Банківський маркетинг - Лютий І. О

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Передмова

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Розділ 1. Маркетинг у банківській сфері

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 1.1. Сутність банківського маркетингу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 1.2. Принципи і функції банківського маркетингу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 1.3. Еволюція банківського маркетингу в умовах конкуренції в банківській сфері

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 1.4. Світовий досвід банківського маркетингу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Розділ 2. Ринок банківських продуктів і послуг

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 2.1. Сутність маркетингових досліджень ринку банківських продуктів і послуг

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 2.2. Методи аналізу ринку банківських продуктів і послуг

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 2.3. Інструменти дослідження ринку банківських продуктів і послуг

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 2.4. Профілі клієнтів і конкурентів комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 2.5. Сегментація ринку банківських продуктів і послуг

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Розділ 3. Конкуренція в банківській сфері

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 3.1. Еволюція конкуренції в банківській сфері

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 3.2. Сутність конкуренції в банківській сфері

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 3.3. Складність і динамізм зовнішнього маркетингового оточення комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 3.4. Оцінка інтенсивності конкуренції на ринку банківських продуктів і послуг

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 3.5. Виявлення пріоритетних банків-конкурентів

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 3.6. Конкурентоспроможність банківських продуктів і послуг

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 3.7. Визначення конкурентоспроможності банківських продуктів і послуг методом розрахунку одиничних і групових показників

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 3.8. Визначення конкурентоспроможності банківських продуктів і послуг шляхом використання функції споживчої корисності

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Розділ 4. Механізм банківського маркетингу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 4.1. Елементи механізму банківського маркетингу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 4.2. Реалізація механізму банківського маркетингу на макрорівні і мікрорівні

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 4.3. Проблеми реалізації механізму банківського маркетингу в умовах розвитку банківської системи України

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 4.4. Вплив результатів реалізації механізму банківського маркетингу на економічні показники діяльності банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Розділ 5. Маркетингова стратегія комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 5.1. Передумови розробки стратегії банківського маркетингу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 5.2. Стратегічні орієнтири банківської діяльності

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 5.3. Модель стратегії банківського маркетингу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 5.4. Реалізація стратегії банківського маркетингу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 5.5. Аудит реалізації стратегії банківського маркетингу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Розділ 6. Продуктова політика комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 6.1. Державна реєстрація та ліцензування банків

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 6.2. Організаційні аспекти формування продуктового портфеля банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 6.3. Сутність продуктової політики комерційного банку та методи її формування

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 6.4. Банківські продукти і послуги для фізичних осіб

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 6.5. Продуктовий ряд банків для підприємств середнього та малого бізнесу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 6.6. Продуктовий портфель банків для корпоративних клієнтів

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 6.7. Інвестиційний бізнес комерційних банків

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 6.8. Інноваційний потенціал комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 6.9. Моделі управління інноваційним потенціалом комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 6.10. Організаційний механізм управління інноваційним потенціалом комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Розділ 7. Цінова політика комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 7.1. Сутність цінової політика комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 7.2. Методи ціноутворення

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 7.3. Формування цін на банківські продукти і послуги

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 7.4. Структура ціни кредитних продуктів

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 7.5. Особливості цінової політики комерційних банків у розрізі депозитних продуктів

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 7.6. Собівартість банківських продуктів і послуг

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 7.7. Трансфертне ціноутворення

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Розділ 8. Продаж банківських продуктів і послуг

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 8.1. Канали збуту комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 8.2. Філійна мережа комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 8.3. Інтеграція вітчизняних банків у світову фінансову систему

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 8.4. Особливості збутової діяльності транснаціональних банків

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Розділ 9. Комунікаційна політика комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 9.1. Сутність комунікаційної політики комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 9.2. Законодавче регулювання відносин банку з клієнтами

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 9.3. Елементи комунікаційної політики комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 9.4. СRM - система у формуванні клієнторієнтованої стратегії банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 9.5. Корпоративний імідж комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 9.6. Результати ринкових досліджень у контексті формування комунікаційної політики банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 9.7. Сегментаційний підхід як засіб просування банківських продуктів і послуг

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Розділ 10. Організаційні аспекти маркетингової діяльності комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 10.1. Організаційно-економічні умови здійснення кредитної та інвестиційної діяльності банків

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 10.2. Організаційна структура комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 10.3. Управління ризиками в контексті банківського маркетингу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 10.4. Формування ефективної структури пасивів і активів банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 10.5. Банківський маркетинг в забезпеченні ефективної кредитної та інвестиційної діяльності банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Поточний фінансовий стан позичальника (К111 )

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Об'єкт кредитування (X21)

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Розмір кредиту (Х23)

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Минулий досвід роботи з цим позичальником (Х31)

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Кадровий потенціал позичальника (Х32)

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Ліквідність застави (Х41)

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Стабільність цін на заставу (X42)

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Придатність застави до зберігання (X43)

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 10.6. Маркетинг-аудит комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 10.7. Модель взаємозв'язку банківського маркетингу і макроекономічної ситуації на ринку банківських продуктів і послуг

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - Розділ 11. Ефективність реалізації механізму банківського маркетингу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 11.1. Економічні нормативи НБУ як індикатори ефективності реалізації механізму банківського маркетингу

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 11.2. Банківський маркетинг в моделі оптимізації структури пасивів і активів комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 11.3. Надійність комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 11.4. Ефективність кредитної політики комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 11.5. Модель оцінки ефективності інвестиційної політики комерційного банку

 • Банківський маркетинг - Лютий І. О. - 11.6. IT-інструменти аналізу ефективності реалізації механізму банківського маркетингу