Психологія - Варій М. Й

 • Психологія - Варій М. Й. - ПЕРЕДМОВА

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 1.РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ

 • Психологія - Варій М. Й. - 1.1. Основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки

 • Психологія - Варій М. Й. - 1.2. Психологічні напрями, школи і концепції

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 2. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ І ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ

 • Психологія - Варій М. Й. - 2.1. Предмет і завдання сучасної психології

 • Психологія - Варій М. Й. - 2.2. Методи психології

 • Психологія - Варій М. Й. - 2.3. Галузі психології

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава З. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ

 • Психологія - Варій М. Й. - 3.1. Структура і функціонування центральної нервової системи людини

 • Психологія - Варій М. Й. - 3.2. Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 4.ОСОБИСТІСТЬ ТА її ПСИХІКА

 • Психологія - Варій М. Й. - 4.1. Людина як багато системне явище

 • Психологія - Варій М. Й. - 4.2. Сутність людської психіки і психічного

 • Психологія - Варій М. Й. - 4.3. Багаторівневісгь психіки

 • Психологія - Варій М. Й. - 4.4. Багатосистемність психіки

 • Психологія - Варій М. Й. - 4.5. Концепція психоенергетичної цілісності особистості

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 5. БІОПСИХІЧНА І МЕНТАЛЬНО-ПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Варій М. Й. - 5.1. Генетичні, вікові й статеві особливості особистості

 • Психологія - Варій М. Й. - 5.2. Темперамент

 • Психологія - Варій М. Й. - 5.3. Ментально-психічна підструктура особистості

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 6. ІНТРАІНДИВІДУАЛЬНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ: ВІДЧУТТЯ І СПРИЙНЯТТЯ

 • Психологія - Варій М. Й. - 6.1. Поняття інтраіндивідуальної підструктури особистості

 • Психологія - Варій М. Й. - 6.2. Відчуття

 • Психологія - Варій М. Й. - 6.3. Сприйняття

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 7.ПАМ'ЯТЬ

 • Психологія - Варій М. Й. - 7.1. Поняття пам'яті

 • Психологія - Варій М. Й. - 7.2. Процеси пам'яті

 • Психологія - Варій М. Й. - 7.3. Різновиди пам'яті

 • Психологія - Варій М. Й. - 7.4. Індивідуальні особливості пам'яті

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 8.МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ

 • Психологія - Варій М. Й. - 8.1. Поняття мислення

 • Психологія - Варій М. Й. - 8.2. Розумові дії та операції мислення

 • Психологія - Варій М. Й. - 8.3. Форми мислення та його різновиди

 • Психологія - Варій М. Й. - 8.4. Індивідуальні особливості мислення

 • Психологія - Варій М. Й. - 8.5. Мислення та інтелект

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 9. УЯВА

 • Психологія - Варій М. Й. - 9.1. Поняття уяви

 • Психологія - Варій М. Й. - 9.2. Види уяви

 • Психологія - Варій М. Й. - 9.3. Процеси уяви

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 10. УВАГА

 • Психологія - Варій М. Й. - 10.1 Поняття уваги

 • Психологія - Варій М. Й. - 10.2. Фізіологічне підгрунтя уваги

 • Психологія - Варій М. Й. - 10.3. Основні властивості та види уваги

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 11.ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ

 • Психологія - Варій М. Й. - 11.1. Розуміння емоцій та почуттів

 • Психологія - Варій М. Й. - 11.2. Характеристика різних видів емоційного реагування

 • Психологія - Варій М. Й. - 11.3. Функції емоцій у керуванні поведінкою та діяльністю

 • Психологія - Варій М. Й. - 11.4. Характеристика різних емоцій. Емоції очікування і прогнозування

 • Психологія - Варій М. Й. - 11.5. Фрустраційні емоції

 • Психологія - Варій М. Й. - 11.6. Комунікативні емоції

 • Психологія - Варій М. Й. - 11.7. Інтелектуальні емоції

 • Психологія - Варій М. Й. - 11.8. Характеристика різних почуттів

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 12. ВОЛЯ

 • Психологія - Варій М. Й. - 12.1. Поняття волі та її функції

 • Психологія - Варій М. Й. - 12.2. Типи критеріїв волі та локус контролю. Вольові дії

 • Психологія - Варій М. Й. - 12.3. Фази та ознаки вольових дій, їх стимулювання

 • Психологія - Варій М. Й. - 12.4. Вольові якості

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 13. ЗДІБНОСТІ

 • Психологія - Варій М. Й. - 13.1. Поняття здібностей та їхній розвиток

 • Психологія - Варій М. Й. - 13.2. Види здібностей

 • Психологія - Варій М. Й. - 13.3. Розвиток здібностей

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 14. СОЦІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ

 • Психологія - Варій М. Й. - 14.1. Досвід

 • Психологія - Варій М. Й. - 14.2. Характер

 • Психологія - Варій М. Й. - 14.3. Спрямованість

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 15. ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ "СВІДОМІСТЬ-САМОСВІДОМІСТЬ"

 • Психологія - Варій М. Й. - 15.1. Свідомість особистості

 • Психологія - Варій М. Й. - 15.2. Самосвідомість особистості

 • Психологія - Варій М. Й. - 15.3. "Я-концепція"

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 16. ПСИХІЧНІ СТАНИ

 • Психологія - Варій М. Й. - 16.1. Сутність психічних станів

 • Психологія - Варій М. Й. - 16.2. Класифікація психічних станів

 • Психологія - Варій М. Й. - 16.3. Особливості психічних станів

 • Психологія - Варій М. Й. - 16.4. Фізіологічні основи і зовнішні вияви психічних станів

 • Психологія - Варій М. Й. - 16.5. Психічні стани особистості в різних ситуаціях життєдіяльності

 • Психологія - Варій М. Й. - 16.6. Шляхи подолання страху

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 17. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Психологія - Варій М. Й. - 17.1. Поняття діяльності

 • Психологія - Варій М. Й. - 17.2. Психологічна структура діяльності

 • Психологія - Варій М. Й. - 17.3. Рухи і дії

 • Психологія - Варій М. Й. - 17.4. Знання, навички і вміння

 • Психологія - Варій М. Й. - 17.5. Основні види діяльності

 • Психологія - Варій М. Й. - Г лава 18.СОЦІАЛІЗАЦІЯ, ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА І ДЕПРИВАЦІЯ

 • Психологія - Варій М. Й. - 18.1. Соціалізація особистості

 • Психологія - Варій М. Й. - 18.2. Психологічні основи відхильної поведінки

 • Психологія - Варій М. Й. - 18.3. Депривація

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 19.СПІЛКУВАННЯ

 • Психологія - Варій М. Й. - 19.1. Поняття спілкування та його види

 • Психологія - Варій М. Й. - 19.2. Функції і труднощі спілкування

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 20.ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ГРУП

 • Психологія - Варій М. Й. - 20.1. Поняття соціальних круп, їхня класифікація

 • Психологія - Варій М. Й. - 20.2. Великі соціальні групи

 • Психологія - Варій М. Й. - 20.3. Малі соціальні групи

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 21.СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННИХ ГРУП

 • Психологія - Варій М. Й. - 21.1. Соціально-психологічне розуміння організованої злочинності

 • Психологія - Варій М. Й. - 21.2. Загальнокримінальна злочинність: соціально-психологічний аналіз

 • Психологія - Варій М. Й. - Глава 22. ПСИХОЛОГІЧНІ основи НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Психологія - Варій М. Й. - 22.1. Розуміння національної безпеки

 • Психологія - Варій М. Й. - 22.2. Психологічна підсистема системи національної безпеки