Правознавство - Олійник А. Ю

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - ПЕРЕДМОВА

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - ВВЕДЕННЯ В ЮРИДИЧНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - РОЗДІЛ I. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава І. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна. Виникнення держави і права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Поняття, предмет і методи теорії держави і права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Функції теорії держави і права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Місце теорії держави і права в системі правових наук

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Розвиток науки теорії держави і права в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Основні закономірності виникнення держави і права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Різноманітні теорії виникнення держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Риси, що відрізняють державну організацію від організації влади первісного суспільства

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Характерні ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 10. Роль державні права в організації суспільства і здійсненні політичної влади

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава II. Історія розвитку держави і права в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Предмет, методи і завдання історії держави і права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Держава і право на території Північного Причорномор'я І Приазов'я

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Держава І право Київської Русі

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Держава і право в період входження українських земель до різних європейських держав

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Держава і право козацької доби і гетьманщини в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Державно-правовий лад українських земель у складі Російської імперії

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Держава і право на території Західної України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Держава і право Української Народної Республіки (УНР)

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Держава і право Української Радянської Соціалістичної Республіки

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 10. Держава і право в незалежній Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава III. Основи теорії держави. Громадянське суспільство та правова держава

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Основні сучасні концепції держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Поняття та ознаки держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Поняття та види функцій держави, форми та методи їх здійснення

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Поняття та елементи форми держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Поняття механізму держави. Державний апарат та його місце в механізмі держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Державні органи України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Ідеї розвитку концепції громадянського суспільства і правової держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Основні напрями формування громадянського суспільства і правової держави в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава IV. Основи теорії права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Система соціальних норм та місце І роль права в цій системі

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Поняття права та його ознаки

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Функції і принципи права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Поняття системи права як внутрішньої його організації

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Правотворення як процес самоорганізації права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Реалізація норм права: загальна характеристика

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Правові відносини

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава V. Основи правової поведінки та юридичної відповідальності

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Правове мислення та його значення для правової поведінки

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Поняття правової поведінки

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Правомірна поведінка

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Правопорушення: поняття, причини і види

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Склад правопорушення та його ознаки

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Поняття і ознаки юридичної відповідальності

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Принципи, види, функцій та мета юридичної відповідальності

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та звільнення від неї

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава VI. Основи законності, правопорядку, суспільного порядку, дисципліни, правосвідомості, правової культури та правового виховання. Правове регулювання та його механізм

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Поняття і принципи законності

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Поняття і ознаки правопорядку, суспільного І громадського порядку та дисципліни

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Гарантії законності, правопорядку та суспільного порядку

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Поняття і види правосвідомості та правової культури

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Форми правового виховання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Самовиховання як важлива форма правового виховання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Поняття, предмет, метод, типи та види правового регулювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 10. Ефективність правового регулювання суспільних відносин

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава VII. Основи конституційного права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Конституційне право як провідна галузь національного права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Конституція України та її розвиток

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Загальні засади демократичного конституційного ладу України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Громадянство України як один з інститутів конституційного права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гаранти їх дотримання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Народовладдя в Україні та форми його здійснення

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Види референдумів

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 10. Виборче право та виборча система в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - §11. Загальна характеристика системи органів державної влади

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 11.1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 11.2. Президент України - глава держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 11.3. Кабінет Міністрів України - Уряд України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 11.4. Центральні та місцеві органи виконавчої влади

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 11.5. Прокуратура України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 11.6. Судова влада в Україні: загальна характеристика

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 12. Територіальний устрій України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 13. Автономна Республіка Крим

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 14. Внесення змін і введення в дію Конституції України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава VIII. Основи муніципального права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Поняття муніципального права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Поняття І ознаки місцевого самоврядування

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Система, органи І посадові особи місцевого самоврядування

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядуванні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Порядок формування, організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - §7. Гарантії місцевого самоврядування

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Києві

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Особливості правового статусу місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава IX. Основи трудового права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Предмет і система трудового права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Джерела трудового права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Основні принципи трудового права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Суб'єкти трудового права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Трудові правовідносини

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Колективні договори та угоди

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Правова організація працевлаштування

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Трудовий договір: поняття, умови укладення, форма, строк і види трудового договору

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Робочий час

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 10. Час відпочинку

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 11. Правове регулювання оплати праці

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 12. Трудова дисципліна

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 13. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 14. Правове забезпечення охорони праці

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 15. Трудові спори

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 16. Соціальне забезпечення: поняття та види пенсій та допомог

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава X. Основи екологічного права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Екологічне право України: поняття, предмет, система

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Законодавство про охорону навколишнього природного середовища: загальна характеристика

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Екологічні права та обов'язки громадян

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Права та обов'язки природокористувачів

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Складові природно-заповідного фонду

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Правові засоби охорони атмосферного повітря І тваринного світу

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Правова охорона водних ресурсів

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Порядок використання та охорони надр

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава XI. Основи земельного права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Загальна характеристика земельного права. Поняття, відносини та предмет правового регулювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Види земель та їх правовий статус

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Права та форми власності на землю

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Набуття і реалізація права на землю

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Приватизація землі

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Гарантії прав на землю

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Охорона земель

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Управління в галузі використання і охорони земель

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Відповідальність за порушення земельного законодавства

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава XII. Основи цивільного і цивільного процесуального права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Цивільне право України як галузь права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Цивільне законодавство

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Цивільні правовідносини

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Об'єкти цивільних прав

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Правочини

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Представництво

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Строки та терміни. Позовна давність

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 10. Загальні положення про право власності та інші речові права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - §11. Загальні засади права інтелектуальної власності

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 12. Загальні положення про зобов'язання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 13. Загальні положення про договір

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 14. Окремі види договірних зобов'язань

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.1. Договори купівлі-продажу

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.2. Договір дарування

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.3. Договір ренти

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.4. Договір довічного утримання (догляду)

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.5. Договори найму (оренди)

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.6. Договір позички

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.7. Договори підряду

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.8. Загальні положення щодо договорів про надання послуг

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.9. Договори про надання послуг у сфері перевезень

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.10. Договори зберігання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.11. Договір страхування

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.12. Договір доручення

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.13. Договір комісії

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.14. Договір управління майном

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.15. Договори фінансової спрямованості

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.16. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 14.17. Договори про спільну діяльність

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 15. Недоговірні зобов'язання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 16. Спадкове право

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 16.1. Загальні положення про спадкування

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 16.2. Спадкування за заповітом

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 16.3. Спадкування за законом

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 16.4. Здійснення права на спадкування

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 17. Загальні засади цивільного процесуального права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 17.1. Поняття, предмет і система цивільного процесуального права України. Цивільне процесуальне законодавство

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 17.2. Поняття, види і стадії цивільного судочинства

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 17.3. Цивільні процесуальні правовідносини

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава XIII. Основи господарського і господарського процесуального права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Господарське право України як галузь права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Господарські правовідносини

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Суб'єкти господарювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 3.1. Загальні положення про суб'єктів господарювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 3.2. Підприємство як організаційна форма господарювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 3.2.1. Державні та комунальні унітарні підприємства

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 3.2.2. Господарські товариства

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 3.2.3. Підприємства колективної власності

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 3.2.4. Приватні підприємства та інші види підприємств

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 3.2.5. Об'єднання підприємств

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 3.3. Громадяни у сфері господарювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 3.4. Особливості статусу благодійних організацій у Сфері господарювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Майнова основа господарювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Господарські зобов'язання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Спеціальні режими господарювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава XIV. Основи житлового права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Житлове право України: поняття та предмет правового регулювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 1.1. Поняття житлового права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 1.2. Житлове законодавство України: загальна характеристика. Житловий кодекс України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 1.3. Житловий фонд України та його види

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Право громадян на житло і форми його реалізації

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Порядок надання житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - §4. Приватизація Державного житлового фонду

 • 1 2