Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - ВСТУП

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Розділ 1. Основи законодавства з охорони праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 1.1. Поняття, мета і завдання охорони праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 1.2. Зміст законодавства з охорони праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 1.3. Гарантії прав громадян на охорону праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 1.4. Види відповідальності за порушення законодавства, норм І правил з охорони праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 1.5. Система стандартів безпеки праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Розділ 2. Управління охороною праці в туристському комплексі

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.1. Суть, зміст і структура управління охороною праці в туристському комплексі

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.2. Організація роботи з охорони праці на підприємствах туристського комплексу

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.3. Права та обов'язки адміністративно-технічних працівників, робітників і службовців

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.4. Планування і фінансування заходів щодо охорони праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.5. Організація навчання працюючих охороні праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.6. Організація медичного огляду персоналу туркомплексів

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.7. Оперативний контроль за станом охорони праці. Культура праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.8. Оцінка стану умов і охорони праці на робочих місцях при проведенні їх атестації та раціоналізації

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.9. Аналіз стану охорони праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.10. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Розділ 3. Профілактика нещасних випадків і професійних захворювань

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 3.1. Основні поняття