Математична статистика - Руденко В. М

 • Математична статистика - Руденко В. М. - ВСТУП

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 1. ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Основні завдання та методи математичної статистики

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 2. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИБІРКИ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 2.1. ЕМПІРИЧНІ РОЗПОДІЛИ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Варіаційні ряди та статистичні розподіли

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Незгруповані розподіли

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Згруповані розподіли

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Атрибутивні розподіли

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Ранжировані розподіли

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 2.2. ПОКАЗНИКИ ВИБІРКИ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Міри центральної тенденції (МЦТ)

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Міри мінливості (ММ)

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Розрахунки та інтерпретація МЦТ і ММ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Початкові та центральні моменти

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Квантилі

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Нормовані дані

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 2.3. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Сутність кореляції

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Лінійна кореляція

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Нелінійна кореляція

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Коефіцієнти взаємної зв'язаності

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 2.4. РЕГРЕСІЯ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Одномірна лінійна регресія

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Множинна регресія

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 3. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 3.1. ВИПРОБУВАННЯ ТА ПОДІЇ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Основні поняття і означення

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Операції над подіями

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Ймовірність подій

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Умовна ймовірність

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Формула повної ймовірності