Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСНОВИ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає сутність фінансів підприємств?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які ознаки притаманні фінансам підприємств?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке фінансові ресурси і за рахунок яких джерел вони формуються?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які функції виконують фінанси підприємств?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що собою являє фінансовий механізм підприємства?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - На яких принципах грунтується організація та функціонування фінансів підприємств?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає організація фінансової роботи на підприємстві?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке фінансування підприємства?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає зміст та завдання управління фінансами підприємств?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - За якими напрямами здійснюється управління фінансами підприємств?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає сутність фінансового менеджменту?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які функції виконує фінансовий менеджмент?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке грошові розрахунки та які принципи їх організації?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому сутність безготівкових розрахунків і яким чином вони пов'язані з готівковими?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке грошовий оборот?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як можна класифікувати безготівкові розрахунки підприємства?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які рахунки і з якою метою можуть відкривати підприємства в установах банків?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які документи необхідно подати у банківську установу для відкриття поточного рахунку?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - За якими формами розрахункових документів можуть здійснюватись безготівкові розрахунки?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке платіжне доручення?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які найбільш поширені причини повернення платіжних доручень без виконання?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У якому випадку до платіжного доручення необхідно додавати ще якісь документи?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як змінити призначення платежу після відправки платіжного доручення?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які будуть наслідки, якщо у платіжному дорученні вказано помилкові реквізити отримувача?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке платіжна вимога-доручення?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке розрахунковий чек?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає сутність акредитиву та який порядок розрахунку ним?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які види акредитивів може відкривати банк?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як закривається акредитив?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як виконується акредитив за дорученням банку-емітента?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як здійснюється оплата на умовах акредитива?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Яким чином здійснюється залік взаємної заборгованості?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке вексель і які є його види?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке податковий вексель?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У яких випадках рух безготівкових грошових коштів можна вважати помилковим та як здійснюється повернення помилково перерахованих коштів?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке готівкові розрахунки і які особливості їх організації?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - На які операції не поширюються обмеження щодо готівкових розрахунків?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Яка відповідальність передбачена за порушення у сфері готівкового обігу?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як отримати чекову книжку і зняти готівку із поточного рахунку підприємства в банку?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Яка відповідальність передбачена за перевищення ліміту готівкових розрахунків з одним підприємством за один день?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як встановлюється ліміт каси?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які наслідки не встановлення ліміту каси або встановлення завищеного ліміту каси?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Яку готівку підприємства можуть зберігати в касі понад встановлений ліміт?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Який порядок здачі готівкової виручки до каси банку?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як бути, якщо підприємство бажає отримувати готівкові кошти від своїх клієнтів через касу банку?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як можна виплачувати готівку на користь фізичних осіб, не відвідуючи банк?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке касові операції і як відбувається їх оформлення?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - За якими напрямами і з якою метою здійснюється контроль за дотриманням касової дисципліни?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Чи можуть бути застосовані штрафні санкції до підприємця за перевищення нормативу готівкових розрахунків з одним підприємством (підприємцем) в один день?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Яким чином підприємство може скористатися послугою "Інтернет-Клієнт-Банк"?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - На які основні модулі поділяється система "Інтернет-Клієнт-Банк"?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які допоміжні модулі має система "Інтернет-Клієнт-Банк"?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Тема 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Яке визначення грошовим коштам дає чинне законодавство України?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - За рахунок яких видів діяльності можуть формуватись грошові кошти підприємства?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає сутність валютних коштів та валютного самофінансування?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке грошові надходження і як вони формуються?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає сутність штрафних санкцій і які їх види?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке грошові потоки і які їх види?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які фактори впливають на формування грошових потоків на підприємстві?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як формуються грошові потоки від фінансової діяльності підприємства?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке інвестиції?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як формуються грошові потоки від інвестиційної діяльності?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає сутність показника Cash-flow?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які існують методи планування виручки?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які грошові потоки формуються від операційної діяльності?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як здійснюється часова оцінка грошових потоків?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке функції складного процента?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що являє собою ставка дисконту?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - РОЗДІЛ 2. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Тема 4. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке активи підприємства?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке ідентифіковані активи підприємства?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що собою являє капітал підприємства?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як утворюється власний капітал підприємства?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке малоцінні та швидкозношувані предмети і малоцінні необоротні активи?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які функції виконує власний капітал підприємства?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що собою являють основні фонди і як їх класифікують?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке знос основних фондів?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як здійснюється оцінка основних фондів?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає сутність амортизації?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що собою являє амортизація основних фондів у податковому обліку і як її нараховують?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке амортизація основних фондів у бухгалтерському обліку і як її нараховують?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Які методи нарахування амортизації використовують у бухгалтерському обліку?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає сутність операцій оренди і лізингу основних фондів?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Яка різниця між операційною і фінансовою орендою (лізингом)?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як здійснюється розрахунок мінімальних орендних платежів?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Якими показниками характеризується ефективність використання основних фондів?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке нематеріальні активи і як їх класифікують?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що собою являють немонетарні активи і нематеріальні ресурси?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке винахід, корисна модель та промисловий зразок?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке торговельна марка і комерційне найменування?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - У чому полягає сутність та які існують методики розрахунку роялті?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Що таке патент?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - Як нараховується амортизація на нематеріальні активи?

 • Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О. Д. - На основі яких договорів може відбуватись розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?

 • 1