Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 1. Суть, предмет і метод державного фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 1.1. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 1.2. Види і форми здійснення державного фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 1.3. Предмет і метод державного фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 1.4. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 1

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 2. Органи державного фінансового контролю та їх характеристика

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 2.1. Характеристика органів державного фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 2.2. Суб'єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий контроль

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рахункова палата

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Верховна Рада України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 2.3. Органи внутрішнього фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Державна контрольно-ревізійна служба України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 2.4. Суб'єкти, які здійснюють функції внутрішнього державного фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Міністерство фінансів України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Державне казначейство України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 2

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 3. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 3.1. Завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Завдання державної контрольно-ревізійної служби України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Основні функції Головного контрольно-ревізійного управління України і контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Функції контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 3.2. Організаційна структура державної контрольно-ревізійної служби

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 3.3. Права, обов'язки та відповідальність державної контрольно-ревізійної служби

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Обов'язки і відповідальність службових осіб державної контрольно-ревізійної служби

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 3.4. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими та правоохоронними органами

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 3

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 4. Стандарти державного фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 4.1. Мета і об'єктивна необхідність запровадження ДКРС стандартів державного фінансового контролю та їх загальна характеристика

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 4.2. Термінологія й планування заходів державного фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 4.3. Організація, виконання, документування результатів і формування матеріалів контрольних заходів. Порядок їх опрацювання й виконання

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 4.4. Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання та обробки інформації, яка підлягає дослідженню

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 4.5. Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю і запобігання правопорушенням з боку суб'єктів державного фінансового контролю та їх службових осіб

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 4.6. Оприлюднення результатів державного фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 4

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 5. Контрольно-ревізійний процес: планування та організація здійснення

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 5.1. Планування контрольно-ревізійної роботи в системі державної контрольно-ревізійної служби України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Формування та затвердження плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Формування та затвердження планів контрольно-ревізійної роботи апаратів КРУ

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Формування та затвердження планів контрольно-ревізійної роботи КРВ

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 5.2. Організація і проведення ревізій

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 5.3. Участь працівників ДКРС у проведенні інвентаризації активів підприємства під час ревізії (перевірки)

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 5.4. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 5.5. Особливості організації та проведення ревізії за зверненнями правоохоронних органів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 5.6. Облік і звітність з контрольно - ревізійної роботи

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 5

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 6. Державний аудит ефективності діяльності підприємств, організацій, закладів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 6.1. Сутність та правове регулювання аудиту ефективності

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 6.2. Мета, основні завдання та методи аудиту ефективності

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 6.3. Організація та проведення аудиту ефективності

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 6.4. Оформлення та реалізація результатів аудиту ефективності

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 6.5. Зарубіжний досвід аудиту ефективності діяльності бюджетних установ

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 6

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 7. Контроль за здійсненням операцій у бюджетних установах

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 7.1. Мета, об'єкти та порядок проведення перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 7.2. Контроль дотримання чинного законодавства при складанні та затвердженні кошторисів доходів і видатків

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Порядок складання проектів кошторисів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Порядок розгляду і затвердження кошторисів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 7.3. Порядок застосуванням фінансових санкцій за допущені посадовими особами бюджетні правопорушення

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Призупинення бюджетних асигнувань

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Зупинення операцій на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Зменшення асигнувань у разі нецільового використання бюджетних коштів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Процедура повернення коштів одержувачами бюджетних коштів у дохід відповідного бюджету

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Повернення коштів у разі нецільового використання коштів субвенції

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 7.4. Адміністративна відповідальність за допущені посадовими особами фінансові порушення

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Відповідальність за бюджетні правопорушення

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 7

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 8. Контроль за використанням коштів місцевих бюджетів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 8.1. Мета, планування та підготовка до перевірки

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 8.2. Контроль за формуванням коштів місцевих бюджетів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 8.3. Контроль за використанням коштів на реалізацію бюджетних програм

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 8.4. Оформлення та реалізація матеріалів перевірки

