Основи охорони праці - Запорожець О. І

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - ВСТУП

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - ЧАСТИНА І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.1. Визначення охорони праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.2. Основні положення законодавства про охорону праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.3. Державне управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.4. Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.5. Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6. Основні завдання СУОП та напрямки створення безпечних умов праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.1. Навчання робітників безпечним засобам праці і пропаганда охорони праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.2. Забезпечення безпеки виробничого обладнання

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.3. Забезпечення безпеки технологічних процесів

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.4. Забезпечення безпечного стану будівель і споруд

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.5. Створення нешкідливих і здорових санітарно-гігієнічних умов праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.6. Забезпечення працівників спецодягом, засобами індивідуального і колективного захисту

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.7. Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.8. Організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.9. Створення здорових санітарно-побутових умов для працівників

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.6.10. Професійний відбір робітників по окремих професіях

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.7. Організація охорони праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.7.1. Проведення контролю за діяльністю Управління охороною праці та обов'язки роботодавця

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.7.2. Служба охорони праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.7.3. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 1.7.4. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.1. Розслідування нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.3. Розслідування професійних захворювань на виробництві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.4. Розслідування аварій на виробництві

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.5. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.5.1. Органи державного нагляду за охороною праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.5.2. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 2.6. Аналіз, причини нещасних випадків та методи вивчення травматизму

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - ЧАСТИНА ІІ. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЕНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 3. Повітря робочої зони

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 3.1 Виробнича санітарія та її завдання

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 3.2. Метеорологічні умови

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 3.3. Нормування та загальні заходи і засоби параметрів мікроклімату

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 3.4. Шкідливі речовини та їхній вплив на організм людини

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 3.5. Кількісні методи визначення вмісту шкідливих речовин та заходи попередження професійних захворювань

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 3.6. Вентиляція і кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 4. Освітлення виробничих приміщень

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 4.1. Вплив світла на організм людини

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 4.2. Види освітлення виробництв. Джерела освітлення

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 4.3. Нормування виробничої освітленості

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 4.4. Проектування систем штучного освітлення

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 5. Електромагнітні високочастотні (ВЧ) і надвисокочастотні (НВЧ) випромінювання

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 5.1. Вплив електромагнітних випромінювань на людину

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 5.2. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 5.3. Захист від впливу електромагнітних полів

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 5.4. Розрахунок екрана

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 6. Лазерні випромінювання

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 6.1. Випромінювання оптичного діапазону

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 6.2. Вплив лазерних випромінювань на людину

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 6.3. Нормування лазерних випромінювань

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 6.4. Захист від впливу лазерних випромінювань

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 7. Іонізуючі випромінювання

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 7.1. Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Одиниці виміру іонізуючих випромінювань

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 7.2. Нормування іонізуючого опромінення

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Опромінення персоналу категорії А

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Опромінення персоналу категорії Б

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Опромінення населення (категорія В)

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 7.3. Захист від джерел іонізуючого випромінювання

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 7.4. Рентгенівське випромінювання

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 8. Захист від шуму, ультразвука, інфразвука і вібрацій

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 8.1. Терміни і визначення шуму

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 8.2. Дія шуму, вібрацій, ультра - та інфразвука на організм людини, професійні захворювання

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 8.3. Оцінка дії шуму і його нормування

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 8.4. Методи захисту від шуму, вібрацій, ультра - та інфра-звука

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 9. Санітарно-гігієнічні вимоги до територій, виробничих і допоміжних приміщень, споруд

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 9.1. Класи санітарно-захисних зон шкідливих підприємств

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 9.2. Санітарно-побутові приміщення підприємств

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - ЧАСТИНА ІІІ. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 10. Техніка безпеки під час експлуатації вантажопідіймальних машин і засобів внутрішньозаводського транспорту. Техніка безпеки під час експлуатації систем, що працюють під тиском

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 10.1. Державна реєстрація і технічний огляд вантажопідіймальних машин, механізмів та кранів

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 10.2. Безпека праці під час експлуатації систем що працюють під тиском

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 11. Блискавкозахист

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 11.1. Небезпека дії грозових розрядів

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 11.2. Захист будинків і споруд від дії блискавки

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 11.3. Розрахунок висоти блискавковідводу

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 12. Ураження електричним струмом

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 12.1. Причини і види ураження електричним струмом. Терміни та визначення електробезпеки

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 12.2. Дія електричного струму при дотику людини до струмопровідних частин в різних мережах

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 12.3. Замикання електричного струму на землю. Крокова напруга

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 12.4. Три класи приміщень згідно з небезпекою ураження електричним струмом

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 12.5. Заходи захисту від ураження електричним струмом

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 12.6. Захисне заземлення електроустановок

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 13. Захист від статичної електрики

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 13.1. Електризація твердих поверхонь, рідин, газів і пари

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 13.2. Небезпечні прояви статичної електризації

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 13.2.1. Коронний розряд

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 13.2.2. Стримерний розряд

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 13.2.3. Іскровий розряд

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 13.2.4.Технологічна небезпека і біологічна дія електростатичного поля

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 13.3. Способи і засоби захисту від статичної електрики

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 13.3.1. Контроль електростатичних величин

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 13.3.2. Захист від статичної електрики в виробничих приміщеннях

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 13.3.3. Електростатичний захист працюючих під час і після посадочного обслуговування авіатехніки

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 13.3.4. Основні вимоги електростатичної безпеки до обладнання і обслуговуючого персоналу

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 14. Поняття і визначення пожежної безпеки

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 14.1. Організація пожежної охорони

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 14.2. Показники пожежовибухонебезпеки речовин та матеріалів

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 14.3. Попередження пожеж і пожежний захист

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 14.3.1. Пожежний захист

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 14.3.2. Пожежна безпека будівель і споруд

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 14.4. Вибухопопередження і вибухозахист

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 14.4.1. Вибухопопередження

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 14.4.2. Вибухозахист

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 14.4.3. Вибухобезпека будівель і споруд

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 14.5. Категорії виробництв з точки зору пожежовибухонебезпеки

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 14.6. Евакуація людей із зони пожежі

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 14.7. Пожежний зв'язок та сигналізація

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - Розділ 15. Гасіння пожеж

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 15.1. Гасіння пожеж і вогнегасильні речовини

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 15.2. Пожежі в резервуарах

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 15.3. Установки гасіння пожеж на складах ПММ

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - 15.4. Організація гасіння пожеж на складах ПММ

 • Основи охорони праці - Запорожець О. І. - ЛІТЕРАТУРА