Маркетинг - Гаркавенко С. С

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Передмова

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - >Частина 1.Теоретичні основи та практичні аспекти маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Розділ 1. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 1.1. Суть маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 1.2. Основні елементи та комплекс маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 1.3. Зовнішнє середовище маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 1.4. Концепції та види маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 1.5. Функції маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 2.1. Напрями комплексного дослідження ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Дослідження ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Вивчення споживачів

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Вивчення конкурентів

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Вивчення посередників

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Вивчення постачальників

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Аналіз можливостей підприємства

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 2.2. Процес маркетингового дослідження

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Визначення проблеми та цілей дослідження

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Розробка плану дослідження

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3. Реалізація плану дослідження

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. Обробка та аналіз даних

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Підготовка звіту та розробка рекомендацій

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 2.3 ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 2.4. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ТА ПОЗИЦІЮВАННЯ ТОВАРУ

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Визначення факторів сегментування

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Вибір методу та здійснення сегментування ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3. Інтерпретація отриманих сегментів (розробка профілів споживачів)

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. Оцінювання сегментів ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Вибір сегментів ринку (вибір цільового ринку)

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 6. Позиціювання товару

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Розділ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 3.1. Процес стратегічного маркетингового планування

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Формулювання місії фірми

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Визначення цілей фірми

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3. Маркетинговий аудит

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. SWOT - аналіз

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Визначення маркетингових цілей

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 6. Формування маркетингової стратегії

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 7. Розробка програми маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 8. Організація і реалізація маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 9. Контроль маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 3.2. Моделі прийняття стратегічних рішень

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Матриця розвитку товару/ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Матриця конкуренції

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Матриця зростання/частка ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Модель "привабливість - конкурентоспроможність"

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 3.3. Види маркетингових стратегій

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Глобальні маркетингові стратегії

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Стратегії росту

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Стратегії челенджера

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Стратегії послідовника

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Стратегії нішера

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Розділ 4.ТОВАРНА ПОЛІТИКА

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 4.1. Цілі та суть товарної політики

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Товари широкого вжитку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Товари виробничого призначення

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 4.2. Конкурентоспроможність товару

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 4.3. Процес розробки нових товарів

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Генерація ідей

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Відбір ідей

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3. Розробка та перевірка концепції товару

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. Розробка стратегії маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Проведення економічного аналізу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 6. Розробка прототипу товару

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 7. Випробування товару в ринкових умовах

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 8. Виробництво та реалізація продукції

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 4.4. Життєвий цикл товару

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 4.5. Розробка та маркетинг конкурентоспроможних послуг

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 4.6. Управління товаром

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Розділ 5.ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 5.1. Цілі ціноутворення

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 5.2 Фактори ціноутворення

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Попит

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Конкуренція

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Державне регулювання цін

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Маркетингова стратегія

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Витрати

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 5.3 Етапи процесу ціноутворення

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Визначення цілей ціноутворення

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Аналіз попиту на товар

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3 . Аналіз витрат

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. Аналіз цін конкурентів

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Вибір методу ціноутворення

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Методи ціноутворення, орієнтовані на попит

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Параметричні методи ціноутворення

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Метод питомої ціни

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Метод кореляційно-регресивного аналізу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Метод визначення ціни на основі коефіцієнта технічного рівня товару

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Метод встановлення ціни на основі економічної цінності товару для споживана

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Метод визначення точок ціни (цінових порогів)

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Сумісний (компромісний) аналіз

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Метод "кидання стріл"

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Методи ціноутворення, орієнтовані на конкурентів

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Метод "запечатаного конверта"

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 6. Вибір цінової стратегії

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 7. Встановлення остаточних цін

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 5.4. Зміна поточних цін

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Ініціативна зміна цін

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Реакція на зміну цін конкурентами

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Розділ 6. Політика розподілу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 6.1. Цілі політики розподілу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 6.2. Вибір каналів розподілу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Виявлення альтернативних систем розподілу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Визначення цілей і завдань розподілу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3. Вибір структури каналу розподілу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. Розробка стратегії комунікацій є каналі розподілу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Рішення про управління каналами розподілу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Мотивація учасників каналу розподілу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Оцінювання та контроль діяльності учасників каналу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Управління конфліктом

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 6.3. Процес товароруху

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Визначення цілей товароруху

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Розробка системи оброблення замовлень

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3. Складування та оброблення вантажів

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. Управління запасами

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Вибір методу транспортування

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 6. Оцінювання та контроль товароруху

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Розділ 7. Комунікаційна політика

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 7.1. Цілі та засоби комунікаційної політики

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 7.2. Процес вибору комплексу просування товару

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Визначення цілей просування

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Оцінювання факторів, що впливають на комплекс просування

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3. Розробка стратегії просування

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. Складання та розподіл бюджету просування

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Оцінювання комплексу просування

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 7.3. Планування реклами

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Ідентифікація цільового ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Визначення цілей реклами

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3. Складання бюджету реклами

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. Вибір носіїв реклами

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Складання графіка виходу реклами

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 6. Оцінювання ефективності реклами

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 7.4. Стимулювання збуту

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Визначення завдань стимулювання збуту

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Визначення засобів стимулювання збуту

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3. Розробка програми стимулювання збуту

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. Здійснення програми стимулювання збуту

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Оцінювання результатів стимулювання збуту

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 7.5. Персональний продаж, паблік рилейшнз та інші засоби комплексу маркетингових комунікацій

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Персональний продаж

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Паблік рилейшнз

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Прямий маркетинг

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Виставки

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Брендинг

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Спонсорство

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Розділ 8. Організація та контроль маркетингової діяльності

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 8.1. Організація маркетингу на підприємстві

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 8.2. Контроль маркетингової діяльності

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Контроль результатів

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Контроль частки ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Аудит макросередовища

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Аудит цілей і стратегії маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Аудит комплексу маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Аудит мікросередовища

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Аудит організаційної структури маркетингу