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 8

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 9. Податкова служба як орган державного фінансового контролю за діяльністю підприємства

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 9.1. Структура органів державної податкової служби та їх права

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 9.2. Види податкових перевірок і їх планування

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 9.3. Порядок застосування фінансових санкцій та стягнення податкової заборгованості

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 9.4. Оскарження рішень податкової адміністрації

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 9.5. Податкова міліція: функції, права, обов'язки

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 9

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 10. Контроль в системі державного казначейства

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 10.1. Основні завдання та контрольні функції державного казначейства

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 10.2. Права та обов'язки державного казначейства України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 10.3. Контроль за використанням коштів державного бюджету

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 10.4. Взаємодія органів Державного казначейства з органами державної контрольно - ревізійної служби та Державної митної служби України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 10

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 11. Контрольні функції Національного банку України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 11.1. Роль, значення і структура Національного банку України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 11.2. Функції та операції Національного банку України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 11.3. Контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 11.4. Перевірка правильності здійснення операцій з готівкою підприємствами, організаціями, закладами

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 11

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 12. Контроль ефективності використання коштів державного бюджету рахунковою палатою

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 12.1. Мета та основні завдання перевірок і ревізій

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 12.2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи Рахункової палати

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 12.3. Перевірка правомірності видання центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 12.4. Перевірка використання коштів Державного бюджету України та загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 12.5. Перевірка касового та фактичного виконання бюджету

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 12.6. Перевірка використання коштів Державного бюджету України підприємствами і установами

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 12.7. Перевірка використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 12.8. Перевірка використання коштів загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів та бюджетних позичок

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 12.9. Методичні прийоми та способи виявлення порушень і зловживань

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 12.10. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 12.11. Реалізація матеріалів перевірок і ревізій

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 12

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 13. Діяльність інших державних і недержавних органів у сфері фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 13.1. Митний контроль в Україні та його характеристика

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 13.2. Контрольна діяльність Антимонопольного комітету України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 13.3. Контрольні функції Фонду державного майна України і його регіональних представництв

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 13.4. Організація державного контролю за формуванням цін в Україні та якістю товарів, продукції (робіт, послуг)

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 13.5. Контрольні функції апарату Президента України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 13.6. Парламентський контроль за державними і місцевими фінансовими ресурсами

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 13.7. Застосування громадського контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 13.8. Контроль у сфері соціального страхування

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 13.9. Державний фінансовий контроль за цінними паперами і фондовим ринком

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю на ринку цінних паперів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Відносини Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними органами

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Порядок накладення штрафів за порушення юридичними особами правил діяльності на ринку цінних паперів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Кримінальна і майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Відповідальність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її посадових осіб

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 13

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 14. Внутрішній (Відомчий) фінансовий контроль у системі виконавчої влади

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 14.1. Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 14.2. Особливості організації внутрішнього фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 14.3. Особливості проведення внутрішнього фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 14.4. Узагальнення та систематизація результатів ревізій та перевірок

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 14

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 15. Правоохоронні органи та їх участь у заходах з державного фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 15.1. Роль і значення правоохоронних органів у здійсненні державного фінансового контролю

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 15.2. Економічна складова в діяльності Служби безпеки України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 15.3. Заходи спеціальних служб МВС у боротьбі зі злочинами у сфері економіки

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 15.4. Прокурорський нагляд за ефективністю державного фінансового контролю в Україні

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 15.5. Залучення працівників державної контрольно-ревізійної служби до процесуальних дій як свідків, експертів або спеціалістів

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 15

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Розділ 16. Узагальнення результатів контролю та формування контрольно-ревізійної інформації в ДКРС України

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 16.1. Вимоги до оформлення результатів ревізії ДКРС

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 16.2. Порядок розгляду матеріалів ревізії

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - 16.3. Реалізація результатів ревізії, контроль за їх виконанням та розгляд скарг на дії службових осіб

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Питання для обговорення та самоперевірки

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - Рекомендована література за розділом 16

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Державний фінансовий контроль - Гуцаленко Л. В. - ГЛОСАРІЙ