Загальне документознавство - Палеха Ю. І

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - ВСТУП

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 1. Основні етапи розвитку документознавства

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Виникнення й розвиток традиційного документознавства

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Становлення документознавства як науки інформаційного циклу

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Інтеграція наук про документ

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Пошуки назв науки про документ

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Сучасні концепції науки про документ

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. Ю. М. Столярова

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. Н. Б. Зінов'євої

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. А. М. Сокової

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. Н. М. Кушнаренко

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. С. Г. Кулешова

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. М. С. Слободяника

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. Г. М. Швецової-Водки

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. В. В. Бездрабко

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 3. Системи документування та їх еволюція

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Основні поняття

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Кодування інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Основні форми запису інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Предметні форми запису інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Паличковий запис інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - "Вузелковий" запис інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Запис інформації "кіпу"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Запис інформації "вампум"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Зображувальний запис інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Розвиток способів запису інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Розвиток засобів запису інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 4. Розвиток носіїв інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Застосування глиняних табличок

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Документи з папірусу

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Застосування остраки

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Використання воскових дощечок

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Шкіра як матеріал для письма

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Винайдення паперу

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Сучасні носії інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Модуль 2. Основи теорії про документ

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 5. Методологічні основи знань про документ

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Об'єкт, мета й предмет загального документознавства

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Завдання та особливості загального документознавства

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Методи й принципи документознавчих досліджень

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 6. Визначення терміна "документ"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Походження терміна "документ"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Сфера використання терміна

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Офіційні визначення поняття "документ"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 7. Властивості, функції й ознаки документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Системний підхід до вивчення документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Значимі властивості документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Основні ознаки документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Загальні та спеціальні функції документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 8. Матеріальна та інформаційна складові документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Матеріальна складова документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Інформаційна складова документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Інформаційний рівень документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 9. Комунікаційні можливості документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Документ як джерело інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Інформаційні потоки

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Інформаційні ресурси як сукупність інформації в комунікаційних системах

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Документно-комунікаційна система

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Документі потоки та масиви

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Документ як історичне джерело

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Історична цінність документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Міжнародне й державне регулювання питань щодо збереження цінних документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Модуль 3. Організація створення документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 10. Види структур документа та його реквізити

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Характеристика видів документів відповідно до структури

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Зовнішня та внутрішня структура документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Реквізити документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 11. Розвиток класифікації документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Із історії розвитку класифікації документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Поняття й принципи класифікації документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Ознаки загальної класифікації документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 12. Комплексна схема класифікації документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація документів за інформаційною складовою

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація документів за матеріальною складовою документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація документів за способом документування

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація документів за обставинами існування в зовнішньому середовищі

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Типологічна класифікація документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 13. Особливості машиночитаних документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Машиночитані документи

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Електронний документ та його основні специфічні характеристики

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Документи на перфорованих носіях інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Документи на магнітних носіях інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Голографічні документи

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Документи на флеш-накопичувачах пам'яті

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Модуль 4. Документація офіційного походження

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 14. Системи документації офіційного походження

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Загальні поняття

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікації систем документації офіційного походження

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 15. Види документації установи

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Поділ видів документації установи

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Управлінська документація

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Нормативно-правова документація

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Інформаційна документація

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Основна (галузева) документація

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Виробничо-прикладна документація

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Наукова документація

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Праводілова документація

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Навчальна документація

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Інші види документації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Бухгалтерсько-облікова документація

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 16. Економічна та наукова системи документації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Економічна система документації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Наукова система документації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 17. Нормативні та патентні документи

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Нормативний документ: поняття та категорії

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Технічні умови як невід'ємна частина документації на продукцію

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Патентний документ: історія та юридичний статус

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Патентна система України

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Винахід та його патентоспроможність

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Патент та його характеристика

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Модуль 5. Видання як вид документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 18. Загальні ознаки видань

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Визначення поняття "видання"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Особливості електронних видань

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Електронні видання як вид електронних ресурсів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Основні ознаки видань

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Структура, реквізити та допоміжний апарат видань

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 19. Класифікаційна схема видань

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Загальна класифікаційна характеристика видань

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація видань за цільовим призначенням

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація видань за інформаційними знаками

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація видань за матеріальною конструкцією

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація видань за обсягом інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація видань за складом основного тексту

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація видань за періодичністю виходу

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація видань за структурою

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація видань за інформаційними ознаками

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація періодичних і продовжуваних видань

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 20. Типологічні ознаки електронних видань

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Особливості електронних ресурсів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація електронних видань

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 21. Книга як вид документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Визначення поняття "книга"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Еволюція книги як матеріально-конструктивного об'єкта

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Становлення і розвиток книгодрукування

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Документознавчий підхід до визначення поняття "книга"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Структура книги

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Зовнішні елементи книги

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Книга як вид медіа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 22. Періодичні та продовжувані видання

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація видань за періодичністю

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Особливості періодичних видань

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Газета як джерело оперативної інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Структура та реквізити газети

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Журнал як вид періодичного видання

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація журнальних видань

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Бюлетені, періодичні збірники, календарі та експрес-інформація

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Модуль 6. Іконічні та ідеографічні документи

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 23. Картографічні документи

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Характеристика та класифікація картографічних документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Карта як один із видів картографічних документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Властивості та принципи класифікації карт

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 24. Музичні документи

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Основні визначення та класифікація музичних документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація музичних документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Історія розвитку нотних друкованих документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Реквізити сучасного музичного видання

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 25. Ізографічні документи

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Ізографічне видання: основні поняття

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Види ізографічних видань за класифікаційними ознаками

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Листівка як вид ізографічного документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 26. Аудіовізуальні документи

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Основні поняття модуля

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Історія виникнення та розвиток аудіовізуальних документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Класифікація аудіовізуальних документів

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Фонодокументи

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Фотодокументи

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Кінодокументи