Управління персоналом - Балабанова Л. В

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Частина І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 1.1. Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 1.2. Управління персоналом як часткова функція менеджменту

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 1.3. Етапи історичного розвитку управління персоналом

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 2.1. Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 2.2. Структура і чисельність персоналу підприємства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 2.4. Компетентність працівника: сутність, види

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 3. ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 3.1. Колектив як соціальна група

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 3.2. Етапи створення і розвитку трудового колективу

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 3.3. Структура та ефективність роботи трудового колективу

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 3.4. Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 4. ЗГУРТОВАНІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 4.1. Згуртованість колективу: сутність, стадії

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 4.2. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 4.3. Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 5.1. Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств