Правознавство - Олійник А. Ю

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - ПЕРЕДМОВА

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - ВВЕДЕННЯ В ЮРИДИЧНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - РОЗДІЛ I. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава І. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна. Виникнення держави і права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Поняття, предмет і методи теорії держави і права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Функції теорії держави і права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Місце теорії держави і права в системі правових наук

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Розвиток науки теорії держави і права в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Основні закономірності виникнення держави і права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Різноманітні теорії виникнення держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Риси, що відрізняють державну організацію від організації влади первісного суспільства

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Характерні ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 10. Роль державні права в організації суспільства і здійсненні політичної влади

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава II. Історія розвитку держави і права в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Предмет, методи і завдання історії держави і права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Держава і право на території Північного Причорномор'я І Приазов'я

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Держава І право Київської Русі

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Держава і право в період входження українських земель до різних європейських держав

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Держава і право козацької доби і гетьманщини в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Державно-правовий лад українських земель у складі Російської імперії

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Держава і право на території Західної України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Держава і право Української Народної Республіки (УНР)

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Держава і право Української Радянської Соціалістичної Республіки

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 10. Держава і право в незалежній Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава III. Основи теорії держави. Громадянське суспільство та правова держава

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Основні сучасні концепції держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Поняття та ознаки держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Поняття та види функцій держави, форми та методи їх здійснення

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Поняття та елементи форми держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Поняття механізму держави. Державний апарат та його місце в механізмі держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Державні органи України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Ідеї розвитку концепції громадянського суспільства і правової держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Основні напрями формування громадянського суспільства і правової держави в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава IV. Основи теорії права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Система соціальних норм та місце І роль права в цій системі

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Поняття права та його ознаки

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Функції і принципи права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Поняття системи права як внутрішньої його організації

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Правотворення як процес самоорганізації права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Реалізація норм права: загальна характеристика

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Правові відносини

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава V. Основи правової поведінки та юридичної відповідальності

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Правове мислення та його значення для правової поведінки

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Поняття правової поведінки

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Правомірна поведінка

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Правопорушення: поняття, причини і види

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Склад правопорушення та його ознаки

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Поняття і ознаки юридичної відповідальності

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Принципи, види, функцій та мета юридичної відповідальності

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та звільнення від неї

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава VI. Основи законності, правопорядку, суспільного порядку, дисципліни, правосвідомості, правової культури та правового виховання. Правове регулювання та його механізм

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Поняття і принципи законності

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Поняття і ознаки правопорядку, суспільного І громадського порядку та дисципліни

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Гарантії законності, правопорядку та суспільного порядку

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Поняття і види правосвідомості та правової культури

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Форми правового виховання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Самовиховання як важлива форма правового виховання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Поняття, предмет, метод, типи та види правового регулювання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 10. Ефективність правового регулювання суспільних відносин

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - Глава VII. Основи конституційного права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 1. Конституційне право як провідна галузь національного права України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 2. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 3. Конституція України та її розвиток

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 4. Загальні засади демократичного конституційного ладу України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 5. Громадянство України як один з інститутів конституційного права

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 6. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 7. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гаранти їх дотримання

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 8. Народовладдя в Україні та форми його здійснення

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 9. Види референдумів

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 10. Виборче право та виборча система в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - §11. Загальна характеристика системи органів державної влади

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 11.1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 11.2. Президент України - глава держави

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 11.3. Кабінет Міністрів України - Уряд України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 11.4. Центральні та місцеві органи виконавчої влади

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 11.5. Прокуратура України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - 11.6. Судова влада в Україні: загальна характеристика

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 12. Територіальний устрій України

 • Правознавство - Олійник А. Ю. - § 13. Автономна Республіка Крим

 • 1