Географія промислових комплексів - Іщук С. І

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 1.1. Сутність територіальної організації промисловості

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 1.2. Закономірності та принципи територіальної організації промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 1.3. Промисловий комплекс - ефективна форма розміщення промислового виробництва

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 1.4. Наукові підходи до класифікації і типології промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 1.5. Основні наукові підходи до вивчення промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Концепція локальних територіально-виробничих комплексів (TBK)

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Концепція промислових кластерів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Концепція регіональної конкурентоспроможності

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 2.1. Класифікація галузей промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 2.2. Методи економічного обгрунтування розміщення промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Ефективність виробництва

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Фондовіддача, або віддача основних засобів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Індекс рівня районної спеціалізації галузі

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 2.3. Методика аналізу виробничих зв'язків промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 2.4. Методичні засади структурного аналізу промислових комплексів економічних районів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 2.5. Ринкові механізми вдосконалення функціональної структури промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1. Економічні передумови

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1.1. Трудові ресурси та їх кадровий склад

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1.2. Матеріально-технічна база і науково-технічний прогрес

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1.3. Суспільна організація виробництва

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1.4. Умови транспортування і збуту продукції

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1.5. Ринок споживання промислової продукції

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.1.6. Міжнародна інвестиційна привабливість і зовнішньоекономічний потенціал промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.2. Природні передумови

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.2.1. Роль і значення сировинних баз у формуванні промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.2.2. Запаси та умови залягання мінерально-сировинних ресурсів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.2.3. Водні, лісосировинні та морські ресурси

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.2.4. Виробництво сільськогосподарської сировини для промислової переробки

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.2.5. Формування екологічного балансу промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.3. Науково-інноваційні передумови

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.3.1. Сутність науково-інноваційного потенціалу держави та його роль у формуванні промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.3.2. Науково-технічний та інноваційний потенціал промислових комплексів України

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.4. Розселенські і транспортні передумови

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.4.1. Система міського розселення як передумова формування локальних промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.4.2. Транспортні комунікації як основа формування чинників комунікативності території

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.5. Агломераційний і вузловий ефекти

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.5.1. Сутність промислових вузлів і агломерацій як об'єктів суспільно-географічних досліджень

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 3.5.2. Агломераційний ефект території та його вплив на розвиток локальних промислових комплексів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 4.1. Сутність міжгалузевих комплексів і їх типологія

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 4.2. Паливно-енергетичний комплекс

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Нафтова, нафтопереробна і газова промисловості

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Електроенергетика

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 4.3. Гірничо-металургійний комплекс

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 4.4. Машинобудівний комплекс

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 4.5. Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 4.6. Лісопромисловий комплекс

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 4.7. Будівельний комплекс

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 4.8. Комплекс з виробництва товарів народного споживання

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 4.9. Структурні перетворення у міжгалузевих промислових комплексах

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Розділ 5. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ І РАЙОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 5.1. Сутність промислового районування. Районоутворюючі фактори

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 5.2. Види, типи і таксономія промислових районів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 5.3. Принципи виділення промислових районів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 5.4. Методологічні та методичні питання комплексного аналізу промислових вузлів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Розділ 6. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 6.1. Паливно-енергетичний комплекс

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Газова промисловість світу

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Вугільна промисловість

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Світова електроенергетика

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 6.2. Гірничодобувна промисловість

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 6.3. Світова металургія

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Світова кольорова металургія

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 6.4. Машинобудування

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 6.5. Хімічна промисловість

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 6.6. Лісова промисловість

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 6.7. Виробництво товарів легкої промисловості

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Швейна промисловість

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Взуттєва промисловість

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 6.8. Харчова промисловість і рибний промисел

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Харчова промисловість

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Рибальство і використання інших біоресурсів моря

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Розділ 7. ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ РАЙОНИ, ВУЗЛИ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 7.1. Донецький промисловий район

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Вуглеенергохімічний цикл

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Пірометалургійний цикл

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Гірничохімічний цикл

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Донецько-Макіївська промислова агломерація

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Горлівсько-Єнакієвський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Краматорсько-Слов'янський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Торезо - Сніжнянський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Красноармійський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Маріупольський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Луганський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Лисичансько-Рубіжанський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Стаханово-Алчевський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Краснолуцький, Свердловсько-Ровеньківський і Краснодонський промислові вузли

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 7.2. Придніпровський промисловий район

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Електрометалургійний цикл

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Машинобудівний цикл

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Індустріально-будівельний цикл

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Дніпропетровсько-Дніпродзержинська промислова агломерація

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Криворізький промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Нікопольський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Запорізький промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 7.3. Харківський (Північно-Східний) промисловий район

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Харківська промислова агломерація

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Лозівський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Куп'янський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Полтавський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Кременчуцький промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Сумський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 7.4. Київський промисловий район

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Київська промислова агломерація

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Білоцерківський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Чернігівський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Прилуцький промисловий центр

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Житомирський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Черкаський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Уманський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 7.5. Львівсько-Карпатський промисловий район

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Хімічний комплекс

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Паливно-енергетичний комплекс

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Лісопромисловий комплекс

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Комплекс підприємств, що виробляють товари народного споживання

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Львівська промислова агломерація

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Дрогобицько-Бориславський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Стрийсько-Роздольський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Калусько-Долинський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Івано-Франківський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Чернівецький промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Ужгородсько-Мукачевський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 7.6. Причорноморський промисловий район

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Машинобудівний комплекс

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Комплекс із виробництва продовольчих товарів

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Одеська промислова агломерація

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Миколаївський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Херсонський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Сімферопольський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Севастопольський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Керченський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 7.7. Подільський промисловий район

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Хімічна промисловість

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Вінницький промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Хмельницький промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Кам'янець-Подільський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Тернопільський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - 7.8. Волинський (Північно-Західний) промисловий район

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Легка промисловість

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Машинобудування

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Рівненський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Луцький промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - Ковельський промисловий вузол

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

 • Географія промислових комплексів - Іщук С. І. - ЛІТЕРАТУРА