Реклама - Джефкінс Ф

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ПЕРЕДМОВА

 • Реклама - Джефкінс Ф. - РЕКЛАМА ТА ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ІЗ ІСТОРІЇ РЕКЛАМИ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 2. Ранні форми

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 3. Наслідки розвитку міст

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 4. Реклама і сучасний світ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 5. Реклама на Півночі та Півдні

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ВИЗНАЧЕННЯ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 6. Маркетинг

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 7. Аналіз

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 8. Реклама

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 9. Аналіз

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ВИТРАТИ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 10. Хто платить за рекламу?

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 11. Витрати на рекламу в цифрах

 • Реклама - Джефкінс Ф. - РЕКЛАМА І СТРУКТУРА МАРКЕТИНГУ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 12. Структура маркетингу (marketing mіх)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 13. Визначення

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 14. "Чотири П"

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 15. Логічна структура маркетингу

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 16. Сфера дії реклами продукту

 • Реклама - Джефкінс Ф. - РЕКЛАМА ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 17. Комунікативний аспект маркетингу

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 18. Ще одне визначення

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 19. Ефективні комунікативні технології

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 20. Формула "VIPS"

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 21. Простота як чеснота

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 22. Зміна ставлення

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 23. Спонукання до дії

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 24. Комунікативні бар'єри

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 25. Приклади неправильного розуміння

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 26. Слова і зображення

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 27. Проблеми реклами в пресі

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 28. Професіоналізм у рекламі

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 29. Суть рекламної справи

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 30. Значущість ідей

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 31. Це визначення слід запам'ятати

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 32. Зміни та нововведення

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 2. ВІДДІЛ РЕКЛАМИ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 1. Організація

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 2. Менеджер з реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 3. Інші назви

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 4. Основні та допоміжні засоби реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 5. Вибір агентства

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 6. Що треба знати про агентство

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 7. Як працювати з агентством

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 8. Нагляд за агентством

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 9. Результати діяльності

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 10. Обов'язки відділу реклами у сфері застосування допоміжних засобів реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 11. Необхідні навики

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 3. ТИПИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 1. Світ реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 2. Типи реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - МАСОВА РЕКЛАМА, АБО РЕКЛАМА НА МАСОВОГО СПОЖИВАЧА

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 3. Типи товарів широкого вжитку

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 4. Товари безпосереднього вжитку

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 5. Товари тривалого вжитку

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 6. Послуги

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 7. Суспільні групи

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 8. Засоби масової реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ІНДУСТРІАЛЬНА РЕКЛАМА

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 9. Завдання

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 10. Засоби індустріальної реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 11. Особливості

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ТОРГОВЕЛЬНА РЕКЛАМА

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 12. Визначення

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 13. Завдання

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 14. Засоби торговельної реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 15. Особливості

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 16. Продаж {selling-in) і розпродаж (selling-out)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - РОЗДРІБНА РЕКЛАМА

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 17. Вступ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 18. Завдання

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 19. Засоби роздрібної реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 20. Особливості

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 21. Допоміжна реклама

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 23. Завдання

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 24. Види фінансової реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 25. Засоби фінансової реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 26. Особливості

 • Реклама - Джефкінс Ф. - КАДРОВА РЕКЛАМА

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 27. Вступ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 28. Різновиди

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 29. Засоби кадрової реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 30. Особливості

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 4. РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 1. Обслуговування клієнта

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 2. Історія

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 3. Сучасні агентства

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 4. Розташування

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 5. Зв'язки з громадськістю

 • Реклама - Джефкінс Ф. - РОЛЬ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 6. Агент діє як принципал

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 7. Позиція посередника

 • Реклама - Джефкінс Ф. - СИСТЕМА ОФІЦІЙНОГО ВИЗНАННЯ ТА КОМІСІЙНИХ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 8. Офіційне визнання

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 9. Постанова Комісії з питань чесної конкуренції в торгівлі {Office of Fair trading)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 10. Наслідки постанови

 • Реклама - Джефкінс Ф. - АГЕНТСТВА, ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 11. Агентства повного циклу

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 12. Агентства неповного циклу

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 13. Агентства індустріальної реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - НЕЗАЛЕЖНІ МЕДІА-АГЕНТСТВА

