Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Приватне життя як об'єкт наукового аналізу (замість передмови)

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 1. Національні інтереси як фундаментальний елемент безпеки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.1. Актуальність проблематики

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.2. Національні інтереси: методологічний аспект

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.3. Національні інтереси та національна безпека: співвідношення

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.4. Поняття "національного інтересу"

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.5. Національні інтереси та людина

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.6. Класифікація національних інтересів

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.7. Національна безпека та особа

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.8. Життєво важливі інтереси

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 1.9. Національні цілі та цінності

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 2. Забезпечення національної безпеки держави

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 2.1. Поняття національної безпеки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 2.2. Теоретичні основи забезпечення національної безпеки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 2.3. Правові основи національної безпеки

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 2.4. Політика внутрішньодержавної безпеки та оцінка політичної безпеки в Україні

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 2.5. Роль МВС України у захисті внутрішньої безпеки країни

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ З. Основи поліцейського права

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.1. Історичний розвиток поняття "поліція"

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.2. Реалізація зобов'язань поліцейської влади у правовій державі

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - У Пруссії

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - У Бадені та Вюрттемббрзі

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.3. Руйнація поліцейського права у часи націонал-соціалізму

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.4. Організація поліції після Другої світової війни

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.5. Поліція у демократичній правовій державі

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.6. Конституційна та організаційно-правова легітимація поліцейської діяльності

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Відвернення загрози поліцією як конституційно-правовий обов'язок захисту

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Конституційні права як межі діяльності поліції

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Проблема демократичної легітимації поліцейської діяльності

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.7. Приватизація функцій відвернення загроз, партнерство поліції та громадськості

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.8. Відвернення загроз та їх недопущення

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - У сфері діяльності виконавчої поліції

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.9. Усунення законодавцем суперечностей між безпекою і свободою

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.10. Відвернення загроз у системі адміністративної діяльності

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 3.11. Спільне відвернення загроз державами Європи

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 4. Поліція і наука про неї

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 4.1. Поліція і суспільство

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 4.2. Поліція як орган державної влади чи як орган, що виконує соціальну роль

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 5. Права людини: загально-теоретична характеристика

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 5.1. Поняття прав людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Соціальні можливості людини як онтологічна сутність її прав

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Гідність людини як морально-сутнісна основа її прав

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 5.2. Класифікація та межі здійснення прав людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 5.3. Основні тенденції сучасного розвитку прав людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 5.4. Міжнародні стандарти прав і свобод людини та їх національна імплементація

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 6. Особисті права і свободи

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 6.1. Право на повагу до гідності людини

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 6.2. Свобода думки і слова

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 6.3. Свобода світогляду і віросповідання

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 6.4. Мовні права

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 6.5. Право на захист від втручання в особисте та сімейне життя

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 6.6. Право на недоторканність житла та іншого володіння і право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 7. Політичні права та свободи

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.1. Право на громадянство

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.2. Права іноземців та осіб без громадянства

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.3. Свобода пересування і право на вільний вибір місця проживання

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.4. Права біженців

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.5. Право на участь в управлінні державними справами

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.6. Свобода асоціацій

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.7. Свобода зборів, мітингів, походів і демонстрацій

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - 7.8. Право на звернення

 • Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І. - Розділ 8. Забезпечення прав і свобод людини як основа діяльності органів внутрішніх справ