Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Передмова

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Модуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 1. Предмет, метод і функції економічної теорії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 1.1. Виникнення економічної теорії, основні етапи розвитку та наукові течії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 1.2. Місце економічної теорії в системі економічних наук. Предмет і метод економічної теорії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 1.3. Економічні закони і категорії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 1.4. Функції економічної теорії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічна теорія - методологія економічних наук

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економіка - об'єкт дослідження економічних наук

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічні закони і категорії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Функції і методи економічної теорії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічна теорія - основа наукової політики

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 2. Суспільне виробництво та його складові. Продуктивні сили і виробничі відносини

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 2.1. Суспільне виробництво як матеріальна основа життя людини

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 2.2. Фактори виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 2.3. Науково-технічний прогрес та його роль у розвитку виробництва

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Фактори матеріального виробництва

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Суспільне виробництво - загальна умова людського життя

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Людина - особистий фактор виробництва

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Виробничі відносини в системі суспільних відносин

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічний прогрес - основа суспільного прогресу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Рушійні сили економічного прогресу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Науково-технічний прогрес і його форми

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Науково-технічна революція

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 3. Економічна система та її структура

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 3.1. Сутність і структура економічної системи

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 3.2. Типологізація і порівняння економічних систем

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 3.3. Історія та уроки формування економічної системи України

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Суспільний лад та його компоненти

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічна система

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Типології економічних систем у сучасній економічній літературі

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічне зростання та його типи

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 4. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 4.1. Сутність і структура економічних потреб суспільства

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 4.2. Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Сукупні потреби суспільства - мета економічної діяльності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічні інтереси

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 5. Економічні відносини власності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 5.1. Власність у системі виробничих відносин

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 5.2. Основні тенденції розвитку у відносинах власності на сучасному етапі. Форми власності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 5.3. Інтелектуальна власність як складова і особлива форма відносин власності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 5.4. Роздержавлення і приватизація як шляхи реформування відносин власності в Україні

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Еволюція відносин власності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Різноманітність форм власності в Україні

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Приватна власність громадян

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Колективна власність

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Державна власність

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Одержавлення та його наслідки

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Роздержавлення і приватизація

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 6. Форми організації суспільного виробництва

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 6.1. Характеристика натурального господарства

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 6.2. Товарне виробництво та умови його виникнення

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 6.3. Товар та його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 6.4. Величина вартості товару. Закон вартості та його функції

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Форми економічної діяльності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Товарне виробництво - розвинута форма економічної діяльності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Товар і його властивості

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Двоїстий характер праці

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Закон вартості

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 7. Виникнення грошей, їхня сутність та функції

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 7.1. Еволюція форм вартості та виникнення грошей

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 7.2. Сутність грошей та їхні функції. Закон грошового обігу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 7.3. Інфляція: сутність, причини та соціально-економічні наслідки

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Теорії грошей

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Походження грошей

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Функції грошей

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Роль грошей у ринковій економіці

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Еволюція грошей

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Грошова маса

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Закон обігу грошей

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Швидкість обігу грошей

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Сутність інфляції

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Типи інфляції

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Види інфляції

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Особливості інфляції в Україні

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Сутність грошової системи

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Типи грошових систем

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 8. Капітал як економічна категорія, види капіталу та його рух

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 8.1. Капітал як економічна категорія розвинутого товарного виробництва

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 8.2. Механізм і способи виробництва додаткової вартості

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 8.3. Кругооборот та оборот капіталу підприємства

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Гроші як гроші і гроші як капітал

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Сутність капіталу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Виробництво додаткової вартості

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Структурні елементи капіталу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Структура постійного капіталу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Способи збільшення додаткової вартості

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Кругооборот та оборот капіталу (виробничих фондів)

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Нагромадження та його ефективність

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Національне багатство

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 9. Капітал сфери обороту

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 9.1. Торговий капітал і торговий прибуток

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 9.2. Позичковий капітал і позичковий відсоток

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 9.3. Кредит і його форми

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Позичковий капітал та його ознаки

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Рух позичкового капіталу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Ставка позичкового відсотка

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Кредит - форма руху позичкового капіталу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Характерні ознаки кредитних відносин

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Функції кредиту

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Форми та види кредиту

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Банківський кредит

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Державний кредит

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Лізингове кредитування

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Модуль 2. Організація ринкових відносин на мікро - і макрорівнях

