Маркетинг - Гаркавенко С. С

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Передмова

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - >Частина 1.Теоретичні основи та практичні аспекти маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Розділ 1. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 1.1. Суть маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 1.2. Основні елементи та комплекс маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 1.3. Зовнішнє середовище маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 1.4. Концепції та види маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 1.5. Функції маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 2.1. Напрями комплексного дослідження ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Дослідження ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Вивчення споживачів

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Вивчення конкурентів

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Вивчення посередників

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Вивчення постачальників

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Аналіз можливостей підприємства

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 2.2. Процес маркетингового дослідження

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Визначення проблеми та цілей дослідження

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Розробка плану дослідження

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3. Реалізація плану дослідження

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. Обробка та аналіз даних

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Підготовка звіту та розробка рекомендацій

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 2.3 ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 2.4. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ТА ПОЗИЦІЮВАННЯ ТОВАРУ

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Визначення факторів сегментування

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Вибір методу та здійснення сегментування ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3. Інтерпретація отриманих сегментів (розробка профілів споживачів)

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. Оцінювання сегментів ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Вибір сегментів ринку (вибір цільового ринку)

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 6. Позиціювання товару

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Розділ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 3.1. Процес стратегічного маркетингового планування

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 1. Формулювання місії фірми

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 2. Визначення цілей фірми

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 3. Маркетинговий аудит

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 4. SWOT - аналіз

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 5. Визначення маркетингових цілей

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 6. Формування маркетингової стратегії

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 7. Розробка програми маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 8. Організація і реалізація маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - ЕТАП 9. Контроль маркетингу

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - 3.2. Моделі прийняття стратегічних рішень

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Матриця розвитку товару/ринку

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Матриця конкуренції

 • Маркетинг - Гаркавенко С. С. - Матриця зростання/частка ринку