Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Передмова

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Загальна частина

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ І. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА СИСТЕМА)

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Поняття, предмет та система міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Розвиток науки міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Тенденції розвитку та особливості предмета міжнародного приватного права зарубіжних держав

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ ІІ. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Види джерел (загальна характеристика)

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Внутрішнє законодавство

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Міжнародні договори

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Звичаї

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Судова та арбітражна практика

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 6. Зближення національного законодавства різних держав

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ III. ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД І МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Історія розвитку порівняльного методу

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Об'єкти порівняння у міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Правові системи як об'єкти дослідження у міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Мета порівняльного методу

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ IV. ЮРИДИКО-ТЕХНІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Колізійний метод регулювання

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Колізійні норми: загальна характеристика, структура, види

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Місце колізійних норм у джерелах права

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Матеріально-правовий метод і матеріально-правові норми

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ V. ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТЛУМАЧЕННЯМ, КВАЛІФІКАЦІЄЮ ТА ОСОБЛИВОСТЯМИ ДІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Тлумачення, кваліфікація та "конфлікт кваліфікацій" у міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Основні способи вирішення питання кваліфікації

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Застереження про публічний порядок

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Обхід закону в міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ VI. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Правові режими, що надаються іноземцям для реалізації їхніх прав та обов'язків

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Право - та дієздатність іноземців

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Законодавство України про поняття "іноземець", "Іноземний громадянин", "особа без громадянства" та зміна правового статусу цих осіб

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Правовий статус іноземних громадян і осіб без громадянства в Україні

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 6. Основні колізійні норми національного законодавства України, які визначають правовий статус фізичних осіб

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 7. Цивільно-правова відповідальність іноземців в Україні

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 8. Основні питання правового статусу громадян України за кордоном

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 9. Взаємність щодо фізичних осіб у міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 10. Особливості правового статусу біпатридів

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ VII. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Поняття "юридична особа"

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Загальні питання про особистий статут і "національність" юридичної особи

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Відображення теорій визначення "національності" юридичних осіб у національних джерелах права

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Уніфікація юридичних норм, що відображають теорії визначення "національності" юридичних осіб

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Визнання юридичних осіб та їх перенесення

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 6. Загальна характеристика правового статусу іноземних юридичних осіб в Україні

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 7. Правовий статус юридичних осіб України за кордоном

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ VIII. ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Держава у приватноправових відносинах з "іноземним елементом"

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Імунітет держави та його види (аналіз нормативно-правових актів)

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Реалізація державою її імунітету (аналіз практики застосування нормативно-правових актів)

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Україна як суб'єкт міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ ІХ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Загальні питання права власності у відносинах з "іноземним елементом"

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Колізійні питання права власності у міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Колізійні норми національного законодавства України, застосовувані до вирішення питань про право власності й інші речові права

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ X. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ПОГОВОРИ (КОНТРАКТИ)

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її загальна характеристика

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Зовнішньоекономічні договори (контракти) і право, застосовуване до них за законодавством України

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Умови зовнішньоекономічних договорів

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Характеристика зовнішньоекономічних контрактів з особливим суб'єктним складом

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Особливості окремих умов зовнішньоекономічних контрактів за участю ТНК і приймаючої держави

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 6. Товарообмінні (бартерні) операції

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 7. Міжнародні договори України про торговельно-економічне та інші види співробітництва

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 8. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980 р.)

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ XI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН З "ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ"

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Шлюб: поняття, умови

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Особисті відносини між подружжям за національним правом

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Майнові права та обов'язки подружжя за національним правом

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Розірвання шлюбу за національним правом

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Колізійні питання оформлення шлюбу в міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 6. Колізійне законодавство України стосовно регулювання сімейних відносин

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 7. Колізійні норми міжнародних договорів та законодавства України про усиновлення

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 8. Матеріально-правові норми законодавства України стосовно правовідносин по усиновленню з "іноземним елементом"

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 9. Норми щодо сімейних правовідносин міжнародних багатосторонніх договорів

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ XII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З "ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ"

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Загальна характеристика спадкового права держав

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Джерела спадкового права (національне законодавство та судові прецеденти)

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Спадкування за заповітом (національні матеріально-правові норми)

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Спадкування за законом

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Колізії законодавства у сфері спадкування за заповітом та за законом

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 6. Колізійні норми, застосовувані у разі спадкування рухомого та нерухомого майна

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 7. Інститут спадкової трансмісії та негідного спадкоємця

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 8. Норми з питань спадкування, що містяться у міжнародних договорах про надання правової допомоги у цивільних справах за участю України

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 9. Норми міжнародних багатосторонніх договорів у сфері спадкових відносин

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ XIII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З "ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ"

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Трудові відносини з "іноземним елементом" та джерела їх правового регулювання

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Колізійні прив'язки, застосовувані до регламентації трудових відносин з "іноземним елементом"

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Міжнародні договори України з питань трудової діяльності та соціального захисту працівників

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Праця громадян України за кордоном

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Праця іноземців в Україні

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 6. Відшкодування шкоди працівникові за міжнародними договорами України

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ XIV. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Загальна характеристика міжнародних перевезень та їх правового регулювання

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Загальна характеристика міжнародно-правового регулювання перевезень

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Регулювання нормами національного законодавства міжнародних перевезень

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ XV. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ З НЕДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Умови настання деліктного зобов'язання в національних правових системах

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Вплив усуспільнення виробництва та науково-технічного прогресу на деліктні зобов'язання

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Колізійні питання деліктних зобов'язань з "іноземним елементом" у національному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Розвиток регулювання деліктних зобов'язань з "іноземним елементом" у внутрішньому законодавстві України

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Норми про зобов'язання з делікту в міжнародних договорах України

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ XVI. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Доктрина про міжнародний цивільний процес

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Органи, що займаються захистом суб'єктивних цивільних прав, та принцип lex fori

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Національні акти України про засади процесуального статусу іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Національні акти іноземних держав про засади процесуального статусу іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Цивільні процесуальні норми у міжнародних договорах за участю України

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 6. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу в актах міжнародних організацій

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 7. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу в актах об'єднань держав

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 8. Поняття, види та способи визначення міжнародної підсудності

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 9. Визначення міжнародної підсудності спорів у нормативно-правових актах України

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 10. Норми про підсудність спорів з "іноземним елементом" у міжнародних договорах

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 11. Поняття визнання та виконання іноземних судових рішень на території України та коло рішень, які підлягають визнанню та виконанню

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 12. Національні акти України та норми міжнародних договорів про порядок визнання та виконання іноземних судових рішень на території України

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 13. Взаємозв'язок та взаємодія національних і міжнародних органів правосуддя, що здійснюють провадження у цивільних справах

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 14. Рішення Європейського суду з прав людини та порядок їх виконання на території України