Регіональна економіка - Качан Є. П

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА". ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 1.1. Джерела походження та напрями формування науки про регіони і територіальну організацію господарства (економіки)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Соціальна й економічна географія

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіональна економіка (РЕ)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіоналістика

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіоналізм

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіонологія (регіонознавство)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Сучасний стан української науки про регіони і територіальну організацію господарства

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 1.2. Предмет і об'єкти дослідження, мета, завдання й методи сучасної регіональної економіки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Предмет і об'єкти дослідження регіональної економіки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Мета і завдання регіональної економіки як науки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіональна економіка в системі інших наук

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Загальне уявлення про методи і методологію регіональних досліджень

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 1.3. Теорії та концепції регіональної економіки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Структура теорії регіональної економіки і просторової організації господарства (ПОГ)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 1.3.1. Зарубіжні теорії та концепції регіональної економіки і просторової організації господарства

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 1.3.2. Концепції й теорії територіальної організації господарств

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.1. Економічні закони суспільного розвитку і закономірності РПС, їх об'єктивний характер

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.2. Сучасні процеси глобалізації та регіоналізації, їх взаємозв'язок

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.3. Диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.4. Основні закономірності розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.5. Принципи розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.6. Чинники розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 2.7. Основні напрями подальшого розвитку продуктивних сил України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 3. НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА Й ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.1. Наукові методи аналізу просторової організації господарства

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.1.1. Загальнонаукові методи дослідження

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.1.2. Спеціальні методи дослідження

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.2. Методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів (регіональна діагностика)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.2.1. Методи і показники, за якими оцінюється рівень розвитку регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.2.2. Методи визначення спеціалізації" комплексності та ефективності регіонального розвитку

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.3. Методи прогнозування розміщення продуктивних сил та економіки регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Галузеві схеми-прогнози

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіональні (територіальні) схеми-прогнози

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 3.4. Районне планування

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 4. РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 4.1. Поняття про регіон

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про територію, регіон, район

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про таксони

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про економічний простір

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Співвідношення понять "економічний регіон", "економічний район", "адміністративно-територіальний поділ"

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Суть поняття "економічний регіон"

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 4.2. Територіальний поділ праці й територіальна організація господарства

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Суть і форми суспільного поділу праці

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про територіальний поділ праці (ТПП)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про територіальну організацію господарства та її форми

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 4.3. Види економічних регіонів. Проблеми типології

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Традиційні види економічних регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Нові концепції регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про економічні кластери

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Проблеми типології регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 4.4. Структура економічного регіону

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Складові економічного регіону: природа - господарство - населення

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Галузева структура регіону

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Спеціалізація, комплексність, ефективність економічного регіону

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 4.5. Проблемні регіони та їх типологія

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про проблемні регіони

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Типи проблемних регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 4.6. Регіони зі спеціальним режимом інвестування - спеціальні економічні зони

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про спеціальні економічні зони (СЕЗ)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Переваги і недоліки функціонування СЕЗ. Зарубіжний досвід

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Зони вільної торгівлі

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Інноваційні зони

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 5. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 5.1. Економічне районування: поняття, суть, види й основні ознаки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 5.2. Принципи і чинники економічного районування

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 5.3. Еволюція економічного районування. Інтегральне районування

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 5.4. Показники, що характеризують спеціалізацію і комплексний розвиток економічних районів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 5.5. Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та економічного районування України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 6. СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 6.1. Державна регіональна економічна політика: поняття, суть

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 6.2. Суб'єкти й об'єкти державної регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 6.3. Принципи та мета державної регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 6.4. Завдання державної регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 6.5. Управління регіональним розвитком

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 6.6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про механізм реалізації регіональної економічної політики, фінансові потоки у регіонах

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Правова база реалізації механізму регіональної політики

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про фінансові ресурси і фінансові потоки у регіонах

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Фінансово-бюджетна система регіонів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Суть і принципи місцевого самоврядування

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття про регіональні (місцеві) бюджети, їх функції та завдання

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Суть і принципи регіональної податкової політики

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Види місцевих податків і зборів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих органів влади

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Кредитно-фінансові регіональні системи

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіональні цінні папери і фондові ринки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Стратегічне планування регіонального розвитку

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Прогнозування регіонального розвитку

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Принципи вироблення, мета і механізми реалізації програм

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Частина ІІ. РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 7. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 7.1. Населення і трудовий потенціал України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Демографічна ситуація

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Міграція населення

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Рівень життя населення

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Національний склад населення

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Міське і сільське розселення

