Корпоративне управління - Мальська М. П

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Передмова

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1.1. Поняття та економічна природа корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1.2. Суб'єкти та об'єкти корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1.3. Типи корпоративних підприємств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1.4. Міжнародні стандарти корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1.5. Сучасні системи та моделі корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Англо-американська модель

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Німецька модель

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Японська модель

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1.6. Принципи корпоративного управління в Україні

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1. Мета господарського товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2. Права акціонерів

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3. Наглядова рада і виконавчий орган

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 1. Наглядова рада

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2. Виконавчий орган

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 4. Лояльність та відповідальність

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 5. Розкриття інформації та прозорість

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 7. Заінтересовані особи

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 2. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК ОБ'ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2.1. Поняття та економічні риси господарських товариств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2.2. Порядок створення господарських товариств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2.3 Установчі документи господарських товариств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2.4. Засновники та учасники господарських товариств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2.5. Товариства з обмеженою відповідальністю

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Установчі документи

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Органи товариства з обмеженою відповідальністю

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - Правове регулювання діяльності учасників ТзОВ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 2.6. Товариства з додатковою відповідальністю

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 3. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.1. Характерні риси акціонерних товариств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.2. Типи акціонерних товариств

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.3. Створення та заснування акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.4. Статут акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.5. Права та обов'язки акціонерів товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.6. Виділ та припинення акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 3.7. Ліквідація акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ КАПІТАЛОМ ТА ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 4.1. Сутність корпоративної власності

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 4.2. Економічна роль статутного капіталу

 • Корпоративне управління - Мальська М. П. - 4.3. Формування капіталу підприємств корпоративного типу