Екологія - Васюкова Г. Т

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Глава 7. Проблеми гармонізації взаємодії між суспільством і природою

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1. Основні заходи по зберіганню природних ресурсів

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1.1. Атмосферне повітря

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1.2. Водні ресурси

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1.3. Земельні ресурси

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1.4. Лісові ресурси

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1.5. Тваринний світ (заповідне та мисливське господарство)

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1.6. Мінерально - сировинні ресурси

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.2. Екологізація економіки

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.2.1. Взаємодія державного і комерційного секторів у підтримці екологічного балансу

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.2.2. Екологізація економіки і бізнес

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Глава 8. Система екологічного управління і контролю

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.1. Екологічний менеджмент як засіб керування природоохоронною діяльністю

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2. Поняття екологічного аудиту, його мета і принципові відмінності від екологічної експертизи

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.1. Сфера дії екологічного аудиту

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.2. Екологічний аудит в сучасній економіці України. Ринково орієнтовані функції екоменеджменту

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.3. Об'єкти і суб'єкти екоаудиту, аудиторські послуги

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.4. Послуги екоаудиту

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.5. Екологічний аудит і екобезпека підприємств

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.6. Екологічний аудит і приватизація

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.7. Екологічний аудит в інвестиційному процесі

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.8. Екологічний аудит і ціноутворення

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.9. Екологічний аудит і "зелені" технології

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.3. Екологічна експертиза

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.4. Екологічний моніторинг і його завдання

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.5. Екологічний паспорт підприємства

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.6. Контроль за станом навколишнього середовища

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.6.1. Контроль за рівнем забруднення повітряного басейну

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.6.2. Контроль за рівнем забруднення водного басейну

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.6.3. Біологічні методи контролю за станом навколишнього середовища

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.6.4. Перспективні фізико-хімічні методи контролю забруднення навколишнього середовища

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.7. Стратегія й тактика виживання людства

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - ДОДАТКИ

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Розділ: "Забруднення гідросфери"

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Розділ: "Харчування і здоров'я людини"

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.Що таке "екологічно чиста продукція"?

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2. Що варто знати про харчування?

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3. Обмеження рівня споживання

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - ЛІТЕРАТУРА

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 1. Екологія як природнича та гуманітарна наука

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.1. Предмет екології, її об'єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.2. Місце екології в системі наукових знань

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.3. Структура екології

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.4. Соціальні аспекти екології

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.5. Методи досліджень в екології. Метод моделювання

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 2 Екосистеми, їх властивості і закони функціонування

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.1. Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.2. Класифікація екосистем

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.3. Компоненти екосистеми, закони формування її структури

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.4. Екологічні фактори

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.5. Лімітуючі екологічні фактори, принцип Лібіха. Межа толерантності екосистеми. Принцип емержентності

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.6. Функціонування екосистем. Потоки енергії та речовини в екосистемах

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.7. Концентрація речовини у трофічних ланцюгах

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.8. Розвиток та еволюція екосистем

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.9. Стійкість і саморегуляція екосистем

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 3. Біосфера, її структура та закони функціонування

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.1. Поняття біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2. Структура біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.1. Основні типи речовини в біосфері

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.2. Атмосфера

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.3. Гідросфера

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.4. Літосфера

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.5. Живі організми в біосфері

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.3. Структура біосфери, запропонована Реймерсом

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4. Функціонування біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4.1. Функції живої речовини у біосфері

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4.2. Складові енергетичного балансу в біосфері

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4.3. Біохімічні кругообіги речовини

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.5. Стабільність біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.6. Самоорганізація біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 4. Соціоекосистеми, основні закономірності їх розвитку і функціонування

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4.1. Соціоекологія - наука про структуру і закони функціонування соціоекосистем. Поняття соціоекосистеми

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4.2. Історія взаємовідносин людського суспільства і природи. Чотири етапи розвитку глобальної соціоекосистеми нашої планети

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4.3. Класифікація і структура соціоекосистем

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4.4. Функціонування соціоекосистем. Залежність соціоекосистем від речовинно-енергетичного балансу

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4.5. Соціоекосфера. Вчення Вернадського В. І. про ноосферу

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4.6. Роль соціоекології в розвитку соціологічної культури

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 5. Розвиток системи "біосфера-людина"

 • 1