Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Передмова

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Розділ 1. Світова валютна система та принципи її функціонування

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 1. Валюта та валютні курси

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 1.1. Сутність валюти та валютного курсу

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 1.2. Розрахункові види валютних курсів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 1.3. Крос-курс та тристоронній арбітраж

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 1.4. Види валютних курсів залежно від ступеня гнучкості

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Режим валютного курсу в Україні

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 1.5. Попит та пропозиція на іноземну валюту

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 1.6. Залежність цін від зміни валютного курсу

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 1.7. Чинники, що впливають на валютний курс

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 1.8. Прогнозування валютного курсу

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 2.Валютні відносини та платіжний баланс

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 2.1. Сутність валютних відносин та валютної політики

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 2.2. Міжнародні розрахунки

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 2.3. Платіжний баланс та його структура

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Статті рахунка поточних операцій

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Статті рахунка операцій з капіталом і фінансовими інструментами

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 2.4. Балансування статей платіжного балансу

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 2.5. Конвертованість національної валюти

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 3. Еволюція світової валютної системи

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 3.1. Золотий та золотодевізний стандарт

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 3.2. Бреттон-Вудська валютна система

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 3.3. Ямайська валютна система

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Розділ 2. Світова фінансова система

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 4. Характеристика світової фінансової системи

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 4.1. Міжнародні фінансові потоки

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 4.2. Світовий фінансовий ринок

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 4.3. Розвиток світової фінансової системи в сучасних умовах

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 5. Світові фінансові центри

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 5.1. Головні світові фінансові центри

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 5.2. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Суть і основні риси офшорних зон

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Класифікація офшорних центрів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Способи використання офшорних центрів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Трансферт прибутку за допомогою заниження чи завищення цін

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Ротаційна компанія як специфічний вид використання офшорних центрів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Зміна місця проживання

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Розділ 3. Міжнародні фінансові ринки

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 6. Міжнародний валютний ринок

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 6.1. Сутність міжнародного валютного ринку

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 6.2. Угоди на міжнародному валютному ринку

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Валютні операції на умовах спот

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Валютні форвардні операції

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Валютні опціони

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Спекулятивні валютні операції

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Арбітражні операції

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 6.3. Урядове втручання в діяльність валютних ринків

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 6.4. Ринок євровалют

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 7. Міжнародний кредитний ринок

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 7.1. Сутність міжнародного кредитного ринку

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 7.2. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 7.3. Ринок єврокредитів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 7.4. Міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 8. Міжнародний ринок цінних паперів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 8.1. Сутність фондового ринку та ринку цінних паперів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Інвестиційний капітал

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Постачальники та споживачі інвестиційного капіталу

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Посередники на ринку цінних паперів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Ризик інвестування

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 8.2. Етапи й тенденції розвитку світового фондового ринку

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 8.3. Класифікація цінних паперів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 8.4. Міжнародний ринок титулів власності

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Міжнародний ринок акцій

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Ринок депозитарних розписок

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 8.5. Міжнародний ринок облігацій

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 8.6. Міжнародний ринок фінансових деривативів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 8.7. Первинний та вторинний ринки цінних паперів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Первинний ринок цінних паперів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Вторинний ринок цінних паперів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - А. Принципи формування портфеля акцій інвестора

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Б. Принципи, що визначають стратегію поведінки інвестора у випадку продажу своїх акцій

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Основні показники діяльності ринку цінних паперів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Визначення ринкової вартості акції

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Визначення вартості облігації

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Розділ 4. Оподаткування в системі міжнародних відносин

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 9.Особливості міжнародного оподаткування

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 9.1. Загальні риси та специфіка оподаткування в окремих країнах світу

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Гармонізація податкових систем у світовій економіці

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Оподаткування в промислово розвинутих країнах

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Податки в транзитивних економічних системах

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 9.2. Міжнародне подвійне оподаткування

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент мінімізації податків

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - "Шопінг податкових угод" (tax treaty shopping)

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 10. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 10.1. Втеча від податків та ухилення від них

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 10.2. Основні методи, які обмежують операції через офшорні центри

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Заходи, прийняті в міжнародному масштабі

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Внутрішньодержавне антиофшорне регулювання

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 11. Відмивання "брудних" грошей

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 11.1. Поняття "брудні гроші". Відмивання "брудних" грошей як процес

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Визначення поняття "відмивання "брудних" грошей"

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Організація процедури відмивання "брудних" грошей

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Стадії процесу відмивання "брудних" грошей

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Способи відмивання "брудних" грошей

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - А. Особливості відмивання грошей на стадії розміщення

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Б. Способи відмивання грошей на стадії маскування

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - В. Способи відмивання грошей у стадії інтеграції

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 11.2. Розпізнавання операцій, пов'язаних з відмиванням "брудних" грошей

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Збирання і накопичення інформації

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Оброблення даних

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Моніторинг

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Завершення розпізнавання

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 11.3. Основні шляхи і методи протидії відмиванню "брудних" грошей

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням "брудних" грошей: становлення нормативно-правових основ

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Практичні заходи, які здійснюються в міжнародному масштабі

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Функції і діяльність ФАТФ

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Проблеми боротьби з організованою злочинністю і відмиванням "брудних" грошей в офшорних центрах

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Розділ 5. Міжнародний фінансовий менеджмент

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 12. Сутність міжнародного фінансового менеджменту

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 12.1. Поняття та його основні функції про міжнародний фінансовий менеджмент

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 12.2. Специфіка зовнішнього середовища прийняття фінансових рішень

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 13. Загальні напрями міжнародного фінансового менеджменту

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 13.1. Капітальне бюджетування

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 13.2. Управління портфелем зарубіжних цінних паперів

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 13.3. Чинна капітальна політика

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 13.4. Транснаціональне фінансування

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 13.5. Фінансування міжнародної торгівлі

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 13.6. Дивідендна політика корпорації

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 13.7. Управління ризиком

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Управління валютним ризиком

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Ризики в разі прийняття рішень про ПІІ

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Управління політичним ризиком

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Розділ 6. Регулювання міжнародної макроекономіки

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 14. Регулювання валютно-кредитної політики країн

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 14.1. Міжнародний валютний фонд

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 14.2. Міжнародний банк реконструкції та розвитку

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 14.3. Банк міжнародних розрахунків

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Глава 15. Регулювання зовнішньої заборгованості країн

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 15.1. Діяльність Паризького клубу

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - 15.2. Діяльність Лондонського клубу

 • Міжнародна макроекономіка - Козак Ю. Г. - Бібіліографія