Основи охорони праці - Запорожець О. І

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - ВСТУП

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - ЧАСТИНА І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.1. Визначення охорони праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.2. Основні положення законодавства про охорону праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.3. Державне управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.4. Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.5. Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6. Основні завдання СУОП та напрямки створення безпечних умов праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.1. Навчання робітників безпечним засобам праці і пропаганда охорони праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.2. Забезпечення безпеки виробничого обладнання

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.3. Забезпечення безпеки технологічних процесів

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.4. Забезпечення безпечного стану будівель і споруд

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.5. Створення нешкідливих і здорових санітарно-гігієнічних умов праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.6. Забезпечення працівників спецодягом, засобами індивідуального і колективного захисту

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.7. Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.8. Організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.9. Створення здорових санітарно-побутових умов для працівників

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.10. Професійний відбір робітників по окремих професіях

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.7. Організація охорони праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.7.1. Проведення контролю за діяльністю Управління охороною праці та обов'язки роботодавця

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.7.2. Служба охорони праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.7.3. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.7.4. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.1. Розслідування нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.3. Розслідування професійних захворювань на виробництві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.4. Розслідування аварій на виробництві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.5. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.5.1. Органи державного нагляду за охороною праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.5.2. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.6. Аналіз, причини нещасних випадків та методи вивчення травматизму

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - ЧАСТИНА ІІ. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЕНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 3. Повітря робочої зони

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 3.1 Виробнича санітарія та її завдання

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 3.2. Метеорологічні умови

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 3.3. Нормування та загальні заходи і засоби параметрів мікроклімату