Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Частина 1. Управління маркетинговими можливостями підприємства

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Розділ 1. Предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни "маркетинг підприємства"

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 1.1. Маркетинг як система діяльності підприємства на ринку

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 1.2. Предмет, цілі, завдання та зміст навчальної дисципліни "маркетинг підприємства"

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - РОЗДІЛ 2. ТОВАРНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 2.1. Товарна політика підприємства: сутність і формування на основі маркетингу

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Інновації (створення нових товарів або відновлення існуючих)

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Інтенсивність нововведення

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Забезпечення якості і конкурентоспроможності товарів

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Створення й оптимізація товарного асортименту

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Питання про товарні марки (розробка і здійснення стратегій)

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Створення ефективного упакування

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Аналіз життєвого циклу товару і управління ним

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Позиціонування товарів на ринку

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 2.2. Дослідження конкурентоспроможності товару

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - РОЗДІЛ 3. ЦІНОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 3.1. Цінова політика та її роль у маркетинговій діяльності підприємства

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 3.2. Методи встановлення цін у підприємстві

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - РОЗДІЛ 4. РОЗПОДІЛ ТА ЗБУТ У КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 4.1. Процес вибору системи і стратегії розподілу

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 4.2. Маркетингова логістика

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Оптова торгівля в системі маркетингу

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Роздрібна торгівля в системі маркетингу

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - ЧАСТИНА 2. АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗУСИЛЬ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - РОЗДІЛ 5. КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 5.1. Система просування-мікс у підприємстві

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Реклама в комплексі маркетингових комунікацій

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Особистий продаж у комплексі маркетингових комунікацій

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - "Пабліситі" і "паблік рилейшнз" у комунікаційній політиці підприємства

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Розробка програми стимулювання збуту в підприємстві

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 5.2. Прямий маркетинг

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - РОЗДІЛ 6. ПЕРСОНАЛ У КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 6.1. Положення про службу маркетингу підприємства

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 6.2. Формування кадрового забезпечення служби маркетингу

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - РОЗДІЛ 7. МАРКЕТИНГ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 7.1. Сутність міжнародного маркетингу та його проблеми на сучасному етапі

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Привабливість ринку

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 7.2. Комплекс маркетингових зусиль у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - ЧАСТИНА 3. МАРКЕТИНГ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ у ПІДПРИЄМСТВІ

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 8.1. Сутність і завдання управління маркетингом у підприємстві

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 8.2. Процес управління маркетингом підприємства

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 9.1. ВИДИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 9.2. Організаційна культура служби маркетингу

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - ЧАСТИНА 4. ПЛАНОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - РОЗДІЛ 10. ПРОГРАМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 10.1. Планування в маркетингу: специфіка і завдання

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Типова схема побудови загальної програми (плану) маркетингу

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 10.2. Процес розробки програми маркетингу підприємства

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Ситуаційний аналіз

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Маркетинговий синтез

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Тактичне планування маркетингової діяльності

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - РОЗДІЛ 11. КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 11.1. Контроль у маркетингу: сутність, класифікація

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - 11.2. Види маркетингового контролю

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Резюме

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Контрольні питання

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - Глосарій

 • Маркетинг підприємства - Балабанова Л. В. - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК