Екологія - Васюкова Г. Т

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Глава 7. Проблеми гармонізації взаємодії між суспільством і природою

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1. Основні заходи по зберіганню природних ресурсів

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1.1. Атмосферне повітря

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1.2. Водні ресурси

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1.3. Земельні ресурси

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1.4. Лісові ресурси

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1.5. Тваринний світ (заповідне та мисливське господарство)

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1.6. Мінерально - сировинні ресурси

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.2. Екологізація економіки

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.2.1. Взаємодія державного і комерційного секторів у підтримці екологічного балансу

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.2.2. Екологізація економіки і бізнес

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Глава 8. Система екологічного управління і контролю

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.1. Екологічний менеджмент як засіб керування природоохоронною діяльністю

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2. Поняття екологічного аудиту, його мета і принципові відмінності від екологічної експертизи

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.1. Сфера дії екологічного аудиту

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.2. Екологічний аудит в сучасній економіці України. Ринково орієнтовані функції екоменеджменту

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.3. Об'єкти і суб'єкти екоаудиту, аудиторські послуги

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.4. Послуги екоаудиту

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.5. Екологічний аудит і екобезпека підприємств

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.6. Екологічний аудит і приватизація

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.7. Екологічний аудит в інвестиційному процесі

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.8. Екологічний аудит і ціноутворення

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.9. Екологічний аудит і "зелені" технології

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.3. Екологічна експертиза

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.4. Екологічний моніторинг і його завдання

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.5. Екологічний паспорт підприємства

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.6. Контроль за станом навколишнього середовища

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.6.1. Контроль за рівнем забруднення повітряного басейну

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.6.2. Контроль за рівнем забруднення водного басейну

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.6.3. Біологічні методи контролю за станом навколишнього середовища

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.6.4. Перспективні фізико-хімічні методи контролю забруднення навколишнього середовища

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.7. Стратегія й тактика виживання людства

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - ДОДАТКИ

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Розділ: "Забруднення гідросфери"

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Розділ: "Харчування і здоров'я людини"

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.Що таке "екологічно чиста продукція"?

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2. Що варто знати про харчування?

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3. Обмеження рівня споживання

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - ЛІТЕРАТУРА

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 1. Екологія як природнича та гуманітарна наука

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.1. Предмет екології, її об'єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.2. Місце екології в системі наукових знань

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.3. Структура екології

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.4. Соціальні аспекти екології

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.5. Методи досліджень в екології. Метод моделювання

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 2 Екосистеми, їх властивості і закони функціонування

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.1. Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.2. Класифікація екосистем

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.3. Компоненти екосистеми, закони формування її структури

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.4. Екологічні фактори

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.5. Лімітуючі екологічні фактори, принцип Лібіха. Межа толерантності екосистеми. Принцип емержентності

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.6. Функціонування екосистем. Потоки енергії та речовини в екосистемах

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.7. Концентрація речовини у трофічних ланцюгах

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.8. Розвиток та еволюція екосистем

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.9. Стійкість і саморегуляція екосистем

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 3. Біосфера, її структура та закони функціонування

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.1. Поняття біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2. Структура біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.1. Основні типи речовини в біосфері

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.2. Атмосфера

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.3. Гідросфера

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.4. Літосфера

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.5. Живі організми в біосфері

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.3. Структура біосфери, запропонована Реймерсом

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4. Функціонування біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4.1. Функції живої речовини у біосфері

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4.2. Складові енергетичного балансу в біосфері

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4.3. Біохімічні кругообіги речовини

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.5. Стабільність біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.6. Самоорганізація біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 4. Соціоекосистеми, основні закономірності їх розвитку і функціонування

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4.1. Соціоекологія - наука про структуру і закони функціонування соціоекосистем. Поняття соціоекосистеми

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4.2. Історія взаємовідносин людського суспільства і природи. Чотири етапи розвитку глобальної соціоекосистеми нашої планети

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4.3. Класифікація і структура соціоекосистем

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4.4. Функціонування соціоекосистем. Залежність соціоекосистем від речовинно-енергетичного балансу

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4.5. Соціоекосфера. Вчення Вернадського В. І. про ноосферу

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4.6. Роль соціоекології в розвитку соціологічної культури

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 5. Розвиток системи "біосфера-людина"

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 5.1. Критичні епохи в історії еволюції біосфери Землі

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 5.1.1. Докембрійський період

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 5.1.2. Палеозойська ера (570-235 млн. років тому)

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 5.1.3. Мезозойська ера

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 5.1.4. Кайнозойський етап

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 5.2. Походження людини. Вплив змін навколишнього середовища на еволюцію людини

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 5.3. Еволюція біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 5.4. Цивілізація і біосфера Землі

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 5.5. Сучасна екологічна ситуація. Антропогенна деградація біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 5.6. Зростання народонаселення Землі і екологічні проблеми

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 6. Екологія і економіка. Соціально-економічний механізм взаємодії суспільства і природи

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 6.1. Соціально-економічний механізм взаємодії суспільства і природи. Природокористування і природні ресурси

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 6.2. Економічний і еколого-економічний принципи природокористування. Перехід до соціоекологічного принципу природокористування

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 6.3. Завдання раціонального природокористування

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 6.4. Розрахунок еколого-економічної ефективності виробничих процесів. Визначення еколого-економічної шкоди

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 6.5. Економічні оцінки і стимули відтворення природного середовища

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 6.6. Плата за природокористування

