Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - ПЕРЕДМОВА

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - РОЗДІЛ 1. Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.2. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.3. Історія розвитку бюджетного обліку

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.4. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.5. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.6. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.7. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 1.8. Бухгалтерський баланс бюджетної установи

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - РОЗДІЛ 2. Облік фінансування, грошовий коштів, доходів і видатків загального фонду

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.1. Принципи і методи фінансування бюджетних установ

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - Головні принципи бюджетного фінансування

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - Головні розпорядники коштів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.2. Облік фінансування через органи Державного казначейства

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.3. Облік операцій па поточних (бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.4. Облік касових і фактичних видатків

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.5. Облік внутрішніх розрахунків

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.6. Облік касових операцій

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.7. Облік операцій в іноземній валюті

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 2.8. Облік інших грошових коштів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - РОЗДІЛ 3. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендій

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 3.1. Організація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установах

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 3.2. Облік чисельності та складу працівників і використання робочого часу

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 3.3. Документальне оформлення і порядок нарахування зарплати, різних доплат і надбавок та виплат з розрахунку середньої зарплати

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 3.4. Відрахування із зарплати. Порядок оформлення та аналітичного обліку розрахунків з працівниками з оплати праці

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 3.5. Синтетичний облік зарплати і пов'язаних з нею розрахунків

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 3.6. Облік розрахунків за стипендіями

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - РОЗДІЛ 4. Облік розрахунків з бюджетом то різними дебіторами і кредиторами

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 4.1. Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 4.2. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 4.3. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 4.4. Облік розрахунків у порядку планових платежів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 4.5. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 4.6. Облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 4.7. Інвентаризація розрахунків та порядок списання простроченої заборгованості

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - РОЗДІЛ 5. Облік необоротним активів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 5.1. Поняття, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установ

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 5.2. Документальне оформлення руху основних засобів та інших необоротних активів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 5.3. Синтетичний облік надходження та оприбуткування основних засобів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 5.4. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 5.5. Облік зносу основних засобів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 5.6. Облік ремонту і модернізації основних засобів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 5.7. Облік вибуття і списання основних засобів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 5.8. Облік нематеріальних активів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 5.9. Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - РОЗДІЛ 6. Облік матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та малоцінних і швидкозношуваний предметів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 6.1. Поняття, класифікація та оцінка матеріальних цінностей бюджетних установ

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 6.2. Завдання та організація обліку матеріальних цінностей

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 6.3. Документальне оформлення надходження та вибуття матеріалів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 6.4. Облік матеріалів за місцем надходження та зберігання (складський облік)

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 6.5. Аналітичний облік матеріалів у бухгалтерії

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 6.6. Синтетичний облік виробничих запасів і господарських матеріалів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 6.7. Особливості обліку медикаментів і перев'язувальних засобів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 6.8. Облік продуктів харчування у медичних закладах

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 6.9. Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 6.10. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 6.11. Інвентаризація матеріальних запасів та відображення в обліку її результатів

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - РОЗДІЛ 7. Облік доходів і видатків спеціального фонду

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 7.1. Склад, класифікація і завдання обліку коштів спеціального фонду

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 7.2. Облік коштів, одержаних як плата за послуги

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 7.3. Облік сум за дорученнями та інших благодійних надходжень

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 7.4. Облік інших власних надходжень та інших доходів бюджетних установ

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 7.5. Облік депозитних сум

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 7.6. Облік витрат і доходів виробничих (навчальних) майстерень

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 7.7. Облік діяльності підсобних (навчальних) сільських господарств

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 7.8. Облік науково-дослідних робіт за господарськими договорами та розрахунків із замовниками

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - РОЗДІЛ 8. Звітність бюджетних установах

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 8.1. Склад бухгалтерської звітності бюджетних установ та її регламентація

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 8.2. Податкова і соціальна звітність бюджетних установ

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 8.3. Статистична звітність

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - 8.4. Закриття рахунків, порядок складання і подання річної бухгалтерської звітності

 • Облік у бюджетних установах - Атамас П. Й. - ЛІТЕРАТУРА