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 10. Ринкова економічна система, її суть та умови функціонування. Закони ринку

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 10.1. Ринок, його сутність, умови та функції

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 10.2. Структура та інфраструктура ринку

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 10.3. Роль економічних законів у системі механізмів ринкового регулювання

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 10.4. Конкуренція та її умови

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 10.5. Ціна як економічна категорія ринкової економіки

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Ринок як спосіб організації товарного виробництва

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Концепція переходу до ринкової економіки

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Роль ринку та його наслідки

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Структура ринку

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Ринок засобів виробництва (ЗВ)

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Ринок споживчих товарів

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Фінансовий ринок

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Ринок грошей (монетарний ринок)

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Кредитний ринок

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Ринок робочої сили

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Інфраструктура ринку

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Товарна біржа

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічна природа попиту

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічна природа пропозиції

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Конкуренція - умова і рушійна сила ринкової економіки

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Ціна як економічна категорія

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Видова система цін

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Ціноутворення - найважливіший елемент програми маркетингу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Методи ціноутворення

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 11. Підприємство та підприємництво в сучасній економічній системі

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 11.1. Підприємництво, його суть, форми та функції

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 11.2. Підприємство як первинна ланка економіки

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 11.3. Стійкість функціонування підприємства в умовах ринку

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Як же добитися стійкості функціонування підприємств?

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 11.4. Управління підприємством і підприємницькою діяльністю

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Підприємницька діяльність

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Бізнес і підприємництво

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Підприємство в умовах ринкового господарства

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Організаційно-правові форми підприємств

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Акціонерне товариство

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Орендне підприємство

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Спільне підприємство

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Фермерське (селянське) господарство

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Ефективність виробництва підприємств

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Менеджмент - система управління підприємством

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Функції та принципи менеджменту

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Маркетинг - філософія бізнесу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Види маркетингової діяльності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 12. Витрати виробництва і прибуток

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 12.1. Витрати виробництва, їхня суть і види. Собівартість продукції, її структура і шляхи зниження

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 12.2. Прибуток як економічна категорія. Маса і норма прибутку

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 12.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Витрати виробництва

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Собівартість продукції

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Сутність прибутку

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Формування і використання доходів підприємств

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Формування прибутку підприємства

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 13. Заробітна плата і робоча сила

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 13.1. Робоча сила як товар

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 13.2. Заробітна плата як ціна товару "робоча сила"

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 13.3. Форми і системи заробітної плати

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Джерела і види доходів

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Заробітна плата

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Сучасна структура заробітної плати

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 14. Монополії в ринковій економіці. Акціонерний капітал та ринок цп

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 14.1. Причини виникнення, суть, види і форми монополій

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 14.2. Монополії і конкуренція. Антимонопольне законодавство

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 14.3. Закономірності виникнення, сутність і механізм формування акціонерного капіталу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 14.4. Ринок цінних паперів та фондова біржа

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Ринок цінних паперів (РЦП)

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Цінні папери

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 15. Відтворення і циклічність суспільного виробництва

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 15.1. Сутність суспільного відтворення, його види і форми

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 15.2. Умови реалізації продукту при простому і розширеному відтворенні

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 15.3. Система національного рахівництва (СНР) та основні макроекономічні показники

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 15.4. Циклічність та безробіття - закономірність економічного розвитку

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Сутність відтворення

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Обчислення сукупного суспільного продукту (національного продукту)

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Номінальний і реальний ВВП

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Національний дохід

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Теорія реалізації сукупного суспільного продукту

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Відтворення в сільському господарстві

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Циклічність - загальна закономірність ринкової економіки

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Сутність безробіття

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 16. Фінансово-кредитна система

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 16.1. Фінансова система ринкового господарства та її структура

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 16.2. Податки та податкова система

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 16.3. Сутність кредитної системи та її структура

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Сутність фінансів

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Фінансова система України

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Бюджетна система

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Класифікація податків та їх види

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Кредитна система України

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Національний банк України

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 17. Світове господарство та його розвиток

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 17.1. Суть та структура світового господарства

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 17.2. Форми економічних відносин у системі світового ринкового господарства

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Сучасна структура світового господарства

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Держави ринкової економіки, що розвиваються

 • 1 2