Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Приватне життя як об'єкт наукового аналізу (замість передмови)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 1. Національні інтереси як фундаментальний елемент безпеки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.1. Актуальність проблематики

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.2. Національні інтереси: методологічний аспект

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.3. Національні інтереси та національна безпека: співвідношення

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.4. Поняття "національного інтересу"

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.5. Національні інтереси та людина

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.6. Класифікація національних інтересів

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.7. Національна безпека та особа

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.8. Життєво важливі інтереси

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.9. Національні цілі та цінності

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 2. Забезпечення національної безпеки держави

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 2.1. Поняття національної безпеки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 2.2. Теоретичні основи забезпечення національної безпеки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 2.3. Правові основи національної безпеки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 2.4. Політика внутрішньодержавної безпеки та оцінка політичної безпеки в Україні

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 2.5. Роль МВС України у захисті внутрішньої безпеки країни

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ З. Основи поліцейського права

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.1. Історичний розвиток поняття "поліція"

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.2. Реалізація зобов'язань поліцейської влади у правовій державі

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - У Пруссії

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - У Бадені та Вюрттемббрзі

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.3. Руйнація поліцейського права у часи націонал-соціалізму

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.4. Організація поліції після Другої світової війни

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.5. Поліція у демократичній правовій державі

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.6. Конституційна та організаційно-правова легітимація поліцейської діяльності

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Відвернення загрози поліцією як конституційно-правовий обов'язок захисту

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Конституційні права як межі діяльності поліції

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Проблема демократичної легітимації поліцейської діяльності

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.7. Приватизація функцій відвернення загроз, партнерство поліції та громадськості

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.8. Відвернення загроз та їх недопущення

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - У сфері діяльності виконавчої поліції

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.9. Усунення законодавцем суперечностей між безпекою і свободою

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.10. Відвернення загроз у системі адміністративної діяльності

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.11. Спільне відвернення загроз державами Європи

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 4. Поліція і наука про неї

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 4.1. Поліція і суспільство

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 4.2. Поліція як орган державної влади чи як орган, що виконує соціальну роль

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 5. Права людини: загально-теоретична характеристика

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 5.1. Поняття прав людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Соціальні можливості людини як онтологічна сутність її прав

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Гідність людини як морально-сутнісна основа її прав

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 5.2. Класифікація та межі здійснення прав людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 5.3. Основні тенденції сучасного розвитку прав людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 5.4. Міжнародні стандарти прав і свобод людини та їх національна імплементація

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 6. Особисті права і свободи

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 6.1. Право на повагу до гідності людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 6.2. Свобода думки і слова

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 6.3. Свобода світогляду і віросповідання

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 6.4. Мовні права

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 6.5. Право на захист від втручання в особисте та сімейне життя

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 6.6. Право на недоторканність житла та іншого володіння і право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 7. Політичні права та свободи

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.1. Право на громадянство

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.2. Права іноземців та осіб без громадянства

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.3. Свобода пересування і право на вільний вибір місця проживання

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.4. Права біженців

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.5. Право на участь в управлінні державними справами

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.6. Свобода асоціацій

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.7. Свобода зборів, мітингів, походів і демонстрацій

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.8. Право на звернення

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 8. Забезпечення прав і свобод людини як основа діяльності органів внутрішніх справ

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 8.1. Ефективність системи народовладдя - основний гарант забезпечення прав і свобод громадян України

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 8.2. Правове регулювання діяльності міліції щодо забезпечення європейських стандартів прав людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Позитивний досвід та недоліки в роботі міліції стосовно захисту прав людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 8.3. Право на приватне життя

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Виключення із недоторканності приватного життя

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Особисте та таємне

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Суб'єкти права на приватне життя

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 8.4. Функції та завдання органів внутрішніх справ у контексті забезпечення прав і свобод людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 8.5. Форми та методи діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 8.6. Дотримання органами внутрішніх справ міжнародних стандартів юридичного забезпечення прав та свобод людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Забезпечення прав і свобод біженців, іноземців і апатридів (осіб без громадянства)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 8.7. Гарантії недоторканності приватного життя

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 9. Захист персональних даних у галузі поліцейської діяльності (експертний висновок)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.1. Приватне життя в Європейській Конвенції про захист прав і основних свобод людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.2. Конвенція про захист осіб стосовно автономізованої обробки персональних даних (ETS № 108)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.3. Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних (ETS № 181)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.4. Директива 95/46/ЄС

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.5. Рекомендації та резолюції Комітету Міністрів РЄ. Рекомендація № R (87) 15

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.6. Рекомендація Комітету міністрів РЄ 1181 (1992) стосовно співпраці поліції. Кримінальна розвідка

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Кримінальна розвідка

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Систематизація файлів, суб'єктів даних, тривалість зберігання

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Стосовно особливої сфери

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.7. Шенгенська угода та Шенгенська інформаційна система

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Шенгенська інформаційна система (ШІС)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Захист Даних У Шенгені

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.8. Конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.9. Конвенція про кіберзлочинність

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.10. Застосування угод про взаємну правову допомогу

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Принципи захисту даних та кримінальної процедури

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.11. Європол

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Інформаційна система європолу

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Групування даних

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Класифікація осіб по категоріях

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Повага до особистого та сімейного життя

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Захист персональних даних

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Право на доступ до документів

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Обмеження

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.13. Юрисдикція Страсбургського суду із захисту прав людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.14. Судові методи. Справа "Ротару проти Румунії"

