Право соціального захисту - Болотіна Н. Б

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - Вступ. СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - Соціальні права і держава

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 1.1. Етапи становлення соціального захисту

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 1.2. Соціальні ризики та способи їх державного забезпечення

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - Концепції соціального захисту

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 1.3. Соціальний захист в Україні: поняття та структура

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 1.4. Право людини на соціальний захист і конституційні гарантії його здійснення в Україні

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 1.5. Організаційно-правові форми та види соціального захисту

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 1.6. Органи управління у сфері соціального захисту та заклади надання соціальних виплат і соціальних послуг в Україні

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 1.7. Сучасний стан та реформування сфери соціального захисту в Україні: правові питання

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 2.1. Поняття і предмет права соціального захисту

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 2.2. Метод права соціального захисту

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 2.3. Принципи права соціального захисту України

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 2.3.1. Поняття і класифікація принципів права

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 2.3.2. Загальні (галузеві) принципи права соціального захисту

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 2.3.3. Внутрігалузеві принципи права соціального захисту

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 2.3.4. Загальні принципи права соціального захисту в міжнародно-правових актах

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 2.4. Система права соціального захисту

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 3.1. Право соціального захисту і соціальне право

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 3.2. Право соціального захисту і трудове право

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 3.3. Право соціального захисту і медичне право

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.1. Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері соціального захисту та його вплив на національну юридичну практику

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.2. Стандарти ООН у сфері соціального захисту і законодавство України

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.3. Конвенції МОП і законодавство України у сфері соціального захисту

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.4. Європейська соціальна хартія (переглянута) і законодавство України про соціальний захист

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.4.1. Право на соціальне забезпечення (ст. 12)

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.4.2. Право на соціальну та медичну допомогу (ст. 13)

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.4.3. Право кожної людини користуватися будь-якими заходами, що дозволяють досягти їй найкращого стану здоров'я (ст. 11)

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.4.4. Право на отримання послуг від соціальних служб (ст. 14)

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.4.5. Право осіб з обмеженнями на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у громадському житті (ст.15)

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.4.6. Право сім'ї на соціальний, правовий та економічний захист (ст. 16)

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.4.7. Право дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний захист (ст. 17)

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.4.8. Право трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист і допомогу (ст. 19)

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.4.9. Право осіб похилого віку на соціальний захист (ст.23)

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - 4.4.10. Право на захист від убогості та соціального відчуження (ст. 30)

 • Право соціального захисту - Болотіна Н. Б. - Висновки