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 6.7. Проблеми гармонізації взаємодії між суспільством і природою

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 7. Правові питання екології

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.1. Роль юриспруденції в регулюванні взаємодії між суспільством і природою. Норми права в цій галузі

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.2. Три етапи в історії правового регулювання суспільних відносин у сфері взаємодії суспільства і природи

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.3. Головні джерела соціоекологічного права в Україні

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.4. Екологічні нормативи і стандарти

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.5. Еколого-правова відповідальність

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.6. Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7.7. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 8. Глобальні екологічні проблеми

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.1. Загальна характеристика глобальних проблем

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2. Забруднення біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.1. Забруднення атмосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.2. Забруднення гідросфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.3. Забруднення грунтів

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.4. Радіація у біосфері

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.5 . Токсична дія забруднюючих речовин

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.2.6. Контамінанти і безпека харчових продуктів

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Небезпеки мікробного походження

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Небезпеки живильних речовин

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Небезпеки, зв'язані з забрудненнями з навколишнього середовища

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Небезпеки природного походження

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Небезпеки харчових добавок і барвників

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.3. Екологічні наслідки забруднення біосфери і безгосподарської діяльності людей

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.3.1. "Парниковий ефект"

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.3.2. Виснаження озонового прошарку

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.3.3. Кислотні дощі

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.3.4. Масове зведення лісів

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.3.5. Відходи виробництва

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.3.6. Сільське господарство

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.3.7. Виробництво енергії

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8.4. Екологічна криза як криза антропоцентричної свідомості

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 9. Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. Майбутнє людства в контексті глобальних екологічних проблем

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 9.1. Міжнародна екополітика

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 9.2. Діяльність урядових та неурядових міжнародних організацій у галузі охорони навколишнього середовища

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 9.2.1. Діяльність МСОП

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 9.2.2. Діяльність ООН

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 9.2.3. Діяльність ЮНЕСКО

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 9.2.4. Діяльність Римського клубу

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 9.2.5. Діяльність "ЗЕЛЕНИХ"

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 9.3. Екстраполяційні динамічні і нормативні моделі майбутнього

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 9.4. Стратегія й тактика виживання людства

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Лекція 10. Система екологічного управління і контролю

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 10.1. Екологічний менеджмент як засіб керування природоохоронною діяльністю

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 10.2. Екологічний моніторинг і його задачі

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 10.3. Екологічна експертиза

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 10.4. Екологічний паспорт підприємства

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1. Екологія і побут

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.1. Зменшення забруднення повітря

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.2. Зменшення забруднення води і скорочення кількості її споживання

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.3. Скорочення кількості відходів

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.4. Як зменшити шкоду від пестицидів

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.5. Боротьба зі шкідниками без використання синтетичних пестицидів

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2. Найбільш розповсюджені токсичні побутові речовини

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3. Безпечні замінники деяких токсичних побутових засобів

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 4. Вплив на здоров'я деяких забруднювачів

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 5. Шкала інтенсивності шуму, (дБ) і його вплив на людину

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 6. Гранично припустимі концентрації (тимчасові норми, прийняті в Україні в 1991 р.)

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 7. Деякі дані про шкідливий вплив чадного газу на людину

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 8. Боротьба зі СНІДом

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 9. Визначення напруженості екологічної ситуації (за М. Ф. Реймерсом)

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 10. Закони і законодавчі акти в галузі охорони навколишнього природного середовища, що діють в Україні

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - ЧАСТИНА II. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Вступ

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Глава 1. Науково-технічна революція і тенденції зміни біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.1. Цивілізація і біосфера Землі

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.2. Сучасна екологічна ситуація у світі

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 1.3. Екологічні проблеми економічного розвитку України

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Глава 2. Демографічний вибух, урбанізація і екологічні проблеми

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.1. Зростання народонаселення Землі і екологічні проблеми

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.2. Урбанізація. Історичні корені урбанізації

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.3. Загальні риси сучасної урбанізації для більшості країн

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.4. Рівні і темпи урбанізації

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.5. Розміщення і динаміка міського населення

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.6. Великі міста і міські агломерації

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.7. Урбанізація і здоров'я населення

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 2.8. Міста майбутнього

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - Глава 3. Забруднення біосфери як екологічна проблема

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3. Антропогенне забруднення біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.1 Забруднення атмосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.1.1 Хімічне забруднення атмосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.1.2 Аерозольне забруднення атмосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.1.3. Фотохімічний туман (смог)

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.1.4. Забруднення атмосфери викидами рухливих джерел

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.1.5. Електромагнітне забруднення

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.1.6.Очищення викидів в атмосферу

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2. Забруднення гідросфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.1. Основні види забруднення

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.2.Забруднення поверхневих і підземних вод

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.3. Забруднення води сільськогосподарськими стоками

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.4. Теплове забруднення

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.5. Забруднення Світового океану

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.6. Забруднення морів і океанів нафтою

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.7. Забруднення вод Світового океану радіоактивними відходами

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.2.8. Методи очищення стічних вод

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.3. Забруднення літосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.3.1. Забруднення грунтового покриву

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.3.2. Шляхи потрапляння забруднень у грунт

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.3.3. Класифікація грунтових забруднень

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4. Радіоактивне забруднення біосфери

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4.1. Проблеми радіоактивного забруднення

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4.2. Види випромінювання

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4.3. Природні джерела радіації

 • Екологія - Васюкова Г. Т. - 3.4.4. Космічні промені

 • 1 2