Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 1. ВСТУП ДО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 1.1. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 1.2. Мета й основні завдання фінансового менеджменту

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 1.3. Організація фінансового менеджменту на підприємстві

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.1. Сутність, призначення і структура фінансових ресурсів

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.2. Склад і структура власного капіталу

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.3. Формування статутного капіталу акціонерного товариства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.4. Зобов'язання підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.5. Банківські кредити

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.6. Облігації підприємств

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 2.7. Інші форми фінансування

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 3. АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 3.1. Суть, призначення і структура активів

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 3.2. Основні засоби та інші необоротні активи

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 3.3. Нематеріальні активи

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 3.4. Знос і амортизація

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 3.5. Оборотні активи

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 4.1. Фінансово-господарська діяльність підприємства і прибуток як основний її фінансовий результат

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 4.2. Витрати підприємства

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 4.3. Собівартість продукції та аналіз беззбитковості

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 4.4. Оподаткування прибутку підприємств

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - 4.5. Управління прибутком

 • Фінансовий менеджмент - Шелудько В. М. - Розділ 5. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА