Регіональна економіка - Качан Є. П

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА". ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 1.1. Джерела походження та напрями формування науки про регіони і територіальну організацію господарства (економіки)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Соціальна й економічна географія

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіональна економіка (РЕ)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіоналістика

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіоналізм

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіонологія (регіонознавство)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Сучасний стан української науки про регіони і територіальну організацію господарства

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 1.2. Предмет і об'єкти дослідження, мета, завдання й методи сучасної регіональної економіки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Предмет і об'єкти дослідження регіональної економіки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Мета і завдання регіональної економіки як науки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіональна економіка в системі інших наук

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Загальне уявлення про методи і методологію регіональних досліджень

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 1.3. Теорії та концепції регіональної економіки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Структура теорії регіональної економіки і просторової організації господарства (ПОГ)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 1.3.1. Зарубіжні теорії та концепції регіональної економіки і просторової організації господарства

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 1.3.2. Концепції й теорії територіальної організації господарств

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.1. Економічні закони суспільного розвитку і закономірності РПС, їх об'єктивний характер

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.2. Сучасні процеси глобалізації та регіоналізації, їх взаємозв'язок

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.3. Диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.4. Основні закономірності розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.5. Принципи розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.6. Чинники розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.7. Основні напрями подальшого розвитку продуктивних сил України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 3. НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА Й ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.1. Наукові методи аналізу просторової організації господарства

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.1.1. Загальнонаукові методи дослідження

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.1.2. Спеціальні методи дослідження

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.2. Методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів (регіональна діагностика)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.2.1. Методи і показники, за якими оцінюється рівень розвитку регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.2.2. Методи визначення спеціалізації" комплексності та ефективності регіонального розвитку

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.3. Методи прогнозування розміщення продуктивних сил та економіки регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Галузеві схеми-прогнози

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіональні (територіальні) схеми-прогнози

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.4. Районне планування

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 4. РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 4.1. Поняття про регіон

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про територію, регіон, район

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про таксони

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про економічний простір

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Співвідношення понять "економічний регіон", "економічний район", "адміністративно-територіальний поділ"

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Суть поняття "економічний регіон"

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 4.2. Територіальний поділ праці й територіальна організація господарства

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Суть і форми суспільного поділу праці

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про територіальний поділ праці (ТПП)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про територіальну організацію господарства та її форми

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 4.3. Види економічних регіонів. Проблеми типології

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Традиційні види економічних регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Нові концепції регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про економічні кластери

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Проблеми типології регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 4.4. Структура економічного регіону

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Складові економічного регіону: природа - господарство - населення

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Галузева структура регіону

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Спеціалізація, комплексність, ефективність економічного регіону

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 4.5. Проблемні регіони та їх типологія

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про проблемні регіони

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Типи проблемних регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 4.6. Регіони зі спеціальним режимом інвестування - спеціальні економічні зони

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про спеціальні економічні зони (СЕЗ)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Переваги і недоліки функціонування СЕЗ. Зарубіжний досвід

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Зони вільної торгівлі

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Інноваційні зони

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 5. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 5.1. Економічне районування: поняття, суть, види й основні ознаки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 5.2. Принципи і чинники економічного районування

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 5.3. Еволюція економічного районування. Інтегральне районування

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 5.4. Показники, що характеризують спеціалізацію і комплексний розвиток економічних районів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 5.5. Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та економічного районування України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 6. СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 6.1. Державна регіональна економічна політика: поняття, суть

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 6.2. Суб'єкти й об'єкти державної регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 6.3. Принципи та мета державної регіональної економічної політики

 • 1