Корпоративне управління - Мальська М. П

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Передмова

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1.1. Поняття та економічна природа корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1.2. Суб'єкти та об'єкти корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1.3. Типи корпоративних підприємств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1.4. Міжнародні стандарти корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1.5. Сучасні системи та моделі корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Англо-американська модель

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Німецька модель

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Японська модель

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1.6. Принципи корпоративного управління в Україні

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1. Мета господарського товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2. Права акціонерів

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3. Наглядова рада і виконавчий орган

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1. Наглядова рада

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2. Виконавчий орган

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 4. Лояльність та відповідальність

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 5. Розкриття інформації та прозорість

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 7. Заінтересовані особи

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 2. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК ОБ'ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2.1. Поняття та економічні риси господарських товариств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2.2. Порядок створення господарських товариств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2.3 Установчі документи господарських товариств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2.4. Засновники та учасники господарських товариств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2.5. Товариства з обмеженою відповідальністю

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Установчі документи

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Органи товариства з обмеженою відповідальністю

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Правове регулювання діяльності учасників ТзОВ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2.6. Товариства з додатковою відповідальністю

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 3. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.1. Характерні риси акціонерних товариств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.2. Типи акціонерних товариств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.3. Створення та заснування акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.4. Статут акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.5. Права та обов'язки акціонерів товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.6. Виділ та припинення акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.7. Ліквідація акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ КАПІТАЛОМ ТА ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 4.1. Сутність корпоративної власності

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 4.2. Економічна роль статутного капіталу

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 4.3. Формування капіталу підприємств корпоративного типу

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 4.4. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 4.5. Вплив відносин власності на рівень контролю над товариством

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОБОТИ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 5.1. Загальні збори акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Порядок проведення загальних зборів

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 5.2. Наглядова рада акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 5.3. Виконавчий орган акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 5.4. Ревізійна комісія акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 6. ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 6.1. Побудова системи внутрішньокорпоративного управління

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 6.2. Відносини учасників товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 6.3. Значний правочин та правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 6.4. Основні положення щодо формування організаційних структур

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 6.5. Система корпоративного контролю

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 6.6. Корпоративна культура

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 7. ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 7.1. Внутрішньокорпоративне регулювання руху акціонерного капіталу

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Положення про цінні папери

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Фонди акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 7.2. Управління працею в корпорації

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Положення про персонал

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Внутрішній трудовий розпорядок

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 7.3. Стимулювання персоналу корпорації

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 7.4. Виплата дивідендів в акціонерному товаристві

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 7.5. Договірна робота в корпорації

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ЇХ РОЛЬ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 8.1. Цінні папери та їх класифікація

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 8.2. Акції, їх види та властивості

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 8.3. Облігації та їх види

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Облігації підприємств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Облігації місцевих позик

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Державні облігації України

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 8.4. Інші цінні папери, що найчастіше використовуються в корпоративному секторі України

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 8.5. Емісія цінних паперів

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 9. ФОНДОВИЙ РИНОК

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 9.1. Суть фондового ринку та його учасники

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 9.2. Професійна діяльність на фондовому ринку

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 9.3. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 9.4. Фондова біржа та порядок її роботи

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Допуск до торгів на фондовій біржі

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Порядок організації та проведення біржових торгів

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Порядок котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Контроль за дотриманням Правил фондової біржі

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Порядок розкриття інформації про діяльність фондової біржі

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 10. ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 10.1. Поняття та особливості функціонування інститутів спільного інвестування

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 10.2. Типи та види інститутів спільного інвестування

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 10.3. Корпоративний інвестиційний фонд

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Діяльність корпоративного інвестиційного фонду

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Акції корпоративного інвестиційного фонду

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Органи корпоративного інвестиційного фонду

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду в разі його ліквідації

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 10.4. Пайовий інвестиційний фонд

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Участь у пайовому інвестиційному фонді та наглядова рада

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Заміна компанії з управління активами та ліквідація пайового інвестиційного фонду

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Розподіл активів пайового інвестиційного фонду в разі його ліквідації

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 10.5. Особливості венчурних інвестиційних фондів

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 10.6. Управління активами інститутів спільного інвестування

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 10.7. Зберігання активів та облік прав власності на цінні папери інститутів спільного інвестування

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 10.8. Порядок та обсяг розкриття інформації інститутів спільного інвестування

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 11. НАЦІОНАЛЬНА ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 11.1. Сутність та структура Національної депозитарної системи

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 11.2. Учасники Національної депозитарної системи

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 11.3. Правове регулювання депозитарної діяльності

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 11.4. Порядок переходу права власності на корпоративні права

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 12.1. Органи державного регулювання корпоративного сектору

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 12.2. Державне регулювання ринку цінних паперів

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 12.3. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 12.4. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 12.5. Антимонопольна діяльність в корпоративному секторі

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 12.6. Управління державним корпоративним сектором та корпоративними правами держави

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Суб'єкти управління державними підприємствами і корпоративними правами

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Уповноважені органи управління та уповноважені особи в структурі управління державними корпоративними правами

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Особливості управління та обмеження щодо розпорядження корпоративними правами держави

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 13. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 13.1. Роль та значення розкриття інформації в акціонерному товаристві

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 13.2. Зберігання документів акціонерного товариства та інформація про товариство

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 13.3. Принципи розкриття інформації про акціонерні товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 13.4. Порядок розкриття інформації на фондовому ринку

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 13.5. Захист інформації про акціонерне товариство