Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 1. ВСТУП ДО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 1.1. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 1.2. Мета й основні завдання фінансового менеджменту

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 1.3. Організація фінансового менеджменту на підприємстві

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.1. Сутність, призначення і структура фінансових ресурсів

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.2. Склад і структура власного капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.3. Формування статутного капіталу акціонерного товариства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.4. Зобов'язання підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.5. Банківські кредити

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.6. Облігації підприємств

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.7. Інші форми фінансування

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 3. АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 3.1. Суть, призначення і структура активів

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 3.2. Основні засоби та інші необоротні активи

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 3.3. Нематеріальні активи

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 3.4. Знос і амортизація

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 3.5. Оборотні активи

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 4.1. Фінансово-господарська діяльність підприємства і прибуток як основний її фінансовий результат

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 4.2. Витрати підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 4.3. Собівартість продукції та аналіз беззбитковості

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 4.4. Оподаткування прибутку підприємств

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 4.5. Управління прибутком

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 5. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 5.1. Фінансова звітність підприємства, її зміст і призначення

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 5.2. Баланс підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 5.3. Звіт про фінансові результати

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 5.4. Рух грошових коштів на підприємстві

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 5.5. Звіт про рух грошових коштів

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 5.6. Звіт про власний капітал

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 5.7. Агрегована фінансова звітність, її призначення і використання

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 5.8. Методика складання Звіту про рух грошових коштів

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 6.1. Фінансовий аналіз у системі управління фінансами підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 6.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 6.3. Оцінка фінансової стійкості

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Коефіцієнти структури капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Коефіцієнти розміщення

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Коефіцієнти покриття

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 6.4. Оцінка ефективності

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 6.5. Аналіз рентабельності

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Коефіцієнти рентабельності виробничого процесу

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 6.6. Узагальнюючі оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 6.7. Особливості проведення фінансового аналізу

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 7. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 7.1. Ринкові процентні ставки

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 7.2. Фінансові ризики та їх оцінка

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 7.3. Механізм оцінки інвестицій

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 7.4. Оцінка фінансових активів

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 7.5. Оцінка облігацій

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 7.6. Оцінка акцій

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 8. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ВКЛАДЕННЯМИ

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 8.1. Фінансові інвестиції підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 8.2. Основні характеристики інвестиційного портфеля

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 8.3. Диверсифікація портфеля

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 8.4. Формування ефективного портфеля

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 8.5. Модель оцінки капітальних активів

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 9. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 9.1. Оцінка капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 9.2. Вартість капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 9.3. Визначення вартості позикового капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 9.4. Визначення вартості власного капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Вартість акціонерного капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Вартість джерела "нерозподілений прибуток"

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 9.5. Середньозважена та гранична вартість капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 9.6. Теорії структури капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 9.7. Управління фінансовими ресурсами підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 9.8. Дивідендна політика

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 10. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 10.1. Основні завдання управління оборотними активами

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 10.2. Управління товарно-матеріальними запасами

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 10.3. Управління дебіторською заборгованістю

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 10.4. Управління грошовими коштами

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 11. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯМИ

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 11.1. Капітальні вкладення підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 11.2. Основні параметри та показники інвестиційного проекту

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 11.3. Методи оцінки інвестиційних проектів

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 11.4. Порівняльний аналіз проектів

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 11.5. Вплив окремих чинників на процес прийняття рішень щодо інвестування коштів

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 12. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 12.1. Фінансове планування на підприємстві: зміст і завдання

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 12.2. Оперативне фінансове планування

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 12.3. Поточне фінансове планування

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 12.4. Стратегічне фінансове планування

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 12.5. Бюджетування в системі фінансового планування

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 12.6. Операційний бюджет підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 12.7. Бізнес-планування на підприємстві

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 12.8. Фінансовий план

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Практикум

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - ЛІТЕРАТУРА