Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - ПЕРЕДМОВА

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - РОЗДІЛ 1. Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.2. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.3. Історія розвитку бюджетного обліку

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.4. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.5. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.6. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.7. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.8. Бухгалтерський баланс бюджетної установи

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - РОЗДІЛ 2. Облік фінансування, грошовий коштів, доходів і видатків загального фонду

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.1. Принципи і методи фінансування бюджетних установ

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - Головні принципи бюджетного фінансування

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - Головні розпорядники коштів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.2. Облік фінансування через органи Державного казначейства

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.3. Облік операцій па поточних (бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.4. Облік касових і фактичних видатків

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.5. Облік внутрішніх розрахунків

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.6. Облік касових операцій

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.7. Облік операцій в іноземній валюті

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.8. Облік інших грошових коштів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - РОЗДІЛ 3. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендій

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 3.1. Організація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установах