалежною змінними

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Побічні змінні

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 4. ПОБІЧНА (НЕЗАПЛАНОВАНА) ВАРІАТИВНІСТЬ І СТРАТЕГІЇ ЇЇ КОНТРОЛЮ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.1. Важливість контролю побічної варіативності

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.2. Джерела побічних змінних у психологічному експерименті

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.2.1. Ситуаційні побічні змінні

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.2.2. Побічні змінні, пов'язані з суб'єктами, що беруть участь в експерименті у ролі досліджуваних

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.2.3. Побічні змінні, пов'язані з просторово-часовою послідовністю експериментальних подій

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.3. Стратегії контролю побічних змінних

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.3.1. Методи контролю при застосуванні міжгрупових експериментальних планів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.3.2. Методи контролю побічних змінних, не пов'язані з плануванням експерименту

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 5. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 5.1. Критерії класифікації експериментальних планів