Географія промислових комплексів - Іщук С. І

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 1.1. Сутність територіальної організації промисловості

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 1.2. Закономірності та принципи територіальної організації промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 1.3. Промисловий комплекс - ефективна форма розміщення промислового виробництва

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 1.4. Наукові підходи до класифікації і типології промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 1.5. Основні наукові підходи до вивчення промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Концепція локальних територіально-виробничих комплексів (TBK)

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Концепція промислових кластерів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Концепція регіональної конкурентоспроможності

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 2.1. Класифікація галузей промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 2.2. Методи економічного обгрунтування розміщення промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Ефективність виробництва

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Фондовіддача, або віддача основних засобів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Індекс рівня районної спеціалізації галузі

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 2.3. Методика аналізу виробничих зв'язків промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 2.4. Методичні засади структурного аналізу промислових комплексів економічних районів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 2.5. Ринкові механізми вдосконалення функціональної структури промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1. Економічні передумови

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1.1. Трудові ресурси та їх кадровий склад

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1.2. Матеріально-технічна база і науково-технічний прогрес

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1.3. Суспільна організація виробництва

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1.4. Умови транспортування і збуту продукції

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1.5. Ринок споживання промислової продукції

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1.6. Міжнародна інвестиційна привабливість і зовнішньоекономічний потенціал промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.2. Природні передумови

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.2.1. Роль і значення сировинних баз у формуванні промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.2.2. Запаси та умови залягання мінерально-сировинних ресурсів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.2.3. Водні, лісосировинні та морські ресурси

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.2.4. Виробництво сільськогосподарської сировини для промислової переробки

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.2.5. Формування екологічного балансу промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.3. Науково-інноваційні передумови

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.3.1. Сутність науково-інноваційного потенціалу держави та його роль у формуванні промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.3.2. Науково-технічний та інноваційний потенціал промислових комплексів України

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.4. Розселенські і транспортні передумови

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.4.1. Система міського розселення як передумова формування локальних промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.4.2. Транспортні комунікації як основа формування чинників комунікативності території

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.5. Агломераційний і вузловий ефекти

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.5.1. Сутність промислових вузлів і агломерацій як об'єктів суспільно-географічних досліджень

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.5.2. Агломераційний ефект території та його вплив на розвиток локальних промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