Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Передмова

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Загальна частина

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ І. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА СИСТЕМА)

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Поняття, предмет та система міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Розвиток науки міжнародного приватного права

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Тенденції розвитку та особливості предмета міжнародного приватного права зарубіжних держав

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ ІІ. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Види джерел (загальна характеристика)

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Внутрішнє законодавство

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Міжнародні договори

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Звичаї

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Судова та арбітражна практика

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 6. Зближення національного законодавства різних держав

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ III. ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД І МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Історія розвитку порівняльного методу

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Об'єкти порівняння у міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Правові системи як об'єкти дослідження у міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Мета порівняльного методу

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ IV. ЮРИДИКО-ТЕХНІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Колізійний метод регулювання

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Колізійні норми: загальна характеристика, структура, види

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Місце колізійних норм у джерелах права

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Матеріально-правовий метод і матеріально-правові норми

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ V. ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТЛУМАЧЕННЯМ, КВАЛІФІКАЦІЄЮ ТА ОСОБЛИВОСТЯМИ ДІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Тлумачення, кваліфікація та "конфлікт кваліфікацій" у міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Основні способи вирішення питання кваліфікації

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Застереження про публічний порядок

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Обхід закону в міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - Розділ VI. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 1. Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 2. Правові режими, що надаються іноземцям для реалізації їхніх прав та обов'язків

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 3. Право - та дієздатність іноземців

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 4. Законодавство України про поняття "іноземець", "Іноземний громадянин", "особа без громадянства" та зміна правового статусу цих осіб

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 5. Правовий статус іноземних громадян і осіб без громадянства в Україні

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 6. Основні колізійні норми національного законодавства України, які визначають правовий статус фізичних осіб

 • Міжнародне приватне право - Фединяк Г. С. - 7. Цивільно-правова відповідальність іноземців в Україні