Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - ПЕРЕДМОВА

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - ЧАСТИНА I. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 1.1. Розвиток економічного аналізу та його місце у системі управління виробництвом

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Програма аналізу управлінського рішення

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 1.2. Роль аналізу для внутрішньовиробничого управління

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 1.3. Предмет, зміст і завдання аналізу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 1.4. Види економічного аналізу та їх роль в управлінні підприємством

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 1.5. Взаємозв'язок управлінського і фінансового аналізу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 1.6. Зв'язок економічного аналізу з іншими дисциплінами

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 1.7. Метод і прийоми економічного аналізу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 1.8. Етапи аналізу та його організація

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 1.9. Проектування організації економічного аналізу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 1.10. Інформаційна база аналізу. Вимоги до інформації

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Види інформації та її джерела

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Контроль за достовірністю інформації

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Обробка інформації

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Інформаційна база окремих видів економічного аналізу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 1.11. Використання евристичних методів під час аналізу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Експертні методи

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Психологічні методи

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 2. ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 2.1. Аналіз попиту і пропозиції на продукцію та послуги підприємства

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 2.2. Ринкова рівновага й аналіз її зміни

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 2.3. Аналіз еластичності попиту і пропозиції на продукцію та послуги підприємства

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 3. АНАЛІЗ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 3.1. Аналіз випуску продукції за асортиментом і складом

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 3.2. Аналіз впливу структурних зрушень на обсяг продукції

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 3.3. Аналіз ритмічності випуску продукції

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 3.4. Аналіз якості продукції

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 3.5. Аналіз збуту продукції, системи технічного обслуговування та ціноутворення

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 3.6. Аналіз рекламної роботи

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 3.7. Аналіз виконання договорів про поставку і реалізацію продукції

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 4. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Аналіз рівня технології виробництва

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Аналіз організаційного рівня виробництва

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Аналіз рівня управління

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 5. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 6. АНАЛІЗ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 6.1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 6.2. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами й ефективності їх використання

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 6.3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й ефективності їх використання

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 7. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 7.1. Аналіз соціальної структури та показники оцінки результатів розвитку підприємства

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 7.2. Аналіз умов праці та системи соціальних пільг і виплат

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 7.3. Оцінка ефективності планування соціального розвитку підприємства

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 8. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 8.1. Мета, етапи і зміст аналізу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 8.2. Виконання внутрішньовиробничого завдання і динаміка показників собівартості продукції

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 8.3. Аналіз загальних чинників зміни собівартості за статтями витрат

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 8.3.1. Прямі матеріальні витрати

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 8.3.2 Прямі трудові витрати

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 8.3.3 Комплексні статті собівартості

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 8.4. Аналіз собівартості одиниці виробу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 8.5. Аналіз резервів зниження собівартості

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 8.6. Аналіз собівартості продукції за стадіями життєвого циклу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИПУСКОМ ТА ЗБУТОМ ПРОДУКЦІЇ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 9.1. Основні напрями організації операційного аналізу собівартості, прибутку і рентабельності виробництва

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 9.2. Господарський розрахунок структурних підрозділів підприємств - основа впровадження операційного аналізу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 9.3. Операційний аналіз витрат, пов'язаних із випуском продукції

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 9.4. Операційний аналіз використання матеріалів, купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів у виробництві

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 9.5. Організація операційного аналізу виробітку та заробітної плати робітників, безпосередньо зайнятих на виробництві

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 9.6. Операційний аналіз збуту продукції

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 10. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ВИРУЧКИ І ПРИБУТКУ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 10.1. Графічне зображення аналізу беззбитковості

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 10.2. Алгебраїчне вирішення

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 10.3. Аналіз беззбитковості та маржинальний дохід на одиницю продукції

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 10.4. Вплив зміни цін на продукцію

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 10.5. Вплив зміни постійних витрат

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 10.6. Вплив змінних витрат

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - ЧАСТИНА 11. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 11. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 11.1. Аналіз структури капіталу, фінансової стійкості та платоспроможності

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 11.2. Структурний аналіз активів і пасивів підприємств

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 11.3. Аналіз структури активів

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 11.4. Аналіз структури пасивів

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 11.5. Аналіз фінансової стійкості

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 11.6. Аналіз платоспроможності й ліквідності

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 11.7. Аналіз кредитоспроможності підприємства

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 11.8. Аналіз забезпеченості запасів джерелами їх формування

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 11.9. Аналіз і прогнозування ринкової вартості власного капіталу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 11.10. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 11.11. Аналіз фінансового прогнозу (можливого банкрутства) підприємства

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 12. АНАЛІЗ ОБОРОТНОСТІ ОБІГОВИХ КОШТІВ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 12.1. Аналіз оборотності запасів товарно-матеріальних цінностей

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 12.2. Оперативний економічний аналіз виробничих запасів в умовах функціонування автоматизованих робочих місць

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 12.3. Перспективний аналіз виробничих запасів

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 12.4. Аналіз дебіторської заборгованості

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 12.5. Аналіз кредиторської заборгованості

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 12.6. Експрес-аналіз фінансового стану

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 13. АНАЛІЗ УТВОРЕННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 13.1. Аналіз фінансових результатів

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Значення, завдання і відбір інформації для аналізу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Загальне оцінювання динаміки показників прибутку

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 13.2. Аналіз впливу інфляції на фінансові результати

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 13.3. Аналіз розподілу прибутку

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 13.4. Аналіз використання підприємствами чистого прибутку

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 14. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ, ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ ПРИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 14.1. Операційний аналіз прибутку в складі маржинального доходу

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 14.2. Аналіз рентабельності продукції

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Прибуток на власний (акціонерний) капітал

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Прибуток на сумарний капітал

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 14.3. Аналіз грошових потоків

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Прогнозний аналіз грошового потоку

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 14.4. Аналіз платежів, здійснюваних під час торговельних операцій

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Платіж на відкритий рахунок

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Платіж проти документів

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 14.5. Аналіз фінансових операцій, що обмежують валютний ризик

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 14.6. Лізинг як форма поліпшення фінансового стану підприємств

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 15. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 15.1. Основні поняття інвестиційної діяльності підприємств і джерела фінансування

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 15.2. Інвестиційна діяльність у межах стратегічного розвитку підприємства

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 15.3. Аналіз динаміки, структури та джерел фінансування інвестицій

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 15.4. Аналіз ефективності інвестиційних проектів

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - Розділ 16. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 16.1. Міжнародні розрахунки і вдосконалення валютно-фінансових відносин у зовнішньоекономічній діяльності

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 16.2. Основні форми міжнародних розрахунків

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 16.3. Акредитивна й інкасова форми розрахунків

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 16.4. Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів. Валютні ризики

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 16.5. Шляхи вдосконалення валютно-фінансових відносин у зовнішньоекономічній діяльності

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 16.6. Аналіз якості виконання контрактних зобов'язань із закордонними партнерами

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 16.7. Контракти як інформаційна база для аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 16.8. Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 16.9. Аналіз накладних витрат щодо експорту й імпорту товарів

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - 16.10. Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - ДОДАТКИ

 • Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П. Я. - ЛІТЕРАТУРА