Франчайзинг - Кузьмін О. Є

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - ПЕРЕДМОВА

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ФРАНЧАЙЗИНГУ

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 1.1. Основні поняття категорійного апарату франчайзингових відносин

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 1.2. Види франчайзингу

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 1.3. Економічні та організаційні аспекти формування та розвитку франчайзингових відносин

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 1.4. Сутність комплексного характеру франчайзингових відносин

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 1.5. Переваги та недоліки участі у відносинах франчайзингу

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - Розділ 2. ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 2.1. Види франчайзингових систем та особливості їх організування

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 2.2. Зміст процесу формування франчайзингової системи з позиції життєвого циклу франчайзингу

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 2.3. Модель формування франчайзингової системи

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 2.4. Економічне обгрунтування проекту франчайзингової системи

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - Розділ 3. ФРАНЧАЙЗИНГОВА ВИНАГОРОДА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 3.1. Економічний зміст і види франчайзингових платежів

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 3.2. Визначення розміру франчайзингової винагороди

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 3.3. Оптимізація структури франчайзингової винагороди

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - Розділ 4. ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИДБАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФРАНШИЗИ

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 4.1. Інформаційне забезпечення процесу обрання франшизи

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 4.2. Показники оцінювання економічної ефективності діяльності франчайзингових підприємств

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 4.3. Послідовність оцінювання пріоритетності франшиз

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - Розділ 5. СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - Контрольні запитання

 • Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