Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - ПЕРЕДМОВА

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - Розділ 1. Туристичне підприємство у народногосподарському комплексі

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 1.1. Передумови створення й розвиток туристичних підприємств

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 1.2. Суть, ознаки і функції туристичних підприємств

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 1.3. Типологія туристичних підприємств

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 1.4. Суспільно-психологічні детермінанти управління

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - Розділ 2. Сутність основних функцій менеджменту туристичного підприємства

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 2.1. Специфіка процесу управління туристичним підприємством

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 2.2. Планування діяльності

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 2.3. Організаційна функція у менеджменті туризму

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 2.4. Мотивація як функція менеджменту

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 2.4.1. Розвиток теорій мотивації працівників

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - Модель відносин взаємодії

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - Модель людських ресурсів

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 2.4.2. Сучасні теорії мотивації працівників

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 2.4.3. Теорія зміцнення мотивації

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 2.4.4. Практичні аспекти мотивації

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 2.5. Контроль діяльності

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 2.6. Прийняття рішення

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - Розділ 3. Оточення туристичного підприємства

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 3.1. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 3.1.1. Макрооточення туристичного підприємства

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 3.1.1.1. Політико-правове оточення

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 3.1.1.2. Економічне оточення

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 3.1.1.3. Суспільно-демографічне і культурне оточення

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 3.1.1.4. Природне оточення

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 3.1.1.5. Технологічне оточення

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 3.1.1.6. Міжнародне оточення

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 3.1.2. Мікрооточення туристичного підприємства

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 3.2. Внутрішнє середовище туристичного підприємства та його елементи

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - Розділ 4. Управління туристичним підприємством в ринкових умовах

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 4.1. Основні поняття ринку туристичних послуг

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 4.2. Особливості пропозиції туристичних підприємств

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 4.2.1. Суть та ознаки пропозиції туристичних підприємств

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 4.2.2. Місце підприємств у системі туристичної пропозиції

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 4.2.3. Показники туристичної пропозиції

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 4.3. Особливості туристичного попиту

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 4.3.1. Визначення і специфіка туристичного попиту

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 4.3.2. Ознаки туристичного попиту

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 4.3.3. Чинники, що визначають обсяг туристичного попиту

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - Розділ 5. Продукт туристичного підприємства

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 5.1. Суть та компоненти продукту туристичного підприємства

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 5.2. Туристичні блага та інфраструктура

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 5.3. Туристична послуга - складова продукту

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 5.4. Специфічні ознаки туристичних послуг

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 5.5. Планування продукту туристичного підприємства

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - Розділ 6. Трудові ресурси у діяльності туристичного підприємства

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 6.1. Сутність і цілі управління людськими ресурсами

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 6.2. Особливості праці у туризмі

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 6.3. Управління персоналом туристичного підприємства

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 6.4. Персонал як чинник забезпечення якості готельних послуг

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - Розділ 7. Управління матеріально-технічною базою туристичного підприємства

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 7.1. Матеріально-технічна база туристичних підприємств та її структура

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 7.2. Основні підходи до визначення функціональної придатності об'єктів і споруд матеріально-технічної бази туризму

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 7.3. Методи і показники оцінки використання матеріально-технічної бази туристичних підприємств

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - Розділ 8. Управління якістю послуг туристичних підприємств

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 8.1. Поняття і чинники, які формують якість туристичних послуг

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 8.2. Підходи до вимірювання показників якості туристичних послуг

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 8.3. Ринкові аспекти якості туристичних послуг

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 8.4. Вимоги щодо якості окремих груп туристичних підприємств

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 8.5. Способи й методи оцінки якості у туристичному підприємстві

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - Розділ 9. Управління інформаційними процесами туристичних підприємств

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 9.1. Можливості та сфера використання сучасних інформаційних технологій у туризмі

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 9.2. Інтернет у діяльності туристичних підприємств

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 9.3. Електронні системи бронювання і продажу туристичних послуг

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - Розділ 10. Ефективність управлінської діяльності туристичних підприємств

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 10.1. Управління витратами туристичного підприємства

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 10.2. Управління інвестиційною діяльністю туристичного підприємства

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 10.3. Використання логістики в управлінні туристичним підприємством

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 10.4. Способи управління ризиком у туристичній діяльності

 • Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н. Є. - 10.5. Аналіз господарської діяльності туристичного підприємства