Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - ВСТУП

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Розділ 1. Основи законодавства з охорони праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 1.1. Поняття, мета і завдання охорони праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 1.2. Зміст законодавства з охорони праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 1.3. Гарантії прав громадян на охорону праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 1.4. Види відповідальності за порушення законодавства, норм І правил з охорони праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 1.5. Система стандартів безпеки праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Розділ 2. Управління охороною праці в туристському комплексі

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.1. Суть, зміст і структура управління охороною праці в туристському комплексі

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.2. Організація роботи з охорони праці на підприємствах туристського комплексу

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.3. Права та обов'язки адміністративно-технічних працівників, робітників і службовців

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.4. Планування і фінансування заходів щодо охорони праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.5. Організація навчання працюючих охороні праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.6. Організація медичного огляду персоналу туркомплексів

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.7. Оперативний контроль за станом охорони праці. Культура праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.8. Оцінка стану умов і охорони праці на робочих місцях при проведенні їх атестації та раціоналізації

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.9. Аналіз стану охорони праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 2.10. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Розділ 3. Профілактика нещасних випадків і професійних захворювань

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 3.1. Основні поняття

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 3.2. Розслідування та облік нещасних випадків у туристському комплексі

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 3.3. Спеціальне розслідування нещасних випадків

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 3.4. Звітність про нещасні випадки й аналіз причин їх виникнення

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 3.5. Матеріальне відшкодування збитку потерпілим

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 3.6. Методи вивчення причин виробничого травматизму та розробка заходів з його профілактики

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Розділ 4. Техніко безпеки при експлуатації електроустановок і електричних мереж

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 4.1. Дія електричного струму на організм людини й основні фактори, які впливають на початок ураження

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 4.2. Небезпека ураження струмом у різних електричних мережах. Класифікація приміщень

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 4.3. Схеми включення людини в ланцюг електричного

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 4.4. Методи й основні засоби захисту від ураження електрострумом

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Розділ 5. Забезпечення безпеки при експлуатації господарства туристського комплексу

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 5.1. Безпека навантажувально-розвантажувальних робіт

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 5.2. Вимоги безпеки при експлуатації підйомно-транспортного устаткування і ліфтового господарства

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 5.3. Безпека при роботі ручним і механізованим інструментом

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 5.4. Вимоги безпеки при виконанні ремонтних і будівельних робіт

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 5.5. Основні положення безпечної експлуатації систем санітарно-гігієнічного забезпечення

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Розділ 6. Виробнича санітарія та гігієна

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 6.1. Санітарні вимоги до території, виробничих і санітарно-побутових приміщень туристських комплексів

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 6.2. Паспортизація санітарно-технічного стану умов праці

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 6.3. Методи та засоби контролю метеоумов і концентрації шкідливих речовин у повітрі робочих і житлових приміщень туристського комплексу

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 6.4. Вентиляція та кондиціювання повітря

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 6.5. Освітлення приміщень і робочих місць

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 6.6. Захист від шуму та вібрації

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 6.7. Індивідуальні засоби захисту від виробничих шкідливостей

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 6.8. Санітарні правила при прибирально-миючих роботах і обробці приміщень

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 6.9. Виробнича естетика, сигнальні кольори та знаки безпеки

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Розділ 7. Основні положення протипожежного захисту в туристському комплексі

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 7.1. Організація протипожежного захисту в туристському комплексі

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 7.2. Загальні відомості про процеси горіння, вибухово-пожежну небезпеку речовин і матеріалів

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 7.3. Вогнестійкість будівельних конструкцій і класифікацій зон і приміщень з пожежо - і вибухонебезпечності

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 7.4. Забезпечення евакуації людей з будівель і приміщень. Самозахист людей при пожежах

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 7.5. Протипожежні вимоги до експлуатації електроприладів інженерних систем і до проведення масових заходів

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 7.6. Вогнегасні речовими і первинне знаряддя пожежогасіння

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 7.7. Системи автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Розділ 8. Надання першої медичної допомоги потерпілим

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 8.1. Загальні принципи надання першої медичної допомоги

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 8.2. Іммобілізація, транспортування

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 8.3. Шок

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 8.4. Перша допомога при пораненнях і кровотечах

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 8.5. Перша допомога при ударах, переломах

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 8.6. Перша допомога при опіках та обмороженні

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 8.7. Штучне дихання і масаж серця

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - 8.8. Отруєння чадним газом, сонячний удар, укуси отруйних змій

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Питання для обговорення

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Розділ 9. Методичні вказівки й індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Охорона праці" для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей

 • Охорона праці в туристському комплексі - Банько В. Г. - Список використаної літератури