Фандрайзинг - Чернявська О. В

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - ВСТУП

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Тема 1. Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Визначення сутності фандрайзингу та основних його понять

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Основи фандрайзингу: принципи, завдання, напрямки діяльності

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 3. Донори та способи взаємодії з ними

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 4. Правила успішного та причини невдалого фандрайзингу

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Тема 2. Досвід та перспективи розвитку фандрайзингу

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Історія розвитку благодійності та фандрайзингу в Україні

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Зарубіжний досвід та місце фандрайзингу в країнах світу

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - США

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Ірландія

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Австралія

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Нова Зеландія

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Великобританія

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Росія

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 3. Використання та роль IT-технологій та PR-технологій в фандрайзингу

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 4. Перспективи розвитку фандрайзингу в Україні

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Тема 3. Фандрайзингова діяльність та форми її підтримки

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Нормативно-правові основи фандрайзингу

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Фандрайзинг як основа розвитку некомерційних та громадських організацій

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 3. Види ресурсів, додаткові джерела фінансування фандрайзингової діяльності та можливі форми підтримки

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 4. Інструменти фандрайзингу

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Тема 4. Фонди та гранти

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Визначення та класифікація фондів, основні особливості їх пошуку

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Сутність поняття "грант" та класифікація грантів. Грантодавчі установи

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 3. Інформаційні джерела на пошук грантів та особливості роботи з ними

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Тема 5. Планування фандрайзингової діяльності

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Основні етапи фандрайзингової діяльності. Модель планування фандрайзингу

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Визначення проблем і потреб проекту та шляхів їх розв'язання

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 3. Формулювання мети та завдань проекту

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 4. Визначення методів та етапів досягнення мети і завдань проекту, очікуваних результатів

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 5. Логічна схема проекту, план проекту та інструменти його оцінки

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Тема 6. Вибір стратегії та звернення

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Вироблення стратегії фандрайзингу

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Пошук джерел коштів, їх визначення, визначення їх потенціалу

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 3. Основні складові спонсорського пакету

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 4. Звернення до донора

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Тема 7. Бюджет та результат діяльності фандрайзингу

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Особливості складання бюджету проекту. Види звітності

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Основні розділи бюджету проекту

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Розділ "Оплата праці": заробітна плата й гонорари

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Розділ "Основні прямі витрати"

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 3. Розділ "Непрямі витрати"

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Результат фандрайзингової кампанії

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 3. Подяка та її види. Міроприємства направлені на подяку донору

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 4. Моніторинг та оцінювання

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Тема 8. Основні методики роботи фандрайзера

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 1. Менеджмент орієнтований на результат

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 2. Корпоративний фандрайзинг

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 3. Методики фінансової діяльності з державними установами та місцевого самоврядування

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 4. Приватні пожертви

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - 5. Методика роботи з бізнес-структурами

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Список рекомендованої літератури

 • Фандрайзинг - Чернявська О. В. - Термінологічний словник