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 14. Розвиток незалежних медіа-агентств

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 15. Причини успіху незалежних медіа-агентств

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 16. Розподіл пріоритетів у придбанні рекламних площ і часу

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 17. Винагородження

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 18. Відносини з творчими агентствами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - АГЕНТСТВА "А LA CARTE"

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 19. Розвиток

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 20. Творчі агентства

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 21. Агентства, залучені до розвитку нового продукту

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 22. Агентства контактної реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 23. "Заохочувальні агентства" та "доми подарунків" {premium houses)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 24. Агентства стимулювання збуту

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 25. Спонсорські агентства

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ПРАЦІВНИКИ АГЕНТСТВА

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 26. Спеціалізація працівників агентства

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 27. Роль менеджера з реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 28. Директор, що відповідає за роботу з клієнтами (account-director)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 29. Клієнти-конкуренти

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 30. Співробітник агентства, який безпосередньо працює з клієнтами (account executive)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 31. Протокол зустрічі з клієнтом (contact report)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 32. Менеджер з маркетингу

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 33. Внесок у рекламну кампанію

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 34. Обмеженість концепції "чотири П"

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 35. Аспекти маркетингу

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 36. Медіа-планувальник

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 37. Медіа-статистика

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 38. Ціни засобів масової інформації

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 39. Медіа-план

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 40. Співробітник агентства, який відповідає за придбання рекламних площ і часу (media buyer)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 41. Копірайтер

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 42. Арт-директор

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 43. Дизайнер-художник

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 44. Дизайнер макетів (layout artist)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 45. Спеціаліст зі шрифтів

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 46. Телевізійний продюсер

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 47. Менеджер виробничого процесу

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ПРОФЕСІЙНА МОВА РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 48. Специфічні терміни

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 49. Планова рада (plans board)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 50. Рада критиків (review board)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 51. Презентація

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 52. Англійське слово "copy"

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 53. Виставлені рахунки (billings)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 54. "Довідка" (voucher)

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 55. Media

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ РЕКЛАМИ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ВСТУП ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 1. Розмаїття рекламних засобів і зміни у цій сфері

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 2. Основні та допоміжні засоби реклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 3. Головні (primary) та другорядні (secondary) рекламні засоби

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ПРЕСА

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 4. Значення преси

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 5. Преса за межами Британії

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 6. Показники преси

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 7. Категорії преси

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 8. Методи розповсюдження

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 9. Переваги преси

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 10. Недоліки преси

 • Реклама - Джефкінс Ф. - РАДІО

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 11. Розвиток радіореклами в Британії

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 12. Значення радіореклами за межами Британії

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 13. Особливості британського радіо

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 14. Негативне ставлення до радіореклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 15. Незалежні радіостанції Сполученого Королівства

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 16. Цифрове радіо

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 17. Купівля рекламного часу в ефірі

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ТЕЛЕБАЧЕННЯ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 18. Телевізійна реклама в Британії

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 19. Що саме рекламує телебачення?

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 20. Переваги телебачення

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 21. Недоліки комерційного телебачення

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 22. Регіональні телевізійні компанії

 • Реклама - Джефкінс Ф. - АЛЬТЕРНАТИВНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 23. Вступ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 24. Наслідки для рекламної справи

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 25. Кабельне телебачення

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 26. Цифрове телебачення

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 27. Супутникове телебачення

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 28. Відеомагнітофони

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 29. Відеоігри

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 30. Домашні комп'ютери

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 31. Відеотекст

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 32. Реклама на відео

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 33. Відео у сфері зв'язків з громадськістю

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 34. Навчальні програми

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 35. Країни, що розвиваються

 • Реклама - Джефкінс Ф. - КІНО

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 36. Вступ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 37. Переваги кінотеатру

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 38. Недоліки

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 39. Характерні особливості кіноаудиторії

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 40. Спеціальні послуги в галузі кінореклами

 • Реклама - Джефкінс Ф. - ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА ТА РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТІ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 41. Вступ

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 42. Різниця між зовнішньою рекламою та рекламою на транспорті

 • Реклама - Джефкінс Ф. - 43. Значення зовнішньої реклами

 • 1 2 3 4