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Трудовий потенціал

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 7.2. Природно-ресурсний потенціал України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Класифікація природних ресурсів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Оцінка природної складової життєдіяльності

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Забезпеченість України природними ресурсами

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Стан і проблеми використання надр (мінерально-сировинних ресурсів): паливно-енергетичних, рудних і нерудних ресурсів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Земельні ресурси

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Водні ресурси

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Лісові й біологічні ресурси

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Рекреаційні ресурси

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Загальні проблеми охорони і раціонального використання природних ресурсів

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 7.3. Виробничий потенціал

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Структура виробничих фондів і їх використання

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Вплив НТП на розвиток і розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 7.4. Науковий потенціал: суть, структура, динаміка

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 8. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ТРАНСФОРМАЦІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 8.1. Зміст понять "господарство", "національна економіка", "економічна система"

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 8.2. Показники розвитку національної економіки та економічного розвитку країн

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 8.3. Структура господарства

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 9. МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ Й РОЗМІЩЕННЯ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 9.1. Паливно-енергетичний комплекс

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Нафтова промисловість

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Газова промисловість

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Торф'яна промисловість

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Електроенергетика

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 9.2. Металургійний комплекс України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіональні особливості розміщення металургійного комплексу

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 9.3. Машинобудівний комплекс

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Важке машинобудування

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 9.4. Хіміко-лісовий комплекс України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Хімічна промисловість

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Лісопромисловий комплекс

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Регіональні особливості розміщення хіміко-лісового комплексу

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Проблеми і перспективи розвитку хіміко-лісового комплексу України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 9.5. Будівельний комплекс

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Проблеми та перспективи галузі

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 9.6. Агропромисловий комплекс України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Роль агропромислового комплексу (АПК) в національній економіці, його структура та форми організації

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Харчова промисловість як основна переробна ланка АПК

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Інвестиційно-інноваційна діяльність в АПК і продовольча безпека

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Проблеми та перспективи розвитку АПК

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 9.7. Легка промисловість України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 9.8. Соціальний комплекс України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Поняття соціального комплексу і його роль у суспільному розвитку України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Сучасний стан розвитку та особливості розміщення соціального комплексу України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 9.9. Транспортний комплекс і зв'язок

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Залізничний транспорт

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Невідповідність ширини українських колій ширині європейських колій

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Морський транспорт

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Річковий транспорт

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Автомобільний транспорт

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Трубопровідний транспорт

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Газопровідний транспорт

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Повітряний транспорт

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Міський пасажирський транспорт

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Зв'язок в Україні

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 10. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ, ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ІНШІ СВІТОВІ СТРУКТУРИ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.1. Роль зовнішньоекономічних зв'язків в умовах сучасної глобалізації і регіоналізації економіки світу

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.2. Основні форми міжнародних економічних зв'язків

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.3. Зовнішньоторговельний баланс країни

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.4. Зовнішньоторговельний баланс послуг

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.5. Членство України в СОТ, його переваги та недоліки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.6. Міжнародні фінансово-кредитні відносини України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.7. Іноземне інвестування та його види

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.8. Роль трудових міграцій в інвестуванні економіки

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.9. Вивезення капіталу з України і роль офшорних зон

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.10. Роль спільних підприємств і спеціальних економічних зон у формуванні економіки України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.11. Інноваційні зв'язки України та їх форми

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.12. Сфера інформаційних послуг

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.13. Туристично-рекреаційні послуги

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.14. Інтеграція України у міжнародні організації

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 10.15. Співробітництво України з країнами СНД

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 11. ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 11.1. Сталий розвиток: екологія та економічний прогрес

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 11.2. Розвиток і довкілля. Вигоди від екологічно орієнтованих дій

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 11.3. Зміст поняття сталого розвитку

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 11.4. Методичні підходи до розробки індикаторів стійкого розвитку

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 11.5. Типологія індикаторів сталого розвитку: індикатори руху, стану і реакції

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 11.6. Інтегральні показники сталого розвитку

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 11.7. Пріоритети збалансованого розвитку України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Частина III. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 12. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 12.1. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку України

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 12.2. Типологія регіонів України за рівнем і особливостями розвитку

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Розділ 13. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 13.1. Столичний економічний район

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Актуальні проблеми району (економічні, соціальні, екологічні)

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 13.2. Донецький економічний район

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 13.3. Придніпровський економічний район

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 13.4. Північно-Східний економічний район

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Пріоритети розвитку

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 13.5. Причорноморський економічний район

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 13.6. Карпатський економічний район

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 13.7. Подільський економічний район

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - 13.8. Центральний економічний район

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Населення регіону

 • Регіональна економіка - Качан Є. П. - Господарство

 • 1 2