Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Передмова

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Модуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 1. Предмет, метод і функції економічної теорії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 1.1. Виникнення економічної теорії, основні етапи розвитку та наукові течії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 1.2. Місце економічної теорії в системі економічних наук. Предмет і метод економічної теорії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 1.3. Економічні закони і категорії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 1.4. Функції економічної теорії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічна теорія - методологія економічних наук

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економіка - об'єкт дослідження економічних наук

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічні закони і категорії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Функції і методи економічної теорії

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічна теорія - основа наукової політики

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 2. Суспільне виробництво та його складові. Продуктивні сили і виробничі відносини

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 2.1. Суспільне виробництво як матеріальна основа життя людини

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 2.2. Фактори виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 2.3. Науково-технічний прогрес та його роль у розвитку виробництва

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Фактори матеріального виробництва

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Суспільне виробництво - загальна умова людського життя

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Людина - особистий фактор виробництва

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Виробничі відносини в системі суспільних відносин

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічний прогрес - основа суспільного прогресу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Рушійні сили економічного прогресу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Науково-технічний прогрес і його форми

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Науково-технічна революція

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 3. Економічна система та її структура

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 3.1. Сутність і структура економічної системи

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 3.2. Типологізація і порівняння економічних систем

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 3.3. Історія та уроки формування економічної системи України

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Суспільний лад та його компоненти

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічна система

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Типології економічних систем у сучасній економічній літературі

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічне зростання та його типи

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 4. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 4.1. Сутність і структура економічних потреб суспільства

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 4.2. Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Сукупні потреби суспільства - мета економічної діяльності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Економічні інтереси

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 5. Економічні відносини власності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 5.1. Власність у системі виробничих відносин

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 5.2. Основні тенденції розвитку у відносинах власності на сучасному етапі. Форми власності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 5.3. Інтелектуальна власність як складова і особлива форма відносин власності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 5.4. Роздержавлення і приватизація як шляхи реформування відносин власності в Україні

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Еволюція відносин власності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Різноманітність форм власності в Україні

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Приватна власність громадян

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Колективна власність

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Державна власність

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Одержавлення та його наслідки

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Роздержавлення і приватизація

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 6. Форми організації суспільного виробництва

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 6.1. Характеристика натурального господарства

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 6.2. Товарне виробництво та умови його виникнення

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 6.3. Товар та його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 6.4. Величина вартості товару. Закон вартості та його функції

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Форми економічної діяльності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Товарне виробництво - розвинута форма економічної діяльності

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Товар і його властивості

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Двоїстий характер праці

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Закон вартості

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - Тема 7. Виникнення грошей, їхня сутність та функції

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 7.1. Еволюція форм вартості та виникнення грошей

 • Економічна теорія. Політекономія - Семененко В. М. - 7.2. Сутність грошей та їхні функції. Закон грошового обігу

 • 1