Загальне документознавство - Палеха Ю. І

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - ВСТУП

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 1. Основні етапи розвитку документознавства

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Виникнення й розвиток традиційного документознавства

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Становлення документознавства як науки інформаційного циклу

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Інтеграція наук про документ

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Пошуки назв науки про документ

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Сучасні концепції науки про документ

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. Ю. М. Столярова

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. Н. Б. Зінов'євої

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. А. М. Сокової

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. Н. М. Кушнаренко

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. С. Г. Кулешова

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. М. С. Слободяника

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. Г. М. Швецової-Водки

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Концепція проф. В. В. Бездрабко

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 3. Системи документування та їх еволюція

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Основні поняття

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Кодування інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Основні форми запису інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Предметні форми запису інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Паличковий запис інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - "Вузелковий" запис інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Запис інформації "кіпу"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Запис інформації "вампум"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Зображувальний запис інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Розвиток способів запису інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Розвиток засобів запису інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 4. Розвиток носіїв інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Застосування глиняних табличок

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Документи з папірусу

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Застосування остраки

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Використання воскових дощечок

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Шкіра як матеріал для письма

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Винайдення паперу

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Сучасні носії інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Модуль 2. Основи теорії про документ

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 5. Методологічні основи знань про документ

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Об'єкт, мета й предмет загального документознавства

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Завдання та особливості загального документознавства

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Методи й принципи документознавчих досліджень

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 6. Визначення терміна "документ"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Походження терміна "документ"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Сфера використання терміна

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Офіційні визначення поняття "документ"

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 7. Властивості, функції й ознаки документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Системний підхід до вивчення документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Значимі властивості документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Основні ознаки документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Загальні та спеціальні функції документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 8. Матеріальна та інформаційна складові документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Матеріальна складова документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Інформаційна складова документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Інформаційний рівень документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - 9. Комунікаційні можливості документа

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Документ як джерело інформації

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Інформаційні потоки

 • Загальне документознавство - Палеха Ю. І. - Інформаційні ресурси як сукупність інформації в комунікаційних системах