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.15. Об'єднані справи проти рахункової палати

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 9.16. Стислий виклад найкращої практики

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 10. Коментар експертної оцінки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 10.1. Аналіз експертного висновку

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Рекомендація № R (87) 15

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Щодо конвенції про кіберзлочинність

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Щодо принципів захисту даних та кримінальної процедури

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Стосовно європолу

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 10.2. Право на приватне життя у національному законодавстві

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 10.3. Міжнародно-правові документи ООН та Ради Європи

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 10.4. Інтерпол. Право на невтручання в особисте життя

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 10.5. Право на особисте і сімейне життя та його забезпечення в Україні

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 11. Рамки діяльності поліції із застосуванням персональних даних (Європейські стандарти)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 11.1. Дані за межами класичної діяльності поліції

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 11.2. Дані у класичній діяльності поліції

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 11.3. Актуальні завдання міліції України і захист даних

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 11.4. Захист даних у конкретних сферах класичної діяльності поліції

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 12. Прослуховування телефонів у міжнародному праві та законодавстві європейських країн

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.1. Прослуховування телефонів у міжнародному праві

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.2. Європейський суд з прав людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.3. Стандарти Європейського суду з перехоплення телефонних повідомлень

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.4. Огляд законодавства Європейських країн про прослуховування телефонних розмов (Велика Британія)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.5. Огляд законодавства Європейських країн про прослуховування телефонних розмов (ФРН)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.6. Огляд законодавства Європейських країн про прослуховування телефонних розмов (Фінляндія)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Возможности контроля

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Практика

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.7. Огляд законодавства Європейських країн про прослуховування телефонних розмов (Франція)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.8. Огляд законодавства Європейських країн про прослуховування телефонних розмов (Швейцарія)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.9. Огляд законодавства Європейських країн про прослуховування телефонних розмов (Швеція)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.10. Огляд законодавства Європейських країн про прослуховування телефонних розмов (Польща)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.11. Огляд законодавства Європейських країн про прослуховування телефонних розмов (Угорщина)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.12. Огляд законодавства Європейських країн про прослуховування телефонних розмов (Російська Федерація)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.13. Огляд законодавства Європейських країн про прослуховування телефонних розмов (Румунія)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.14. Огляд законодавства Європейських країн про прослуховування телефонних розмов (Україна)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.15. Чи допомагає таємний нагляд у боротьбі зі злочинністю

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.16. Контроль за інформацією в електронних засобах інформації (Російська Федерація)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.17. Контроль за інформацією в електронних засобах інформації (Україна)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.18. Міжконтинентальний проект: система "ECHELON" і культура електронного прослуховування

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.19. CALEA - закон про сприяння правоохоронним органам в галузі комунікацій (США)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.20. Європейський Союз спецслужб. Проект ENFOPOL

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.20.1. ENFOPOL в 1998 году

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.20.2. Европа голосует за систему шпионажа

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.21. Британський парламент проти Європейської системи спостереження в Інтернеті

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.22. Цензура та обмеження на Близькому Сход. (Азт)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.23. Закон "Про прослуховування" (Японія)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Незаконное полицейское прослушивание остается без комментариев

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.24. Велика китайська стіна в Інтернеті

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.25. Індія оголошує про плани контролювати Інтернет

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.26. В'єтнам готується ввести контроль над Інтернетом

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 12.27. Контроль комунікацій і боротьба за дотриманням прав людини (Генеральна Компанія за свободу в Інтернеті)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 13. Захист особистих даних у Законі України "Про міліцію". Оцінки експертів Ради Європи

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 13.1. Аналіз Закону України "Про міліцію". Норми та рекомендації Ради Європи

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 13.2. Поліція у демократичній конституційній країні

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Завдання і правові рамки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 13.3. Поліцейська політика чи застосування закону?

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 13.4. Загальні застереження

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 13.5. Система кримінальної юстиції

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 13.6. Національний план безпеки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 13.7. Захист національних даних

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Прийняття на службу у міліцію

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Базова і спеціальна підготовка

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Поліцейська антикорупційна політика

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Способи правового захисту від діяльності міліції та її окремих працівників (оскарження)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 13.8. Захист персональних даних у роботі поліції

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Звітність і контроль

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 13.9. Поліцейська етика

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 13.10. Постатейний огляд Закону України "Про міліцію"

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 13.11. Експертна оцінка Закону України "Про Міліцію" професора Л. Люстгартена

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 14. Доступ до інформації у країнах центральної та східної Європи

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 14.1. Конституційні положення

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Албания

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Беларусь

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Венгрия

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Литва

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Латвия

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Македония

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Молдова

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Польша

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Россия

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Румыния

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Словакия

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Словения

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Украина

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Хорватия

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Чешская Республика

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Эстония

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 14.2. Свобода доступа до інформації та її обмеження в інтересах національної безпеки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 14.3. Обов'язок державної влади оприлюднювати інформацію

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 14.4. Обов'зок держави надавати певну інформацію за запитом

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 14.5. Роль омбудсмена у справах, що стосуються свободи доступа до інформації, що розсекречена

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 14.6. Інші характеристики законодавства, що регулюють доступ до інформації

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 14.7. Право особи на доступ до даних про себе

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 14.8. Засекречування інформації. Державна таємниця

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 14.9. Файли колишніх служб безпеки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 14.10. Відповідальність за оприлюднення інформації, що пов'язана з національною безпекою

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 14.11. Прикінцеві нотатки